EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0086

2009/86/EK: A Bizottság határozata ( 2009. január 28. ) Ausztria, Belgium és Németország egyes kifizető ügynökségeinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott kiadásokra vonatkozó 2007-es pénzügyi évi számlái elszámolásáról (az értesítés a C(2009) 420. számú dokumentummal történt)

OJ L 33, 3.2.2009, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/86(1)/oj

3.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 33/35


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. január 28.)

Ausztria, Belgium és Németország egyes kifizető ügynökségeinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott kiadásokra vonatkozó 2007-es pénzügyi évi számlái elszámolásáról

(az értesítés a C(2009) 420. számú dokumentummal történt)

(Csak a német, a holland és a francia nyelvű szöveg hiteles)

(2009/86/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. és 33. cikkére,

a mezőgazdasági alapok bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2008/397/EK bizottsági határozat (2) a 2007-es pénzügyi év vonatkozásában az osztrák „AMA” kifizető ügynökség, a belga „ALV” és „Région wallonne” kifizető ügynökségek, a német „Baden-Württemberg” és „Bayern” kifizető ügynökségek, a görög „OPEKEPE” kifizető ügynökség, a finn „MAVI” kifizető ügynökség és a portugál „IFAP” kifizető ügynökség kivételével elvégezte valamennyi kifizető ügynökség számláinak elszámolását.

(2)

Új információk beérkezése és további ellenőrzések után a Bizottság most már képes határozatot hozni arról, hogy az osztrák „AMA” kifizető ügynökség, a belga „ALV” és „Région wallonne” kifizető ügynökségek és a német „Baden-Württemberg” és „Bayern” kifizető ügynökségek által az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott kiadásokkal kapcsolatban benyújtott számlák hiánytalanok, pontosak és valósághűek-e.

(3)

Az 1290/2005/EK rendelet 30. cikke (2) bekezdésével összhangban e határozat nem sérti a közösségi szabályoknak nem megfelelő kiadásokat a közösségi finanszírozásból kizáró, később hozott bizottsági határozatokat,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az osztrák „AMA” kifizető ügynökség, a belga „ALV” és „Région wallonne” kifizető ügynökségek és a német „Baden-Württemberg” és „Bayern” kifizető ügynökségek számlái az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott kiadások tekintetében a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan elszámolásra kerülnek.

A melléklet tartalmazza az e határozat alapján az egyes tagállamoktól az egyes vidékfejlesztési programok keretében behajtható, vagy számukra kifizethető pénzösszegeket, ideértve az 1290/2005/EK rendelet 33. cikke (8) bekezdésének alkalmazásából eredő pénzösszegeket is.

2. cikk

Ennek a határozatnak az Osztrák Köztársaság, a Belga Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 28-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

(2)  HL L 139., 2008.5.29., 40. o.


MELLÉKLET

AZ ELKÜLÖNÍTETT EMVA-KIADÁSOK ELSZÁMOLÁSA VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMONKÉNT ÉS INTÉZKEDÉSEKKÉNT A 2007-ES PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓAN

A TAGÁLLAMTÓL BEHAJTANDÓ VAGY ANNAK KIFIZETENDŐ ÖSSZEG PROGRAMONKÉNT

EUR

CCI: program/intézkedés

2007-es kiadások

Kiigazítások

Összesen

A későbbiekben nem felhasználható összegek

A 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan elfogadott és elszámolt összegek

A tagállam részére a pénzügyi évre visszatérített időközi kifizetések

A tagállamtól a következő bevallás során behajtandó (-) vagy annak kifizetendő (+) összegek

AT: 2007AT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

3 158 372,63

0,00

3 158 372,63

0,00

3 158 372,63

3 158 372,63

0,00

112

3 908 233,15

0,00

3 908 233,15

0,00

3 908 233,15

3 908 233,15

0,00

121

9 235 304,14

0,00

9 235 304,14

0,00

9 235 304,14

9 235 304,14

0,00

122

3 294 281,45

0,00

3 294 281,45

0,00

3 294 281,45

3 294 281,45

0,00

123

2 191 695,41

0,00

2 191 695,41

0,00

2 191 695,41

2 191 695,41

0,00

125

5 401 861,15

0,00

5 401 861,15

0,00

5 401 861,15

5 401 861,15

0,00

211

298 848,34

0,00

298 848,34

0,00

298 848,34

298 848,34

0,00

212

131 066,58

0,00

131 066,58

0,00

131 066,58

131 066,58

0,00

214

37 084 625,03

0,00

37 084 625,03

0,00

37 084 625,03

37 084 625,03

0,00

221

149 747,87

0,00

149 747,87

0,00

149 747,87

149 747,87

0,00

226

2 085 551,36

0,00

2 085 551,36

0,00

2 085 551,36

2 085 551,36

0,00

311

827 659,84

0,00

827 659,84

0,00

827 659,84

827 659,84

0,00

321

6 898 491,47

0,00

6 898 491,47

0,00

6 898 491,47

6 898 491,47

0,00

322

223 025,38

0,00

223 025,38

0,00

223 025,38

223 025,38

0,00

323

934 078,97

0,00

934 078,97

0,00

934 078,97

934 078,97

0,00

511

3 663 758,63

0,00

3 663 758,63

0,00

3 663 758,63

3 663 758,63

0,00

Összesen

79 486 601,40

0,00

79 486 601,40

0,00

79 486 601,40

79 486 601,40

0,00

BE: 2007BE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 301 988,20

0,00

1 301 988,20

0,00

1 301 988,20

1 301 988,20

0,00

112

2 273 234,91

0,00

2 273 234,91

0,00

2 273 234,91

2 273 234,86

0,05

114

209 790,00

0,00

209 790,00

0,00

209 790,00

209 790,00

0,00

121

11 929 557,45

0,00

11 929 557,45

0,00

11 929 557,45

11 929 554,14

3,31

123

35 905,58

0,00

35 905,58

0,00

35 905,58

35 905,58

0,00

213

311 355,00

0,00

311 355,00

0,00

311 355,00

311 355,00

0,00

214

8 017 687,58

0,00

8 017 687,58

0,00

8 017 687,58

8 017 670,58

17,00

221

186 511,63

0,00

186 511,63

0,00

186 511,63

186 511,40

0,23

227

34 254,60

0,00

34 254,60

0,00

34 254,60

34 254,60

0,00

311

355 114,08

0,00

355 114,08

0,00

355 114,08

355 113,99

0,09

511

23 346,27

0,00

23 346,27

0,00

23 346,27

23 346,26

0,01

Összesen

24 678 745,30

0,00

24 678 745,30

0,00

24 678 745,30

24 678 724,61

20,69

BE: 2007BE06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

568 902,71

0,00

568 902,71

0,00

568 902,71

568 902,30

0,41

121

1 001 347,40

0,00

1 001 347,40

0,00

1 001 347,40

1 001 345,70

1,70

214

12 388 593,98

0,00

12 388 593,98

0,00

12 388 593,98

12 388 595,00

–1,02

511

9 099,20

0,00

9 099,20

0,00

9 099,20

9 099,00

0,20

Összesen

13 967 943,29

0,00

13 967 943,29

0,00

13 967 943,29

13 967 942,00

1,29

DE: 2007DE06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

123

1 125 569,50

0,00

1 125 569,50

0,00

1 125 569,50

1 125 569,50

0,00

212

1 828 100,21

0,00

1 828 100,21

0,00

1 828 100,21

1 828 100,21

0,00

214

47 585 258,80

0,00

47 585 258,80

0,00

47 585 258,80

47 585 258,80

0,00

225

202 164,16

0,00

202 164,16

0,00

202 164,16

202 164,16

0,00

313

397 179,32

0,00

397 179,32

0,00

397 179,32

397 179,32

0,00

323

175 079,31

0,00

175 079,31

0,00

175 079,31

175 079,31

0,00

331

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

341

454 059,46

0,00

454 059,46

0,00

454 059,46

454 059,46

0,00

511

1 268,10

0,00

1 268,10

0,00

1 268,10

1 268,10

0,00

Összesen

51 783 678,86

0,00

51 783 678,86

0,00

51 783 678,86

51 783 678,86

0,00

DE: 2007DE06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

125

10 354 885,93

0,00

10 354 885,93

0,00

10 354 885,93

10 354 885,93

0,00

211

12 533 554,12

0,00

12 533 554,12

0,00

12 533 554,12

12 533 554,12

0,00

212

43 732 465,69

0,00

43 732 465,69

0,00

43 732 465,69

43 732 465,69

0,00

214

74 414 645,47

0,00

74 414 645,47

0,00

74 414 645,47

74 414 645,47

0,00

221

716 592,00

0,00

716 592,00

0,00

716 592,00

716 592,00

0,00

225

120 299,00

0,00

120 299,00

0,00

120 299,00

120 299,00

0,00

227

1 512 681,00

0,00

1 512 681,00

0,00

1 512 681,00

1 512 681,00

0,00

322

13 601 799,43

0,00

13 601 799,43

0,00

13 601 799,43

13 601 799,43

0,00

323

1 933 637,50

0,00

1 933 637,50

0,00

1 933 637,50

1 933 637,50

0,00

511

106 380,88

0,00

106 380,88

0,00

106 380,88

106 380,88

0,00

Összesen

159 026 941,02

0,00

159 026 941,02

0,00

159 026 941,02

159 026 941,02

0,00


Top