EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1239

A Bizottság 1239/2008/EK rendelete ( 2008. december 10. ) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a Kattegatban folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat újbóli engedélyezéséről

OJ L 334, 12.12.2008, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1239/oj

12.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 334/58


A BIZOTTSÁG 1239/2008/EK RENDELETE

(2008. december 10.)

a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a Kattegatban folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat újbóli engedélyezéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások hatálya alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2008. évre történő meghatározásáról szóló, 2008. január 16-i 40/2008/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat állapít meg a 2008. évre.

(2)

2008. május 15-én Svédország a 2847/93/EGK rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében arról értesítette a Bizottságot, hogy a lobogója alatt közlekedő hajók számára 2008. május 19-i hatállyal megtiltja a közönséges tőkehal halászatát a Kattegatban.

(3)

2008. június 19-én a Bizottság a 2847/93/EGK rendelet 21. cikkének (3) bekezdése és a 2371/2002/EK rendelet 26. cikkének (4) bekezdése értelmében ugyanezen időbeli hatállyal elfogadta a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a Kattegatban folytatott közönségestőkehal-halászat tilalmáról szóló 585/2008/EK rendeletet (4).

(4)

A Bizottsághoz a svéd hatóságok által eljutatott tájékoztatás szerint a Kattegatra vonatkozó svéd kvótán belül még rendelkezésre áll egy bizonyos közönségestőkehal-mennyiség. Következésképpen a Svédország lobogója alatt közlekedő vagy Svédországban lajstromozott hajók számára engedélyezni kell a közönséges tőkehal halászatát az említett övezetekben.

(5)

Az engedély 2008. október 13-tól lép hatályba annak érdekében, hogy a kérdéses tőkehalmennyiséget még ez év vége előtt le lehessen halászni.

(6)

Következésképpen az 585/2008/EK rendeletet 2008. október 13-ával hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 585/2008/EK rendelet hatályát veszti.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. október 13-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 10-én.

a Bizottság részéről

Fokion FOTIADIS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

(3)  HL L 19., 2008.1.23., 1. o.

(4)  HL L 162., 2008.6.21., 9. o.


MELLÉKLET

Szám

64 – a halászat újbóli engedélyezése

Tagállam

SVÉDORSZÁG

Állomány

COD/03AS.

Faj

Közönséges tőkehal

Terület

Kattegat

Időpont

2008.10.13.


Top