EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1237

A Bizottság 1237/2008/EK rendelete ( 2008. december 11. ) a 3448/93/EK tanácsi rendeletnek a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ilyen visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében történő végrehajtásáról szóló 1043/2005/EK rendelet módosításáról

OJ L 334, 12.12.2008, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1237/oj

12.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 334/55


A BIZOTTSÁG 1237/2008/EK RENDELETE

(2008. december 11.)

a 3448/93/EK tanácsi rendeletnek a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ilyen visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében történő végrehajtásáról szóló 1043/2005/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1043/2005/EK bizottsági rendelet (2) 5. cikkének (3) bekezdése szerint amennyiben az exportált árucikkek gyártása során árucikkeket használnak fel, az exportált árucikkek gyártása során felhasznált alaptermékek, az azok feldolgozásából nyert termékek, illetve e kategóriák valamelyikének megfeleltetett termékek mindegyikére vonatkozó összeg kiszámításához a figyelembe veendő visszatérítési mérték az a mérték, amely az említett árucikkek feldolgozatlan exportjára érvényes.

(2)

Az 1043/2005/EK rendelet 19. cikke (1) bekezdésével összhangban, amennyiben a 3502 11 90 és a 3502 19 90 KN-kód alá tartozó ovalbumin világkereskedelmi helyzete vagy bizonyos piacok különleges követelményei úgy kívánják, az ezekre az árucikkekre vonatkozó visszatérítés a rendeltetési helytől függően különböző mértékben is megállapítható.

(3)

Az 1043/2005/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdése és a 19. cikk (1) bekezdésének összevetése azt a helytelen értelmezést eredményezheti, miszerint az ovalbumin összetevőt tartalmazó árucikkek, amelyeket harmadik országokba, főként Dél-Koreába, Japánba, Malajziába, Thaiföldre, Tajvanra és a Fülöp-szigetekre exportálnak, abban a magasabb visszatérítési mértékben részesülhetnek, amelyeket az említett rendeltetési helyekre kizárólag változatlan állapotban exportált ovalbuminra állapítottak meg.

(4)

Az egyértelműség és a Közösség pénzügyi érdekének védelmében ezért célszerű pontosítani, hogy csak a változatlan állapotban exportált ovalbumin részesülhet az említett rendeltetési helyekre az 1043/2005/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdésével összhangban megállapított magasabb visszatérítési mértékből.

(5)

Az 1043/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak az I. mellékletben nem szereplő feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozó horizontális kérdésekkel foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1043/2005/EK rendelet 19. cikke (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A változatlan állapotban exportált, a 3501 10 KN-kód alá tartozó kazeinra, a 3501 90 90 KN-kód alá tartozó kazeinátokra, illetve a 3502 11 90 és a 3502 19 90 KN-kód alá tartozó ovalbuminra vonatkozó visszatérítés rendeltetési helytől függően különböző mértékben is megállapítható amennyiben ezt megköveteli:

a)

az említett árucikk világpiaci helyzete; vagy

b)

az egyes piacok sajátos követelményei.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 11-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 318., 1993.12.20., 18. o.

(2)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o.


Top