EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0076

A Bizottság 2008/76/EK irányelve ( 2008. július 25.) a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 198, 26.7.2008, p. 37–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 178 - 181

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/76/oj

26.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 198/37


A BIZOTTSÁG 2008/76/EK IRÁNYELVE

(2008. július 25.)

a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló, 2002. május 7-i 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2002/32/EK irányelv előírja, hogy tilos azon takarmányozásra szánt termékek használata, amelyek az említett irányelv I. mellékletében meghatározott határértékeket meghaladó mértékben tartalmaznak nemkívánatos anyagokat.

(2)

A haltáp összetételére vonatkozó technikai tudásban végbement legutóbbi fejlemények nyomán, miszerint egyre növekvő mértékben adnak a haltáphoz takarmány-alapanyagként olyan tengeri rákféléket, mint például a krill, indokolttá vált a haltáp legnagyobb megengedett fluortartalmának felülvizsgálata. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: EFSA) 2004. szeptember 22-i szakvéleménye (2) alapján a legnagyobb megengedett fluortartalom haltápban való növelése nem járna elfogadhatatlan állat-egészségügyi és közegészségügyi kockázatokkal. A Lolium temulentum és a Lolium remotum vonatkozásában az EFSA azt ajánlja 2007. január 25-i szakvéleményében (3), hogy töröljék e két növényfajról szóló külön bejegyzést, és a legnagyobb megengedett anyagtartalom általános elvét alkalmazzák az alkaloidákat, glükozidákat vagy más mérgező anyagokat tartalmazó gyommagvak és őröletlen vagy össze nem zúzott termések tekintetében, mint ahogy azt a 2002/32/EK irányelv I. mellékletének 14. sora tartalmazza.

(3)

A DDT-t illetően a DDD megnevezést is fel kell venni a 2002/32/EK irányelv I. mellékletének megfelelő sorába, mivel az a diklór-difenil-diklór-etán bomlástermék sokkal elterjedtebb megnevezése, mint a TDE (4).

(4)

A kajszibarack (Prunus armeniaca L.) és a keserűmandula tekintetében (Prunus dulcis var. amara vagy Prunus amygdalus Batsch var; amara) a 2006. november 23-i EFSA-szakvélemény (5) alapján azt a következtetést lehet levonni, hogy a kajszibarackra és a keserűmandulára vonatkozó követelmény, miszerint azok csak nem kimutatható mennyiségben lehetnek jelen a takarmányban, nem releváns az állatok és emberek egészségének védelme szempontjából, valamint a hidrogén-cianid esetében elegendő a legnagyobb megengedett anyagtartalom általános elvét alkalmazni, mint ahogy azt a 2002/32/EK irányelv I. mellékletének 8. sora tartalmazza. Ezért helyénvaló a kajszibarackra és a keserűmandulára vonatkozó egyedi követelmények törlése.

(5)

A vetési gomborka (Camelina sativa) szerepel a 2002/32/EK irányelv mellékletében, és e növényfaj magjai és termései, illetve azok feldolgozott származékai csak nyomokban, nem kimutatható mennyiségben lehetnek jelen a takarmányban.

(6)

Az alternatív, kis ráfordítású olajipari növények iránti egyre nagyobb igény miatt a Camelina sativa olajipari növény iránt is megújult az érdeklődés, és ezeknek a növényeknek az olajosmag-termesztés során keletkezett melléktermékeit takarmány formájában is hasznosítani lehet. A 2007. november 27-i EFSA-szakvéleményből (6) azt a következtetést lehet levonni, hogy az a követelmény, miszerint a Camelina sativa és származékai csak nem kimutatható mennyiségben lehetnek jelen a takarmányban, nem releváns az állatok és emberek egészségének védelme szempontjából, feltéve, hogy az étrendben a glükozinolát összmennyisége nem jár állat-egészségügyi és közegészségügyi kockázattal. Az állatok és emberek egészségének a glükozinolátok mérgező hatásaival szembeni védelmét a mustárillóolajnak a teljes értékű takarmányban megengedett legnagyobb szintjéről szóló rendelkezés biztosítja, amelyet allil-izotiocianátban fejeznek ki, mivel az EFSA szakvéleménye szerint a glükozinolátok mérgező tulajdonsága általában a(z) (izo)tiocianátokból ered. Ezért helyénvaló a Camelina sativa nem kimutatható mennyiségben való jelenlétéről szóló rendelkezést a 2002/32/EK irányelv I. mellékletéből törölni.

(7)

A 2002/32/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2002/32/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv melléklete szerint módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2009. április 1-jéig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak. A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 25-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 140., 2002.5.30., 10. o. A legutóbb a 2006/77/EK bizottsági irányelvvel (HL L 271., 2006.9.30., 53. o.) módosított irányelv.

(2)  Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) élelmiszerláncban előforduló szennyező anyagokkal foglalkozó tudományos testületének a Bizottság kérésére készített, a fluorral mint takarmányokban előforduló nemkívánatos anyaggal kapcsolatos szakvéleménye, amelyet 2004. szeptember 22-én fogadtak el. http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/opinion_contam08_ej100_fluorine_en1,0.pdf

(3)  Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) élelmiszerláncban előforduló szennyező anyagokkal foglalkozó tudományos testületének a Bizottság kérésére készített, a pirrolizidin alkaloidokkal mint takarmányokban előforduló nemkívánatos anyagokkal kapcsolatos szakvéleménye, amelyet 2007. január 25-én fogadtak el. http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/contam_ej447_op_pyrrolizidine%20alkaloids%20in%20feed_en.pdf

(4)  Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) élelmiszerláncban előforduló szennyező anyagokkal foglalkozó tudományos testületének a Bizottság kérésére készített, a DDT-vel mint takarmányokban előforduló nemkívánatos anyaggal kapcsolatos szakvéleménye, amelyet 2006. november 22-én fogadtak el. http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/CONTAM_ej433_DDT_en,2.pdf

(5)  Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) élelmiszerláncban előforduló szennyező anyagokkal foglalkozó tudományos testületének a Bizottság kérésére készített, a cianogén vegyületekkel mint takarmányokban előforduló nemkívánatos anyagokkal kapcsolatos szakvéleménye, amelyet 2006. november 23-án fogadtak el. http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/CONTAM_ej434_op_cyanogenic_compounds_in_feed_en,1.pdf

(6)  Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) élelmiszerláncban előforduló szennyező anyagokkal foglalkozó tudományos testületének a Bizottság kérésére készített, a glükozinolátokkal mint takarmányokban előforduló nemkívánatos anyagokkal kapcsolatos szakvéleménye, amelyet 2007. november 27-én fogadtak el. http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/contam_op_ej590_glucosinolates_en.pdf


MELLÉKLET

A 2002/32/EK irányelv I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 3. sorban a „fluor” helyébe a következő szöveg lép:

Nemkívánatos anyag

Takarmányozásra szánt termék

Legnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan

(1)

(2)

(3)

„3.

Fluor (1)

Takarmány-alapanyagok, kivéve:

150

állati eredetű takarmányok, kivéve tengeri rákfélék, mint pl. a krill

500

tengeri rákfélék, mint pl. a krill

3 000

foszfátok

2 000

kalcium-karbonát

350

magnézium-oxid

600

tengeri algamész

1 000

Vermikulit (E 561)

3 000 (2)

Kiegészítő takarmányok

 

foszfortartalom ≤ 4 %

500

foszfortartalom > 4 %

125 / 1 % foszfor

Teljes értékű takarmányok, kivéve:

150

teljes értékű szarvasmarha-, juh- és kecsketakarmányok

 

laktációban

30

más

50

teljes értékű sertéstakarmányok

100

teljes értékű baromfitakarmányok

350

teljes értékű csibetakarmányok

250

teljes értékű haltakarmány

350

2.

A 14. sorban az „Alkaloidákat, glükozidákat vagy más mérgező anyagokat külön, illetve kombinációban tartalmazó gyommagvak és őröletlen vagy össze nem zúzott termések” helyébe a következő szöveg lép:

Nemkívánatos anyag

Takarmányozásra szánt termék

Legnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan

(1)

(2)

(3)

„14.

Alkaloidákat, glükozidákat vagy más mérgező anyagokat külön, illetve kombinációban tartalmazó gyommagvak és őröletlen vagy össze nem zúzott termések, beleértve:

Valamennyi takarmány

3 000

Datura stramonium L.

 

1 000”

3.

A 21. sorban a „DDT” helyébe a következő szöveg lép:

Nemkívánatos anyag

Takarmányozásra szánt termék

Legnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan

(1)

(2)

(3)

„DDT (a DDT-, a DDD- (vagy más néven TDE) és DDE-izomerek összmennyisége DDT-ben kifejezve)

Összes takarmány, kivéve:

0,05

zsírok és olajok

0,5”

4.

A 28. sort – Prunus armeniaca L, a 29. sort – Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke (=Prunus amygdalus Batsch var. amara [DC.] Focke) és a 31. sort – Camelina sativa (L.) Crantz töröljük.


(1)  A megengedett határértékek a fluor egy adott analitikai meghatározására vonatkoznak, amely során a kivonás 1 N sósavval történik 20 percen át szobahőmérsékleten. Bizonyíthatóan egyező kivonási hatékonysággal rendelkező, egyenértékű kivonási eljárások alkalmazhatók.

(2)  A megszabott mennyiségeket 2008. december 31-ig felül kell vizsgálni a megengedett határértékek csökkentése céljából.”


Top