EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0340

2008/340/EK: A Bizottság határozata ( 2008. április 25. ) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al . (a fenyőfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítő intézkedéseknek a tagállamok számára történő előírásáról szóló 2006/133/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 1580. számú dokumentummal történt)

OJ L 115, 29.4.2008, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2012; hatályon kívül helyezte: 32012D0535

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/340/oj

29.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 115/41


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. április 25.)

a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítő intézkedéseknek a tagállamok számára történő előírásáról szóló 2006/133/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2008) 1580. számú dokumentummal történt)

(2008/340/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítő intézkedéseknek a tagállamok számára történő előírásáról szóló, 2006. február 13-i 2006/133/EK bizottsági határozattal (2) összhangban Portugália intézkedéseket foganatosított a fenyőfa fonalférge elterjedésének megakadályozása érdekében.

(2)

Portugália jelentést küldött a Bizottságnak, amelyben beszámolt az intézkedések 2007-ben történő végrehajtásáról, és amely azt mutatja, hogy a fenyőfa fonalférge nem terjedt a körülhatárolt területeken túl, ugyanakkor az érintett területeken továbbra is jelen van.

(3)

A 2007-es portugál intézkedések végrehajtását a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság 2007. november 26–27-i ülésén értékelte. Az ülésen arra a következtetésre jutottak, hogy a körülhatárolt terület fertőzöttségi szintjének a 2006/133/EK határozat célkitűzése szerinti csökkentése nem valósult meg teljes mértékben.

(4)

Ezért Portugáliának 2012. március 31-ig továbbra is ilyen intézkedéseket kell foganatosítania felszámolási terv formájában; az említett időpontig jelentős haladás érhető el a fenyőfa fonalférge terjedésének megakadályozása terén.

(5)

Ezen intézkedések hatékonyságának a körülhatárolt terület pufferzónáján belüli izolált kitörések esetében történő növelése érdekében a pufferzónán belül úgynevezett fókuszkörzetet kell kijelölni, amelyből a betegségre fogékony növényeket eltávolítják. A fókuszkörzet körül olyan körzetet kell kijelölni, ahol a betegségre fogékony fajokat rendszeresen ellenőrzik (a továbbiakban: biztonsági körzet).

(6)

A körülhatárolt területről származó, a betegségre fogékony fa csomagolóanyagként való szállítására vonatkozó követelményeket össze kell hangolni a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványában (A nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyag szabályozására vonatkozó iránymutatások) foglalt követelményekkel.

(7)

A 2006/133/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/133/EK határozat az alábbiak szerint módosul:

1.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

Portugália 2012. március 31-ig biztosítja, hogy az e határozat mellékletében meghatározott feltételeket betartják az olyan, a betegségre fogékony faanyagra, fakéregre és növényekre vonatkozóan, amelyeket az 5. cikk szerint körülhatárolt portugáliai területeken belül, valamint onnan más portugáliai területekre vagy más tagállamokba szállítanak.

Portugáliának 2012. március 31-ig újabb középtávú felszámolási programot kell benyújtania a fenyőfa fonalférge terjedésének megakadályozására, annak felszámolása céljával. E programnak tartalmaznia kell a fenyőfa fonalférgére a portugáliai körülmények között különösen fogékonynak tekintett fafajták körülhatárolt területen belüli kezelésének részleteit. Ezt a programot minden év december 31-éig felül kell vizsgálni.”

2.

A 4. cikk (2) bekezdésében a „2006. december 15-ig” és a „2007. december 15-ig” kifejezést felváltja a „minden év december 15-éig” kifejezés.

3.

A 2006/133/EK határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 25-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2007/41/EK bizottsági irányelvvel (HL L 169., 2007.6.29., 51. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 52., 2006.2.23., 34. o.


MELLÉKLET

A 2006/133/EK határozat melléklete a következőképpen módosul

1.

Az 1. e) pont helyébe a következő lép:

„e)

a csomagolóládák, rekeszek, dobok és hasonló csomagolóanyagok, raklapok, keretezett rakodólapok és egyéb raklapok, illetve raklapkeretek a betegségre fogékony faanyagára – akár ténylegesen használják bármilyen tárgy csomagolására, akár nem – a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványa (A nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyag szabályozására vonatkozó iránymutatások) I. mellékletében foglalt bármely jóváhagyott intézkedés alkalmazandó. Ezt el kell látni olyan jelzéssel, amely lehetővé teszi annak azonosítását, hogy a kezelést hol és ki végezte, vagy ahhoz mellékelni kell az elvégzett intézkedéseket tanúsító említett növényútlevelet.”

2.

A 2. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A betegségre fogékony növényeket a következő módon kell kezelni:

i.

azokat a betegségre fogékony növényeket, amelyek olyan termőhelyről származnak, ahol vagy amelynek közvetlen közelében az utolsó teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észlelték a fenyőfa fonalférge által okozott tüneteket, és amely a hatósági ellenőrzések során a fenyőfa fonalférgének jeleitől és az általa okozott tünetektől mentesnek bizonyult, az említett növényútlevél kíséri a termőhelyről történő elszállítás során;

ii.

azokat a betegségre fogékony növényeket, amelyek olyan termőhelyről származnak, ahol vagy amelynek a közvetlen közelében az utolsó teljes vegetációs ciklus kezdete óta észlelték a fenyőfa fonalférge által okozott tüneteket, vagy amelyet a fenyőfa fonalférge által fertőzött területként ismertek el, nem szabad elszállítani a termőhelyről, és égetéssel kell megsemmisíteni;

iii.

azokat a betegségre fogékony növényeket, amelyek olyan helyen – például erdőben, nyilvános parkban vagy magánkertben – nőttek, amelyet a fenyőfa fonalférgével fertőzött területként ismertek el, vagy amelyek rossz egészségi állapotot mutatnak, vagy mentési területeken vannak:

ha a november 1. és április 1. közötti időszakban azonosították őket, akkor az adott időszakban ki kell vágni, vagy

ha az április 2. és október 31. közötti időszakban azonosították őket, akkor azonnal ki kell vágni, és

a fenyőfa fonálférge jelenlétének kimutatására vizsgálatnak kell alávetni minden olyan esetben, ha a betegségre fogékony növények az 5. cikk rendelkezései szerint pufferzónaként kijelölt, körülhatárolt területen belül találhatók. A betegség jelenlétének kimutatása esetén a fertőzött növényeket, valamint a fertőzött növények 50 m-es sugarú körzetében, illetve a betegségre fogékony legalább tíz növényt tartalmazó körzeten belül a betegségre fogékony minden növényt meg kell semmisíteni (a továbbiakban: fókuszkörzet). A fertőzött növények eltávolítását követő legalább egyéves időtartam során a fókuszkörzetet körülvevő legalább 50 m-es sugarú körzetben található, a betegségre fogékony valamennyi növényt minden második hónapban hatósági vizsgálatnak vetnek alá (a továbbiakban: biztonsági körzet). Ha ezen időszak alatt ezek közelében ismételten kimutatják a fenyőfa fonálférgének jelenlétét, a körülhatárolt területet az 5. cikk (1) bekezdésével összhangban módosítani kell;”

3.

A 2. e) pontban a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„e)

a kidöntéskor keletkező, a betegségre fogékony fahulladékot hatósági felügyelet mellett megfelelő helyen el kell égetni vagy kevesebb mint 3 cm vastagságú és szélességű darabokra kell forgácsolni és a helyszínen kell hagyni.”

4.

A 2. g) pont helyébe a következő szöveg lép:

„g)

a csomagolóládák, rekeszek, dobok és hasonló csomagolóanyagok, raklapok, keretezett rakodólapok és egyéb raklapok, illetve raklapkeretek, alomfa, térköztartók és állványok – beleértve azokat is, amelyek nem tartották meg természetes gömbfa formájukat – betegségre fogékony faanyagára a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványa (A nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyag szabályozására vonatkozó iránymutatások) I. mellékletében foglalt bármely jóváhagyott intézkedés alkalmazandó.”


Top