EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_073_R_0020_01

2008/224/EK: A Tanács határozata ( 2008. február 18. ) a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről az Európai Közösség, valamint Grúzia kormánya, a Libanoni Köztársaság, a Maldív Köztársaság, a Moldovai Köztársaság, a Szingapúri Köztársaság kormánya, illetve az Uruguayi Keleti Köztársaság között létrejött megállapodásokat a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel módosító jegyzőkönyvek megkötéséről
Megállapodás az Európai Közösség és Grúzia kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv
Megállapodás az Európai Közösség és a Libanoni Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv
Megállapodás az Európai Közösség és a Maldív Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv
Megállapodás az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv
Megállapodás az Európai Közösség és a Szingapúri Köztársaság kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv
Megállapodás az Európai Közösség és az Uruguayi Keleti Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv

OJ L 73, 15.3.2008, p. 20–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 73/20


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. február 18.)

a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről az Európai Közösség, valamint Grúzia kormánya, a Libanoni Köztársaság, a Maldív Köztársaság, a Moldovai Köztársaság, a Szingapúri Köztársaság kormánya, illetve az Uruguayi Keleti Köztársaság között létrejött megállapodásokat a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel módosító jegyzőkönyvek megkötéséről

(2008/224/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére, a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával, valamint a 300. cikk (3) bekezdése első albekezdésével összefüggésben,

tekintettel a 2005. évi csatlakozási okmányra és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A Bolgár Köztársaság 1995. január 19-én, Románia pedig 1996. március 26-án írt alá kétoldalú légiszolgáltatási megállapodást Grúziával.

(2)

Az Európai Közösség és Grúzia kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást (2)2006. május 3-án Brüsszelben írták alá.

(3)

A Bolgár Köztársaság 1967. február 17-én, Románia pedig 1967. február 25-én írt alá kétoldalú légiszolgáltatási megállapodást a Libanoni Köztársasággal.

(4)

Az Európai Közösség és a Libanoni Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást (3)2006. július 7-én Bejrútban írták alá.

(5)

A Bolgár Köztársaság és a Maldív Köztársaság 2006. augusztus 13-án Maléban írt alá kétoldalú légiszolgáltatási megállapodást.

(6)

Az Európai Közösség és a Maldív Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást (4)2006. szeptember 21-én Brüsszelben írták alá.

(7)

A Bolgár Köztársaság 1996. április 17-én, Románia pedig 1993. június 28-án írt alá kétoldalú légiszolgáltatási megállapodást a Moldovai Köztársasággal.

(8)

Az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást (5)2006. április 11-én Brüsszelben írták alá.

(9)

A Bolgár Köztársaság 1969. november 28-án, Románia pedig 1978. január 11-én írt alá kétoldalú légiszolgáltatási megállapodást a Szingapúri Köztársasággal.

(10)

Az Európai Közösség és a Szingapúri Köztársaság kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást (6)2006. június 9-én Luxembourgban írták alá.

(11)

Románia és az Uruguayi Keleti Köztársaság 1996. május 31-én Bukarestben írt alá kétoldalú légiszolgáltatási megállapodást.

(12)

Az Európai Közösség és az Uruguayi Keleti Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást (7)2006. november 3-án Montevideóban írták alá.

(13)

A 2005. évi csatlakozási szerződést 2005. április 25-én Luxembourgban írták alá, és az 2007. január 1-jén lépett hatályba.

(14)

A két új tagállam csatlakozására való tekintettel a fent említett valamennyi, az Európai Közösség és az egyes államok közötti megállapodás I. és II. mellékletét jegyzőkönyvvel szükséges módosítani.

(15)

Az erre irányuló tárgyalásokat a Bizottság a Tanács által 2003. június 5-én adott tárgyalási felhatalmazás alapján folytatta le.

(16)

Következésképpen a Közösség nevében ezeket a jegyzőkönyveket el kell fogadni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács jóváhagyja a Közösség nevében az alábbi megállapodásokat:

az Európai Közösség és Grúzia kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv,

az Európai Közösség és a Libanoni Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv,

az Európai Közösség és a Maldív Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv,

az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv,

az Európai Közösség és a Szingapúri Köztársaság kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv,

az Európai Közösség és az Uruguayi Keleti Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv.

A jegyzőkönyvek szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke a közösség nevében megteszi a jegyzőkönyvek 3. cikkében előírt értesítést.

Kelt Brüsszelben, 2008. február 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

D. RUPEL


(1)  Az Európai Parlament 2007. december 11-én kinyilvánított véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 134., 2006.5.20., 24. o.

(3)  HL L 215., 2006.8.5., 17. o.

(4)  HL L 286., 2006.10.17., 20. o.

(5)  HL L 126., 2006.5.13., 24. o.

(6)  HL L 243., 2006.9.6., 22. o.

(7)  HL L 330., 2006.11.28., 19. o.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és Grúzia kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

egyrészről, valamint

GRÚZIA KORMÁNYA

másrészről

(a továbbiakban: „a felek”),

TEKINTETTEL a Bolgár Köztársaság és Grúzia között 1995. január 19-én Szófiában aláírt, illetve a Románia és Grúzia között 1996. március 26-án Tbilisziben aláírt megállapodásra,

TEKINTETTEL az Európai Közösség és Grúzia kormánya között 2006. május 3-án Brüsszelben aláírt, a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásra (a továbbiakban: „a horizontális megállapodás”),

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Bolgár Köztársaság és Románia 2007. január 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz és ezáltal az Európai Közösséghez,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A horizontális megállapodás I. mellékletének a) pontja az Ausztriára és Hollandiára vonatkozó bejegyzést követően a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„—

a Bolgár Köztársaság kormánya és a Grúz Köztársaság kormánya között 1995. január 19-én Szófiában létrejött légiszolgáltatási megállapodás, a továbbiakban a II. mellékletben: »a Grúzia–Bulgária megállapodás«,”

„—

a Románia kormánya és Grúzia kormánya között 1996. március 26-án Tbilisziben létrejött légiszolgáltatási megállapodás, a továbbiakban a II. mellékletben: »a Grúzia–Románia megállapodás«,”.

2. cikk

A horizontális megállapodás II. melléklete a „Grúzia–Belgium megállapodásra” és a „Grúzia–Lengyelország megállapodásra” vonatkozó bejegyzéseket követően a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

a)

az a) pontban „Tagállam általi kijelölés”:

„—

A Grúzia–Bulgária megállapodás 3. cikkének (5) bekezdése;”

„—

A Grúzia–Románia megállapodás 3. cikke;”;

b)

a b) pontban „Az engedélyek vagy jogosítványok megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása”:

„—

A Grúzia–Bulgária megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja;”

„—

A Grúzia–Románia megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja;”;

c)

a d) pontban „A repülőgép-üzemanyagra kivetett illetékek”:

„—

a Grúzia–Bulgária megállapodás 5. cikke;”

„—

a Grúzia–Románia megállapodás 9. cikke;”;

d)

az e) pontban „Viteldíjak az Európai Közösségen belül”:

„—

a Grúzia–Bulgária megállapodás 6. cikke;”

„—

a Grúzia–Románia megállapodás 8. cikke;”.

3. cikk

Ez a jegyzőkönyv azon a napon lép hatályba, amikor a felek írásban értesítették egymást arról, hogy a jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásoknak eleget tettek.

4. cikk

E jegyzőkönyv angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és grúz nyelven készült, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és a Libanoni Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

egyrészről, valamint

A LIBANONI KÖZTÁRSASÁG,

másrészről

(a továbbiakban: „a felek”),

TEKINTETTEL a Bolgár Köztársaság és a Libanoni Köztársaság között 1967. február 17-én Bejrútban aláírt, illetve a Románia és a Libanoni Köztársaság között 1967. február 25-én Bejrútban aláírt megállapodásra,

TEKINTETTEL az Európai Közösség és a Libanoni Köztársaság között 2006. július 7-én Bejrútban aláírt, a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásra (a továbbiakban: „a horizontális megállapodás”),

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Bolgár Köztársaság és Románia 2007. január 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz és ezáltal az Európai Közösséghez,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A horizontális megállapodás I. mellékletének a) pontja a Belgiumra és Lengyelországra vonatkozó bejegyzést követően a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„—

a Bolgár Köztársaság kormánya és a Libanoni Köztársaság kormánya között 1967. február 17-én Bejrútban létrejött, a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás (a továbbiakban: »a Libanon–Bulgária megállapodás«);”

„—

a Román Szocialista Köztársaság kormánya és a Libanoni Köztársaság kormánya között 1967. február 25-én Bejrútban létrejött légiszolgáltatási megállapodás (a továbbiakban: »a Libanon–Románia megállapodás«);”.

2. cikk

A horizontális megállapodás II. melléklete a „Libanon–Belgium megállapodásra” és a „Libanon–Lengyelország megállapodásra” vonatkozó bejegyzéseket követően a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

a)

az a) pontban „Tagállam általi kijelölés”:

„—

a Libanon–Bulgária megállapodás 3. cikke;”

„—

a Libanon–Románia megállapodás 3. cikke;”;

b)

a b) pontban „Az engedélyek vagy jogosítványok megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása”:

„—

a Libanon–Bulgária megállapodás 3. cikke;”

„—

a Libanon–Románia megállapodás 3. cikke;”;

c)

a d) pontban „A repülőgép-üzemanyagra kivetett illetékek”:

„—

a Libanon–Bulgária megállapodás 6. cikke;”

„—

a Libanon–Románia megállapodás 8. cikke;”;

d)

az e) pontban „Viteldíjak az Európai Közösségen belül”:

„—

a Libanon–Bulgária megállapodás 10. cikke;”

„—

a Libanon–Románia megállapodás 9. cikke;”.

3. cikk

Ez a jegyzőkönyv azon a napon lép hatályba, amikor a felek írásban értesítették egymást arról, hogy a jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásoknak eleget tettek.

4. cikk

E jegyzőkönyv angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és arab nyelven készült, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és a Maldív Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

egyrészről, valamint

A MALDÍV KÖZTÁRSASÁG

másrészről

(a továbbiakban: „a felek”),

TEKINTETTEL a Bolgár Köztársaság és a Maldív Köztársaság között 1996. augusztus 13-án Maléban aláírt megállapodásra,

TEKINTETTEL az Európai Közösség és a Maldív Köztársaság között 2006. szeptember 21-én Brüsszelben aláírt, a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásra (a továbbiakban: „a horizontális megállapodás”),

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Bolgár Köztársaság 2007. január 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, és ezáltal az Európai Közösséghez,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A horizontális megállapodás I. mellékletének a) pontja az Ausztriára vonatkozó bejegyzést követően a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

a Bolgár Köztársaság kormánya és a Maldív Köztársaság kormánya között 2006. augusztus 13-án Maléban létrejött légiszolgáltatási megállapodás, a továbbiakban a II. mellékletben: »a Maldív-szigetek–Bulgária megállapodás«;”.

2. cikk

A horizontális megállapodás II. melléklete a „Maldív-szigetek–Ausztria megállapodásra” vonatkozó bejegyzést követően a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

a)

az a) pontban „Tagállam általi kijelölés”:

„—

a Maldív-szigetek–Bulgária megállapodás 3. cikkének (1) bekezdése;”;

b)

a b) pontban „Az engedélyek vagy jogosítványok megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása”:

„—

A Maldív-szigetek–Bulgária megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja;”;

c)

a d) pontban „A repülőgép-üzemanyagra kivetett illetékek”:

„—

a Maldív-szigetek–Bulgária megállapodás 7. cikke;”;

d)

az e) pontban „Viteldíjak az Európai Közösségen belül”:

„—

a Maldív-szigetek–Bulgária megállapodás 9. cikke;”.

3. cikk

Ez a jegyzőkönyv azon a napon lép hatályba, amikor a felek írásban értesítették egymást arról, hogy a jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásoknak eleget tettek.

4. cikk

E jegyzőkönyv angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és maldív dhivehi nyelven készült, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

egyrészről, valamint

A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG

másrészről

(a továbbiakban: „a felek”),

TEKINTETTEL a Bolgár Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között 1996. április 17-én Szófiában, illetve a Románia és a Moldovai Köztársaság között 1993. június 28-án Chisinauban aláírt megállapodásra,

TEKINTETTEL az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között 2006. április 11-én Brüsszelben aláírt, a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásra (a továbbiakban: „a horizontális megállapodás”),

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Bolgár Köztársaság és Románia 2007. január 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz és ezáltal az Európai Közösséghez,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A horizontális megállapodás I. mellékletének a) pontja az Ausztriára és Lengyelországra vonatkozó bejegyzést követően a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„—

a Bolgár Köztársaság kormánya és a Moldovai Köztársaság kormánya között 1996. április 17-én Szófiában aláírt, a területeik közötti és azon túli légiközlekedési szolgáltatásokról szóló megállapodás (a továbbiakban: »a Moldova–Bulgária megállapodás«);”

„—

a Románia kormánya és a Moldovai Köztársaság kormánya között 1993. június 28-án Chisinauban aláírt, a 2003. január 31-én Bukarestben aláírt kiegészítő jegyzőkönyvvel módosított, a legutóbb a 2004. május 5-én és 2004. május 12-én kelt levélváltásokkal módosított légiszolgáltatási megállapodás (a továbbiakban: »a Moldova–Románia megállapodás«);”.

2. cikk

A horizontális megállapodás II. melléklete a „Moldova–Ausztria megállapodásra” és a „Moldova–Lengyelország megállapodásra” vonatkozó bejegyzést követően a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

a)

az a) pontban „Tagállam általi kijelölés”:

„—

a Moldova–Bulgária megállapodás 3. cikkének (5) bekezdése;”

„—

a Moldova–Románia megállapodás 3. cikke;”;

b)

a b) pontban „Az engedélyek vagy jogosítványok megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása”:

„—

a Moldova–Bulgária megállapodás 4. cikkének (1) bekezdésének a) pontja;”

„—

a Moldova–Románia megállapodás 4. cikkének (1) bekezdésének a) pontja;”;

c)

a d) pontban „A repülőgép-üzemanyagra kivetett illetékek”:

„—

a Moldova–Bulgária megállapodás 7. cikke;”

„—

a Moldova–Románia megállapodás 9. cikke;”;

d)

az e) pontban „Viteldíjak az Európai Közösségen belül”:

„—

a Moldova–Bulgária megállapodás 9. cikke;”

„—

a Moldova–Románia megállapodás 8. cikke;”.

3. cikk

Ez a jegyzőkönyv azon a napon lép hatályba, amikor a felek írásban értesítették egymást arról, hogy a jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásoknak eleget tettek.

4. cikk

E jegyzőkönyv a felek hivatalos nyelvein készült, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és a Szingapúri Köztársaság kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

egyrészről, valamint

A SZINGAPÚRI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

másrészről

(a továbbiakban: „a felek”),

TEKINTETTEL a Bolgár Köztársaság és a Szingapúri Köztársaság kormánya között 1969. november 28-án Szingapúrban aláírt, illetve a Románia és a Szingapúri Köztársaság között 1978. január 11-én Szingapúrban aláírt megállapodásra,

TEKINTETTEL az Európai Közösség és a Szingapúri Köztársaság kormánya között 2006. június 9-én Szingapúrban aláírt, a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásra (a továbbiakban: „a horizontális megállapodás”),

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Bolgár Köztársaság és Románia 2007. január 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, és ezáltal az Európai Közösséghez,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A horizontális megállapodás I. mellékletének a) pontja a Belgiumra és Portugáliára vonatkozó bejegyzést követően a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„—

a Szingapúri Köztársaság kormánya és a Bolgár Népköztársaság kormánya között 1969. november 28-án Szingapúrban létrejött légiszolgáltatási megállapodás (a továbbiakban: »a Szingapúr–Bulgária megállapodás«);”

„—

a Román Szocialista Köztársaság kormánya és a Szingapúri Köztársaság kormánya között 1978. január 11-én Szingapúrban létrejött légiszolgáltatási megállapodás (a továbbiakban: »a Szingapúr–Románia megállapodás«);”.

2. cikk

A horizontális megállapodás II. melléklete a „Szingapúr–Belgium megállapodásra” és a „Szingapúr–Portugália megállapodásra” vonatkozó bejegyzéseket követően a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

a)

az a) pontban „Tagállam általi kijelölés”:

„—

a Szingapúr–Bulgária megállapodás 3. cikke;”

„—

a Szingapúr–Románia megállapodás 3. cikke;”;

b)

a b) pontban „Az engedélyek vagy jogosítványok megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása”:

„—

a Szingapúr–Bulgária megállapodás 3. cikke;”

„—

a Szingapúr–Románia megállapodás 3. cikke;”;

c)

a d) pontban „Viteldíjak az Európai Közösségen belül”:

„—

a Szingapúr–Bulgária megállapodás 8. cikke;”

„—

a Szingapúr–Románia megállapodás 9. cikke;”.

3. cikk

Ez a jegyzőkönyv azon a napon lép hatályba, amikor a felek írásban értesítették egymást arról, hogy a jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásoknak eleget tettek.

4. cikk

E jegyzőkönyv angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven készült. Eltérés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és az Uruguayi Keleti Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

egyrészről, valamint

AZ URUGUAYI KELETI KÖZTÁRSASÁG

másrészről

(a továbbiakban: „a felek”),

TEKINTETTEL a Románia és az Uruguayi Keleti Köztársaság között 1996. május 31-én Bukarestben aláírt megállapodásra,

TEKINTETTEL az Európai Közösség és az Uruguayi Keleti Köztársaság között 2006. november 3-án Montevideóban aláírt, a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásra (a továbbiakban: „a horizontális megállapodás”),

FIGYELEMBE VÉVE, hogy Románia 2007. január 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, és ezáltal az Európai Közösséghez,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A horizontális megállapodás I. mellékletének a) pontja a Portugáliára vonatkozó bejegyzést követően a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

a Románia kormánya és az Uruguayi Keleti Köztársaság kormánya között 1996. május 31-én Bukarestben létrejött légiszolgáltatási megállapodás, a továbbiakban a II. mellékletben: »az Uruguay–Románia megállapodás«;”.

2. cikk

A horizontális megállapodás II. melléklete az „Uruguay–Portugália megállapodásra” vonatkozó bejegyzéseket követően a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

a)

az a) pontban „Tagállam általi kijelölés”:

„—

az Uruguay–Románia megállapodás 3. cikke;”;

b)

a b) pontban „Az engedélyek vagy jogosítványok megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása”:

„—

az Uruguay–Románia megállapodás 4. cikkének (1) bekezdése;”;

c)

a d) pontban „A repülőgép-üzemanyagra kivetett illetékek”:

„—

az Uruguay–Románia megállapodás 9. cikke;”;

d)

az e) pontban „Viteldíjak az Európai Közösségen belül”:

„—

az Uruguay–Románia megállapodás 8. cikke;”.

3. cikk

Ez a jegyzőkönyv azon a napon lép hatályba, amikor a felek írásban értesítették egymást arról, hogy a jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásoknak eleget tettek.

4. cikk

E jegyzőkönyv angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven készült. Eltérés esetén a spanyol nyelvű szöveg az irányadó.


Top