EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0067

A Bizottság 67/2008/EK rendelete ( 2008. január 25. ) a jövedéki adó alóli mentesség alkalmazásában az alkohol teljes denaturálására vonatkozó eljárások kölcsönös elismeréséről szóló 3199/93/EK rendelet módosításáról

OJ L 23, 26.1.2008, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 157 - 158

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/67(1)/oj

26.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 23/13


A BIZOTTSÁG 67/2008/EK RENDELETE

(2008. január 25.)

a jövedéki adó alóli mentesség alkalmazásában az alkohol teljes denaturálására vonatkozó eljárások kölcsönös elismeréséről szóló 3199/93/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 27. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 3199/93/EK bizottsági rendelet (2) előírja, hogy azokat a denaturáló szereket, amelyeket az egyes tagállamokban a 92/83/EGK irányelv 27. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az alkohol teljes denaturálására alkalmaznak, az említett rendelet mellékletében ismertetni kell.

(2)

A 92/83/EGK irányelv 27. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében a tagállamok kötelesek mentesíteni a jövedéki adó alól az olyan alkoholt, amelyet valamely tagállam előírásainak megfelelően teljesen denaturáltak, feltéve, hogy az említett előírásoknak a szóban forgó cikk (3) és (4) bekezdésében megállapított feltételek szerinti bejelentése és elfogadása megtörtént.

(3)

Bulgária és Románia bejelentette az általa alkalmazni kívánt denaturáló szereket.

(4)

A Bizottság a Bulgária által benyújtott közleményt 2007. január 1-jén, Románia közleményét pedig 2007. január 9-én továbbította a többi tagállamnak.

(5)

Kifogások érkeztek az értesítésben szereplő követelményekre vonatkozóan. Ennélfogva a 92/83/EGK irányelv 27. cikkének (4) bekezdésében említett eljárást híven követték, és a Bulgária és Románia által ismertetett követelményeket fel kell venni a 3199/93/EK rendelet mellékletébe.

(6)

A 3199/93/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak o Jövedékiadó-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3199/93/EK rendelet melléklete az e rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 25-én.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 316., 1992.10.31., 21. o. A legutóbb a 2005-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(2)  HL L 288., 1993.11.23., 12. o. A legutóbb a 2023/2005/EK rendelettel (HL L 326., 2005.12.13., 8. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 3199/93/EK rendelet melléklete a következő bekezdésekkel egészül ki:

„Bulgária

Az etil-alkohol teljes denaturálása céljából a következő anyagokat kell – együttesen, az itt megadott mennyiségben – hozzáadni a legalább 90 térfogat-százalékos tényleges alkoholtartalmú etil-alkohol minden 100 literéhez:

5 liter metil-etil-keton,

2 liter izopropil-alkohol,

0,2 gramm metilénkék.

Románia

A tiszta alkohol minden egyes hektoliterére számítva:

1 gramm denatónium-benzoát,

2 liter metil-etil-keton (butanon), és

0,2 gramm metilénkék.”


Top