EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0066

A Bizottság 66/2008/EK rendelete ( 2008. január 25. ) a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, egyes Norvégiából származó áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára vonatkozó 2008. évi vámkontingens megnyitásáról

OJ L 23, 26.1.2008, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/66/oj

26.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 23/11


A BIZOTTSÁG 66/2008/EK RENDELETE

(2008. január 25.)

a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, egyes Norvégiából származó áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára vonatkozó 2008. évi vámkontingens megnyitásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Norvég Királyság között, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyvéről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 1996. december 6-i 96/753/EK tanácsi határozatra (2) és különösen annak 2. cikkére,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Norvég Királyság között, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyvéről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló 96/753/EK határozat a Norvégiából származó csokoládé és más kakaótartalmú élelmiszer-készítmények behozatalára éves vámkontingenst határoz meg. Ezt a vámkontingenst meg kell nyitni a 2008. évre, valamint az azt követő évekre.

(2)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) szabályokat állapít meg a vámkontingensek kezelésére. Az ezzel a rendelettel megnyitott vámkontingenst e szabályoknak megfelelően kell kezelni.

(3)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Szerződés I. mellékletében nem szereplő feldolgozott mezőgazdásági termékek kereskedelmére vonatkozó horizontális kérdésekkel foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2008. január 1-jétőldecember 31-ig, valamint az azt követő években a mellékletben felsorolt, Norvégiából származó és a Közösségbe importált árukra a mellékletben előírt vámtételek vonatkoznak, az ott jelzett éves kontingens határain belül.

2. cikk

Az 1. cikkben említett vámkontingenst a Bizottság a 2454/93/EGK rendelet 308a., 308b. és 308c. cikkével összhangban kezeli.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 25-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 318., 1993.12.20., 18. o. A legutóbb a 2580/2000/EK rendelettel (HL L 298., 2000.11.25., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 345., 1996.12.31., 78. o.

(3)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 214/2007/EK rendelettel (HL L 62., 2007.3.1., 6. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Tételszám

KN-kód

Az áru megnevezése

Éves kontingens

Alkalmazandó vámtétel

09.0764

ex 1806

1806 20

1806 31

1806 32

1806 90

Csokoládé és más kakaótartalmú élelmiszer-készítmény, a 1806 10 KN-kód alá tartozó, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával készült kakaópor kivételével

5 500 tonna

35,15 EUR/100 kg


Top