EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0065

A Bizottság 65/2008/EK rendelete ( 2008. január 25. ) a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalával kapcsolatos, 2008-ra és az azt követő évekre vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról

OJ L 23, 26.1.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 257 - 258

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/65/oj

26.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 23/9


A BIZOTTSÁG 65/2008/EK RENDELETE

(2008. január 25.)

a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalával kapcsolatos, 2008-ra és az azt követő évekre vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösség és a Norvég Királyság között, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyvére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 2004. október 25-i 2004/859/EK tanácsi határozatra (2) és különösen annak 2. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Közösség és a Norvég Királyság között, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyvére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás III. pontja rendelkezik a Norvégiából származó egyes áruk behozatalára vonatkozó éves vámkontingensekről. Ezeket a kontingenseket 2008-ra és az azt követő évekre vonatkozóan meg kell nyitni.

(2)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) megállapítja a vámkontingensek kezelésére vonatkozó szabályokat. Az e rendelet által megnyitott vámkontingenseket e szabályokkal összhangban kell kezelni.

(3)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Szerződés I. mellékletben fel nem sorolt, feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozó horizontális kérdésekkel foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben felsorolt, Norvégiából származó árukra vonatkozó közösségi vámkontingenseket a 2008. január 1-jétőldecember 31-ig tartó időszakra és az azt követő évekre meg kell nyitni.

2. cikk

Az 1. cikkben említett közösségi vámkontingenseket a 2454/93/EGK rendelet 308a., 308b. és 308c. cikkével összhangban a Bizottság kezeli.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 25-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 318., 1993.12.20., 18. o. A legutóbb a 2580/2000/EK rendelettel (HL L 298., 2000.11.25., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 370., 2004.12.17., 70. o.

(3)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 214/2007/EK rendelettel (HL L 62., 2007.3.1., 6. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Norvégiából származó áruk Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó éves vámkontingensek

Tételszám

KN-kód

Termékmegnevezés

2008. január 1-jétől érvényes éves kontingens

A kontingens keretében alkalmazandó vámtétel

09.0765

ex 1517 10 90

Margarin, a folyékony margarin kivételével, 10 tömegszázalékot nem meghaladó tejzsírtartalommal

2 470 t

Vámmentes

09.0771

ex 2207 10 00

(TARIC-kód: 90)

Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, amelyet nem az EK-Szerződés I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékekből állítottak elő

164 000 hl

Vámmentes

09.0772

ex 2207 20 00

(TARIC-kód: 90)

Etil-alkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal, amelyet nem az EK-Szerződés I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékekből állítottak elő

14 340 hl

Vámmentes

09.0774

2403 10

Fogyasztási dohány (elszívásra), bármilyen mennyiségű dohánypótló-tartalommal is

370 t

Vámmentes


Top