EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_334_R_0120_01

2007/824/EK: A Tanács határozata ( 2007. november 8. ) az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről
Levélváltás
Megállapodás Az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között a vízumok kiadásának megkönnyítéséről

HL L 334., 2007.12.19, p. 120–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 334/120


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. november 8.)

az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről

(2007/824/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontjára, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával és a 300. cikk (3) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A Bizottság az Európai Közösség nevében tárgyalásokat folytatott Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodásról.

(2)

A 2007. szeptember 18-án elfogadott tanácsi határozattal összhangban a megállapodást az Európai Közösség nevében 2007. szeptember 18-án írták alá, figyelemmel annak későbbi időpontban való esetleges megkötésére is.

(3)

A megállapodást jóvá kell hagyni.

(4)

A megállapodás igazgatása céljából a megállapodás vegyes bizottságot állít fel, amely elfogadhatja eljárási szabályzatát. Helyénvaló megállapítani az ilyen esetre vonatkozó közösségi álláspont kialakítására irányuló egyszerűsített eljárást.

(5)

Az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyvvel és a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyvvel – amelyeket az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez mellékeltek – összhangban az Egyesült Királyság és Írország nem vesz részt e határozat elfogadásában, és e határozat rájuk nézve nem kötelező erejű, és azt nem kötelesek alkalmazni.

(6)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez mellékelt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvvel összhangban Dánia nem vesz részt e határozat elfogadásában, és az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazható,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodást a Közösség nevében jóváhagyásra kerül.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A megállapodás 14. cikke (1) bekezdésében meghatározott értesítést a Tanács elnöke küldi meg (2).

3. cikk

A megállapodás 12. cikke által létrehozott szakértői vegyes bizottságban a tagállamok szakértőinek támogatása mellett a Közösséget a Bizottság képviseli.

4. cikk

A Tanács által kijelölt különbizottsággal folytatott konzultációt követően a Bizottság alakítja ki a megállapodás 12. cikke (4) bekezdésében előírtak szerint a Közösségnek a vegyes szakértői bizottság keretében képviselendő álláspontját az eljárási szabályzat elfogadására vonatkozóan.

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

R. PEREIRA


(1)  A 2007. október 24-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  A megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága hirdeti ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


LEVÉLVÁLTÁS

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Council of the European Union

Mr. Franco Frattini

Vice-president of the European Commission

BRUSSELS

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за олеснување на издавањето визи, заедно со приложениот тeкст на Спогодбата.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за олеснување на издавањето визи и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Image

Гордана Јанкулоска

Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

БРИСЕЛ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yuogoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the „former Yugoslav Republic of Macedonia”.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image


MEGÁLLAPODÁS

Az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között a vízumok kiadásának megkönnyítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség,

és

MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG a továbbiakban: a Felek;

TEKINTETTEL az Európai Tanács 2005 decemberi határozatára, amely Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára tagjelölt státust nyújtott;

TEKINTETTEL az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, 2001 áprilisában aláírt és 2004. április 1-jén életbe lépett Stabilizációs és Társulási Megállapodásra, amely jelenleg szabályozza a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal ápolt kapcsolatokat;

MEGERŐSÍTVE a Stabilizációs és Társulási megállapodásnak a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és az Európai Unió közötti vízumrendszer liberalizálását szolgáló jelenlegi struktúrái keretrendszerében történő szoros együttműködés szándékát, összhangban a 2003. június 21-én Thesszalonikiben tartott EU–Nyugat-Balkán találkozó következtetéseivel;

FELISMERVE a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés területén tett haladást, különösen a migráció, a vízumpolitika, a határigazgatás és az úti okmányok biztonsága területén;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a vízummentes utazás felé tett első lépésként megkönnyítsék a gazdasági, humanitárius, kulturális, tudományos és egyéb kapcsolatok biztos fejlesztéséhez szükséges feltételnek tekintett, emberek közötti közvetlen kapcsolatokat azáltal, hogy megkönnyítik a vízumkiadást Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság állampolgárai számára;

SZEM ELŐTT TARTVA, hogy az uniós állampolgárok mentesek a vízumkötelezettség alól, ha 90 napot meg nem haladó időtartamra utaznak Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságba, vagy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság területén átutaznak;

FELISMERVE, hogy amennyiben Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság az uniós polgárok számára ismét bevezeti a vízumkötelezettséget, úgy kölcsönösségi alapon a megállapodás által a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság állampolgárainak nyújtott ugyanazon könnyítések alkalmazandók automatikusan az uniós polgárokra is;

FELISMERVE, hogy a vízumok kiadásának megkönnyítése nem eredményezhet illegális migrációt, és külön figyelmet szentelve a biztonságnak és a visszafogadásnak;

FIGYELEMMEL az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyvre, valamint a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyvre, és megerősítve, hogy e megállapodás rendelkezései az Egyesült Királyságra és Írországra nem alkalmazhatók;

FIGYELEMMEL az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvre, és megerősítve, hogy e megállapodás rendelkezései a Dán Királyságra nem alkalmazhatók,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A megállapodás célja és hatálya

(1)   E megállapodás célja, hogy megkönnyítse Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság állampolgárai számára történő vízumkiadást a 180 napos időszakonként 90 napot meg nem haladóra tervezett tartózkodás esetében.

(2)   Amennyiben Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság az uniós polgárok számára vagy azok bizonyos kategóriáira ismét bevezeti a vízumkötelezettséget, úgy kölcsönösségi alapon a megállapodás által a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság állampolgárainak nyújtott ugyanazon könnyítések alkalmazandók automatikusan az uniós polgárokra is.

2. cikk

Általános záradék

(1)   Az e megállapodásban előírt vízumkönnyítések csak annyiban alkalmazandók Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság állampolgáraira, amennyiben ezek a Közösség vagy a tagállamok törvényei és rendeletei, e megállapodás vagy egyéb nemzetközi megállapodások alapján nem mentesülnek a vízumkötelezettség alól.

(2)   Az e megállapodás rendelkezéseiben nem érintett kérdésekre – mint például a vízumkiadás megtagadása, az úti okmányok elismerése, a megfelelő megélhetés bizonyítása, a belépés elutasítása, illetve kiutasítási intézkedések – Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság vagy a tagállamok nemzeti joga, vagy a közösségi jog alkalmazandó.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a)

„tagállam”: az Európai Közösség bármely tagállama, a Dán Királyság, az Ír Köztársaság és az Egyesült Királyság kivételével;

b)

„az Európai Unió polgára”: az a) pontban meghatározott valamely tagállam állampolgára;

c)

„Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság állampolgára”: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság állampolgárságával rendelkező személy;

d)

„vízum”: valamely tagállam által az alábbiak céljából kiadott engedély vagy hozott határozat:

az adott tagállamba vagy több tagállamba összesen legfeljebb 90 napra tervezett tartózkodás céljából történő belépés,

az adott tagállam vagy több tagállam területére átutazás céljából történő belépés;

e)

„jogszerűen tartózkodó személy”: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság olyan állampolgára, akinek – a közösségi vagy nemzeti jogszabályok alapján – engedélyezték, illetve akit feljogosítottak arra, hogy több mint 90 napon át valamely tagállam területén tartózkodjon.

4. cikk

Az utazás célját igazoló dokumentumok

(1)   Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság állampolgárainak alábbi kategóriái esetében a következő dokumentumok elegendőek a másik fél területére történő beutazás céljának indokolásához:

a)

tanulmányok vagy képzés céljából – beleértve csereprogramok, valamint egyéb iskolával kapcsolatos tevékenységek keretében – utazó tanulók, diákok, egyetemi hallgatók, posztgraduális hallgatók és kísérőtanárok:

írásbeli kérelem vagy a fogadó egyetemre, főiskolára, illetve iskolába történő beiratkozás igazolása vagy diákigazolványok vagy az elvégzendő kurzusok igazolása;

b)

tudományos, kutatási, kulturális és művészeti tevékenységekben – beleértve az egyetemi és egyéb csereprogramokat is – részt vevő személyek:

a fogadó szervezet írásbeli kérelme az említett tevékenységeken történő részvétel céljából;

c)

a civil társadalom szervezeteinek – beleértve a csereprogramokat is – képzés, szemináriumokon, konferenciákon való részvétel céljából utazó képviselői:

a fogadó szervezet írásbeli kérelme, annak megerősítése, hogy a személy civil társadalmi szervezetet képvisel, valamint a nemzeti jogszabállyal összhangban az állami hatóság által kiadott igazolás a szervezet bejegyzéséről;

d)

újságírók:

szakmai szervezet által kiállított igazolás vagy egyéb dokumentum annak igazolására, hogy az érintett személy szakképzett újságíró, valamint munkáltatója által kiállított dokumentum arról, hogy az utazás célja újságírói munka végrehajtása;

e)

nemzetközi sportesemények résztvevői és az őket szakmai minőségben kísérő személyek:

a fogadó szervezet írásbeli kérelme: a tagállamok illetékes hatóságai, nemzeti sportszövetségei vagy Nemzeti Olimpiai Bizottságai;

f)

üzletemberek és üzleti szervezetek képviselői esetében:

a fogadó jogi személy vagy vállalat, vagy az ilyen jogi személy vagy vállalat irodája vagy kirendeltsége, a tagállamok állami és helyi hatóságai, vagy a tagállamok területén kereskedelmi és ipari kiállítások, konferenciák és tudományos tanácskozások szervezőbizottságai által küldött írásbeli kérelem;

g)

a szellemi szabadfoglalkozású szakmák tagállamok területén megrendezett nemzetközi kiállításokon, konferenciákon, tudományos tanácskozásokon, szemináriumokon vagy egyéb hasonló eseményeken részt vevő képviselői:

a fogadó szervezet írásbeli kérelme, amely megerősíti az érintett személy eseményen történő részvételét;

h)

testvérvárosok által szervezett hivatalos csereprogramok résztvevői:

a városok közigazgatási vezetőjének/polgármesterének írásbeli kérelme;

i)

a tagállamok területére szállító, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban nyilvántartásba vett nemzetközi teher- és személyszállító járművek vezetői:

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság nemzetközi közúti közlekedést biztosító fuvarozóinak nemzeti szövetsége által küldött írásbeli kérelem az utazások céljának, időtartamának és gyakoriságának feltüntetésével;

j)

a tagállamok területére belépő nemzetközi vonatokon alkalmazott vonat-, hűtőkocsi- és mozdonyszemélyzet tagjai:

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság illetékes vasúti társasága által küldött írásbeli kérelem az utazások céljának, időtartamának és gyakoriságának feltüntetésével;

k)

közeli hozzátartozók – házastársak, gyermekek (beleértve az örökbefogadottakat is), szülők (beleértve a gyámot is), nagyszülők és unokák –, akik Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó állampolgárait látogatják meg:

a fogadó személy írásbeli kérelme;

l)

a vallási közösségek képviselői:

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban nyilvántartott vallási közösség által küldött írásbeli kérelem az utazások céljának, időtartamának és gyakoriságának feltüntetésével;

m)

orvosi indokokból utazó személyek és szükség esetén az azokat kísérő személyek:

az egészségügyi intézmény hivatalos dokumentuma, amely megerősíti az adott intézményben való egészségügyi ellátás szükségességét, a kísérő személyek szükségességét, valamint az egészségügyi ellátás kifizetéséhez szükséges anyagi fedezet bizonyítása;

n)

temetésre utazó személyek:

a halál tényét megerősítő hivatalos dokumentum, valamint a kérelmező és az elhunyt közötti családi, illetve egyéb kapcsolat igazolása;

o)

hivatalos küldöttségek azon tagjai, akik Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasághoz címzett hivatalos meghívást követően a tagállamok területén értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által tartott eseményeken rendszeresen vesznek részt:

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság hatósága által küldött levél annak megerősítésére, hogy a kérelmező a fenti eseményeken történő részvétel céljából a másik fél területére utazó küldöttsége tagja, valamint a hivatalos meghívó másolata;

p)

turisztikai célból utazó személyek:

a helyi konzuli együttműködés keretében a tagállamok által akkreditált utazási ügynökség vagy utazásszervező által kiállított, a szervezett utazás foglalását bizonyító igazolás vagy utalvány;

q)

katonai és polgári temetőket látogató személyek esetében:

a sírhely létezését és megőrzését, valamint a kérelmező és az elhunyt közötti családi, illetve egyéb kapcsolatot megerősítő hivatalos dokumentum.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említett írásbeli kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

a)

a meghívott személyek esetében: vezetéknév, keresztnév, születési idő, nem, állampolgárság, a személyazonosító igazolvány száma, az utazás ideje és célja, a belépések száma, valamint a meghívott személlyel utazó házastárs és gyermekek neve;

b)

a meghívó személy esetében – vezetéknév, keresztnév és cím; vagy

c)

a meghívó jogi személy, vállalat vagy szervezet esetében – teljes név és cím, valamint

amennyiben a kérelmet szervezet állítja ki, a kérelmet aláíró személy neve és beosztása;

amennyiben a meghívó személy jogi személy vagy társaság, illetve annak valamely tagállam területén lévő irodája vagy kirendeltsége, az érintett tagállam nemzeti joga által megkövetelt cégnyilvántartási szám.

(3)   A személyek e cikk (1) bekezdésében említett kategóriái esetében valamennyi vízumtípust egyszerűsített eljárásban állítják ki, bármely egyéb indokolás, meghívó vagy az utazási cél jóváhagyásának megkövetelése nélkül.

5. cikk

Többszöri beutazásra jogosító vízum kiadása

(1)   A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei legfeljebb öt évig érvényes, többszöri belépésre jogosító vízumot adnak ki a személyek alábbi kategóriái részére:

a)

a nemzeti kormány tagjai, parlamenti képviselők, az alkotmánybíróság és a felsőfokú bíróság tagjai, a bírói tanács és az államügyészek tanácsának tagjai, amennyiben e megállapodás alapján nem mentesülnek a vízumkötelezettség alól, feladataik ellátásához, hivatali idejük érvényességének időtartamára korlátozva, amennyiben az kevesebb, mint 5 év;

b)

hivatalos küldöttségek állandó tagjai, akik Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasághoz címzett hivatalos meghívást követően a tagállamok területén értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által tartott eseményeken rendszeresen vesznek részt;

c)

házastársak és 21. életévüket még be nem töltött vagy eltartott gyermekek (beleértve az örökbefogadottakat is), valamint szülők esetében, akik Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak tagállamok területén jogszerűen tartózkodó állampolgárait látogatják meg, a meglátogatott személy tartózkodási engedélye érvényességének időtartamára korlátozott érvényességi időtartammal;

d)

üzletemberek vagy üzleti szervezetek képviselői, akik rendszeresen utaznak a tagállamokba;

e)

újságírók;

f)

a tagállamokba rendszeresen utazó, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban nyilvántartott vallási közösségek képviselői részére.

(2)   A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei legfeljebb egy évig érvényes többszöri belépésre jogosító vízumot állítanak ki a személyek alábbi kategóriái részére, feltéve hogy a megelőző egy évben legalább egy vízumot szereztek, azt a meglátogatott államba történő belépésre, illetve ott-tartózkodásra vonatkozó jogszabályokkal összhangban használták fel, és a többszöri belépésre jogosító vízum iránti kérelmüket megindokolják:

a)

tanulmányok vagy képzés céljából – beleértve csereprogramok keretében történő utazást is – rendszeresen utazó diákok és posztgraduális hallgatók;

b)

tudományos, kutatási, kulturális és művészeti tevékenységekben – beleértve egyetemi és egyéb csereprogramokat is – részt vevő személyek, akik rendszeresen utaznak a tagállamokba;

c)

nemzetközi sportesemények résztvevői és az őket szakmai minőségben kísérő személyek;

d)

a szellemi szabadfoglalkozású szakmák nemzetközi kiállításokon, konferenciákon, tudományos tanácskozásokon, szemináriumokon vagy egyéb hasonló eseményeken részt vevő, a tagállamokba rendszeresen utazó képviselői;

e)

a civil társadalom szervezeteinek – beleértve a csereprogramok keretében történő utazást – képzés, szemináriumokon, konferenciákon történő részvétel céljából a tagállamokba rendszeresen utazó képviselői;

f)

testvérvárosok által szervezett hivatalos csereprogramok résztvevői;

g)

polgármesterek és az önkormányzati tanácsok tagjai;

h)

a tagállamok területére szállító, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban nyilvántartásba vett nemzetközi teher- és személyszállító járművek vezetői;

i)

a tagállamok területére belépő nemzetközi vonatokon alkalmazott vonat-, hűtőkocsi- és mozdonyszemélyzet tagjai;

j)

orvosi indokokból rendszeresen utazó személyek és szükség esetén az azokat kísérő személyek;

k)

hivatalos küldöttségek azon tagjai, akik Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasághoz címzett hivatalos meghívást követően a tagállamok területén értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által tartott eseményeken rendszeresen vesznek részt.

(3)   A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei legalább 2 és legfeljebb 5 évig érvényes többszöri belépésre jogosító vízumot adnak ki a személyek e cikk (2) bekezdésében említett kategóriái, valamint más személyek részére, feltéve hogy azok a megelőző két évben a meglátogatott államba történő belépésre, illetve ott-tartózkodásra vonatkozó jogszabályokkal összhangban használták fel az egyéves időtartamú, többszöri belépésre jogosító vízumot, és a többszöri belépésre jogosító vízum kérelmezésének okai még mindig fennállnak.

(4)   Az e cikk (1)–(3) bekezdésében említett személyek tagállamok területén történő tartózkodásának teljes időtartama nem haladhatja meg 180 napos időszakonként a 90 napot.

6. cikk

A vízumkérelmek feldolgozásának díja

(1)   A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság állampolgárai által benyújtott vízumkérelmek feldolgozási díja 35 EUR.

A fenti összeg a 14. cikk (4) bekezdése szerinti eljárással összhangban felülvizsgálható.

Amennyiben Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság az uniós polgárok számára ismét bevezeti a vízumkötelezettséget, a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által kiszabott díj nem haladhatja meg a 35 EUR-t, illetve a megállapított összeget, amennyiben a díjat a 14. cikk (4) bekezdése szerinti eljárással összhangban felülvizsgálták.

(2)   A személyek alábbi kategóriái mentesülnek a vízumkérelem feldolgozásának díja alól:

a)

közeli hozzátartozók – házastársak, gyermekek (beleértve az örökbefogadottakat is), szülők (beleértve a gyámot is), nagyszülők és unokák –, akik Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó állampolgárait látogatják meg;

b)

hivatalos küldöttségek azon tagjai, akik Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasághoz címzett hivatalos meghívást követően a tagállamok területén értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által tartott eseményeken rendszeresen vesznek részt;

c)

a nemzeti kormány tagjai, parlamenti képviselők, az alkotmánybíróság vagy a felsőfokú bíróság tagjai, a bírói tanács és az államügyészek tanácsának tagjai, amennyiben e megállapodás alapján nem mentesülnek a vízumkötelezettség alól;

d)

polgármesterek és az önkormányzati tanácsok tagjai;

e)

fogyatékkal élő személyek és szükség esetén kísérőik;

f)

olyan személyek, akik dokumentumokkal igazolták humanitárius okokból – beleértve sürgős orvosi ellátás érdekében, az ilyen személy kísérőjével, illetve közeli rokon temetésén történő részvétel vagy súlyosan beteg közeli rokon meglátogatása céljából – történő utazásuk szükségességét;

g)

nemzetközi sportesemények résztvevői és az őket szakmai minőségben kísérő személyek;

h)

tudományos, kutatási, kulturális és művészeti tevékenységekben, beleértve az egyetemi és egyéb csereprogramokat is, részt vevő személyek;

i)

testvérvárosok által szervezett hivatalos csereprogramok résztvevői;

j)

újságírók;

k)

nyugdíjasok;

l)

a tagállamok területére szállító, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban nyilvántartásba vett nemzetközi teher- és személyszállító járművek vezetői;

m)

a tagállamok területére belépő nemzetközi vonatokon alkalmazott vonat-, hűtőkocsi- és mozdonyszemélyzet tagjai;

n)

a civil társadalom szervezeteinek találkozókon, szemináriumokon, csereprogramokban vagy képzéseken történő részvétel céljából utazó képviselői;

o)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban nyilvántartott vallási közösségek képviselői;

p)

a szellemi szabadfoglalkozású szakmák tagállamok területén megrendezett nemzetközi kiállításokon, konferenciákon, tudományos tanácskozásokon, szemináriumokon vagy egyéb hasonló eseményeken részt vevő képviselői;

q)

tanulmányok vagy képzés céljából – beleértve csereprogramok, valamint egyéb iskolával kapcsolatos tevékenységek keretében – utazó tanulók, diákok, posztgraduális hallgatók és kísérőtanárok esetében;

r)

6 év alatti gyermekek.

(3)   A fenti (1) bekezdéstől eltérve Bulgária és Románia, amelyekre nézve kötelezőek a schengeni vívmányok, de még nem bocsátanak ki schengeni vízumokat, megszüntethetik Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság állampolgárai esetében a rövid időtartamú tartózkodásra feljogosító vízum iránti kérelmek feldolgozási díját addig a napig, amelyet tanácsi határozat állapít meg a vízumpolitika területén a schengeni vívmányok általuk történő teljes átültetésére.

7. cikk

A vízumkérelmek feldolgozási eljárásainak időtartama

(1)   A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei a vízumkérelem és a vízum kiadásához szükséges dokumentumok kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül döntenek a vízumkérelemről.

(2)   A vízumkérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalának időtartamát egyéni esetekben 30 naptári napra terjeszthetik ki, különösen akkor, ha a kérelem további ellenőrzést tesz szükségessé.

(3)   A vízumkérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalának időtartamát sürgős esetekben 2 vagy annál kevesebb munkanapra is csökkenthetik.

8. cikk

Távozás elvesztett vagy ellopott okmányok esetén

Az Európai Unió azon polgárai és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság azon állampolgárai, akik – Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság vagy a tagállamok területén történő tartózkodásuk alatt – elveszítették személyazonosító okmányaikat, vagy akiktől ezen okmányokat ellopták, a tagállamok vagy a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság diplomáciai és konzuli képviseletei által kiállított, a határátlépésre jogosító érvényes személyazonosító okmányokkal vízum vagy egyéb engedély nélkül elhagyhatják az adott ország területét.

9. cikk

A vízumok meghosszabbítása kivételes körülmények között

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság azon állampolgárai esetében, akik vis maior, humanitárius, komoly foglalkoztatási vagy személyes okokból nem tudják a vízumukban megállapított időn belül elhagyni a tagállamok területét, a fogadó állam által alkalmazott jogszabályokkal összhangban és a tartózkodási helyük szerinti államba történő visszatérésükhöz szükséges időszakra díjmentesen meghosszabbítják vízumaik érvényességét.

10. cikk

Diplomata útlevelek

(1)   Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság érvényes diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgárai vízum nélkül léphetnek be, hagyhatják el, vagy utazhatnak át a tagállamok területén.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említett személyek 180 napos időszakonként 90 napot meg nem haladó ideig tartózkodhatnak a tagállamok területén.

11. cikk

A vízumok területi érvényessége

A tagállamok nemzetbiztonsággal kapcsolatos nemzeti szabályaira és előírásaira, valamint a korlátozott területi érvényességű vízumokkal kapcsolatos uniós szabályokra is figyelemmel Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság állampolgárai az Európai Unió polgáraival azonos feltételek mellett utazhatnak a tagállamok területén.

12. cikk

A megállapodás igazgatására felállított vegyes bizottság

(1)   A Felek az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság képviselőiből álló szakértői vegyes bizottságot (a továbbiakban: a bizottság) hoznak létre. A Közösséget tagállami szakértők segítsége mellett az Európai Közösségek Bizottsága képviseli.

(2)   A bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el:

a)

felügyeli e megállapodás végrehajtását (információk rendszeres cseréje, ideértve a kiadott vízumok, a benyújtott és elutasított vízumkérelmek számára vonatkozó adatokat);

b)

javaslatot tesz e megállapodás módosításaira vagy kiegészítéseire;

c)

dönt az e megállapodás rendelkezéseinek értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákban.

(3)   A bizottság valamely szerződő fél kérésére szükség esetén, de legalább évente egyszer ülésezik.

(4)   A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

(5)   A bizottság e megállapodás végrehajtásának adatairól rendszeresen értesíti a Stabilizációs és Társulási Megállapodás keretében létrehozott érintett szerveket.

13. cikk

E megállapodás kapcsolata a tagállamok és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti kétoldalú megállapodásokkal

(1)   E megállapodás – hatálybalépésétől kezdve – elsőbbséget élvez bármely olyan, az egyes tagállamok és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti két- vagy többoldalú megállapodással vagy egyezménnyel szemben, amennyiben ez utóbbi megállapodások vagy egyezmények rendelkezései e megállapodásban tárgyalt kérdéseket érintenek.

(2)   A tagállamok és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között 2007. január 1-je előtt aláírt, a szolgálati útlevelek birtokosainak vízumkötelezettség alóli mentesítéséről szóló kétoldalú megállapodások vagy egyezmények e megállapodás hatálybalépésétől számítva 5 évig maradnak érvényben, ami nem érinti az érintett tagállamok vagy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság arra irányuló jogát, hogy az 5 éves időszak alatt ezeket a kétoldalú megállapodásokat felmondja vagy felfüggessze.

14. cikk

Záró rendelkezések

(1)   E megállapodást a Felek saját belső eljárásaikkal összhangban erősítik meg vagy hagyják jóvá, és e megállapodás azon időpontot követő második hónap első napján lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást, hogy az említett eljárások befejeződtek.

(2)   E cikk (1) bekezdésétől eltérően e megállapodás csak az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, a személyek visszafogadásáról szóló megállapodás hatálybalépésekor lép hatályba, amennyiben ez az időpont az e cikk (1) bekezdésében előírt időpont után van.

(3)   E megállapodást határozatlan időre kötik, kivéve ha e cikk (6) bekezdésével összhangban felmondják.

(4)   E megállapodás a Felek írásbeli megállapodásával módosítható. A módosítások akkor lépnek hatályba, amikor a Felek értesítik egymást az ehhez szükséges belső eljárásaik befejezéséről.

(5)   E megállapodást részben vagy egészben bármelyik Fél felfüggesztheti a közrenddel, a nemzetbiztonság védelmével vagy a közegészség védelmével kapcsolatos okokból. A felfüggesztéssel kapcsolatos döntésről a másik Felet annak hatálybalépése előtt legalább 48 órával értesítik. Az e megállapodás alkalmazását felfüggesztő Fél haladéktalanul tájékoztatja a másik Felet, amint a felfüggesztés okai megszűntek.

(6)   E megállapodást bármelyik Fél felmondhatja a másik Félhez intézett írásbeli értesítés útján. E megállapodás az ilyen értesítés napját követő 90 nap elteltével hatályát veszti.

MELLÉKLET

A MEGÁLLAPODÁSHOZ CSATOLT JEGYZŐKÖNYV A SCHENGENI VÍVMÁNYOKAT NEM TELJES KÖRŰEN ALKALMAZÓ TAGÁLLAMOKRÓL

Azon tagállamok, amelyekre a schengeni vívmányok kötelezőek, de amelyek a Tanács vonatkozó határozatára várva még nem adnak ki schengeni vízumot, nemzeti vízumokat adnak ki, amelyek érvényessége saját területükre korlátozott.

E tagállamok egyoldalúan elismerhetik a 2006. június 14-i 895/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal összhangban a területükön való átutazásra kiadott schengeni vízumokat és tartózkodási engedélyeket.

A 2006. június 14-i 895/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat nem vonatkozik Romániára és Bulgáriára; az Európai Bizottság hasonló rendelkezéseket fog javasolni, amelyek lehetővé teszik, hogy ezek az országok egyoldalúan elismerhessék a schengeni térségbe teljes mértékben még be nem tagozódott más tagállamok által a területükön való átutazásra kiadott schengeni vízumokat, tartózkodási engedélyeket és más hasonló dokumentumokat.

EGYÜTTES NYILATKOZAT A KÖLCSÖNÖS VÍZUMMENTES UTAZÁSI RENDSZER KILÁTÁSÁRÓL

Összhangban a Thesszalonikiben 2003. június 21-én tartott EU–Nyugat-Balkán Találkozó következtetéseivel, az e megállapodásban foglalt vízumkönnyítések átmeneti szakaszt képeznek a vízummentes utazási rendszer Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság állampolgárai tekintetében történő kialakítása felé.

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság állampolgárai tekintetében a vízummentes utazási rendszert az ország azon eredményeinek pozitív értékelése alapján vezetik be, amelyeket az idevágó reformok területén elért, összhangban a 2001. március 15-i 539/2001/EK tanácsi rendeletben foglalt eljárásokkal és kritériumokkal.

EGYÜTTES NYILATKOZAT DÁNIÁRÓL

A Felek tudomásul veszik, hogy e megállapodás nem alkalmazandó a Dán Királyság diplomáciai és konzuli képviseletei által a vízumkiadáskor követett eljárásokra.

Ilyen körülmények között helyénvaló, hogy a Dán Királyság és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság hatóságai késedelem nélkül az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti megállapodáshoz hasonló feltételekkel kétoldalú megállapodásokat kössenek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről.

EGYÜTTES NYILATKOZAT AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGRÓL ÉS ÍRORSZÁGRÓL

A Felek tudomásul veszik, hogy e megállapodás az Egyesült Királyság és Írország területére nem alkalmazandó.

Ilyen körülmények között kívánatos, hogy az Egyesült Királyság, Írország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság hatóságai kétoldalú megállapodásokat kössenek a vízumkiadás megkönnyítéséről.

EGYÜTTES NYILATKOZAT IZLANDRÓL ÉS NORVÉGIÁRÓL

A Felek tudomásul veszik az Európai Közösség, valamint a Norvégia és Izland között fennálló szoros kapcsolatot, különös tekintettel ezen országoknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló 1999. május 18-i megállapodására.

Ilyen körülmények között helyénvaló, hogy Norvégia, Izland és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság hatóságai késedelem nélkül az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti megállapodáshoz hasonló feltételekkel kétoldalú megállapodásokat kössenek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről.

EGYÜTTES NYILATKOZAT A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉGRŐL ÉS LIECHTENSTEINRŐL

(amennyiben szükséges)

Amennyiben az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról aláírt megállapodás, valamint az ezen megállapodás Liechtensteinre vonatkozó jegyzőkönyvei akkor lépnek hatályba, amikorra befejezték a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal folytatott tárgyalásokat, hasonló nyilatkozatot kell kiadni Svájc és Liechtenstein vonatkozásában is.

EGYÜTTES NYILATKOZAT A VÍZUMKÉRELMEK FELDOLGOZÁSÁNAK DÍJAIRÓL

Az Európai Közösség tudomásul veszi a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság azon aggodalmait, amelyek az állampolgárai részére kiállított, egy vagy több tagországra korlátozott területi érvényességű schengeni vízumokkal kapcsolatosak. Az Európai Közösség szintén tudomásul veszi a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság arra vonatkozó kérését, hogy az egy vagy több tagországra korlátozott területi érvényességű schengeni vízummal rendelkező állampolgárainak, amennyiben a vízum érvényességi idején belül a vízum területi érvényességén kívüli tagállamba kell utazniuk, a második vízumkérelem után ne kelljen feldolgozási díjat fizetniük.

A Felek úgy ítélik meg, hogy ha az Európai Parlament és Tanács elfogadta a Közösségi Vízumkódexet, amelynek tervezete foglalkozik e kérdéssel, a 12. cikk alapján létrehozott bizottságnak prioritásként ismét meg kell vizsgálnia a kérdést.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA A SZOLGÁLATI ÚTLEVELEK BIRTOKOSAIRA VONATKOZÓ VÍZUMKÖTELEZETTSÉG FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

Mivel a tagállamok és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, 2007. január 1-jét megelőzően aláírt kétoldalú megállapodásokban vagy egyezményekben a szolgálati útlevelek birtokosainak biztosított vízummentesség az ezen megállapodás hatálybalépésétől számított 5 évig marad érvényben, az érintett tagállamok vagy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság arra irányuló jogának sérelme nélkül, hogy az 5 éves időszak alatt ezeket a kétoldalú megállapodásokat felmondja vagy felfüggessze, az Európai Közösség legkésőbb az ezen megállapodás hatálybalépésétől számított 2 év után újból értékeli a szolgálati útlevelek birtokosainak helyzetét a megállapodás lehetséges módosítása céljából, összhangban a 14. cikk (4) bekezdésében meghatározott eljárással.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA A VÍZUMKÉRELMEZŐK INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉRŐL, A RÖVID TÁVÚ TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ VÍZUMOK KIADÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK ÖSSZEHANGOLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ILYEN VÍZUMOK KÉRELMEZÉSEKOR BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOKRÓL

Felismerve az átláthatóság fontosságát a vízumkérelmezők számára, az Európai Közösség emlékeztet arra, hogy 2006. július 19-én az Európai Bizottság elfogadta a diplomáciai és konzuli képviseletek számára kiadott, vízumokra vonatkozó Közös Konzuli Utasítást átdolgozó jogalkotási javaslatot, amelyet jelenleg az Európai Parlament és a Tanács tárgyal, és amely azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a vízumkérelmezők milyen feltételekkel fordulhatnak a tagállamok diplomáciai és konzuli képviseleteihez.

A vízumkérelmezők számára nyújtandó információkra tekintettel az Európai Közösség szerint meg kell hozni az alábbi megfelelő intézkedéseket:

Általában össze kell állítani a kérelmezők számára a vízumkérelmezési eljárásokkal és a kérelmezés feltételeivel, valamint a vízumok érvényességével kapcsolatos alapvető információkat.

Az Európai Közösség összeállítja a minimumkövetelmények jegyzékét annak biztosítása érdekében, hogy következetes és egységes alapvető információkat bocsássanak Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kérelmezőinek rendelkezésére, valamint hogy elvileg ugyanazon igazoló dokumentumok benyújtását kérjék tőlük.

A fent említett információkat, beleértve a helyi konzuli együttműködés keretében akkreditált utazási ügynökségek és utazásszervezők listáját, széles körben kell terjeszteni (a konzulátusok hirdetőtábláján, szórólapokon, internetes oldalakon stb.).

A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei úgy szervezik munkájukat, hogy a vízumkérelem és a kapcsolódó dokumentumok benyújtása ésszerű időszakon belül biztosítható.

A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei információkat nyújtanak arról, hogy a schengeni vívmányok értelmében milyen lehetőségek vannak a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának eseti alapon történő megkönnyítésére, beleértve a dokumentumokra vonatkozó követelmények egyszerűsítését, különösen a jóhiszemű kérelmezők esetében.

BULGÁRIA POLITIKAI NYILATKOZATA A KISHATÁRFORGALOMRÓL

Bulgária nyilatkozik azon szándékáról, hogy kétoldalú megállapodások megkötése érdekében tárgyalásokat kezd Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1931/2006/EK rendelettel létrehozott kishatárforgalmi rendszer végrehajtása céljából.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA A CSALÁDTAGOKRÓL

Az Európai Közösség tudomásul veszi Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság javaslatát a vízumok kiadásának megkönnyítésében részesülő családtagok fogalmának kiszélesítésére irányulóan, valamint tudomásul veszi azt a jelentőséget, amit Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság a személyek ezen kategóriája mozgása egyszerűsítésének tulajdonít.

Annak érdekében, hogy megkönnyítsék azon személyek mozgását, akiket családi kötelék (különösen lány- és fiútestvérek és azok gyermekei) fűz Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraihoz, az Európai Közösség felkéri a tagállamok konzuli hivatalait, hogy teljes mértékben használják ki a személyek ezen kategóriái esetében a vízumok kiadásának megkönnyítésére irányuló „közösségi vívmányokat”, ideértve különösen a kérelmezőktől megkövetelt igazoló dokumentumok egyszerűsítését, a feldolgozási díjak alóli mentességet és adott esetben a többszöri belépésre jogosító vízumok kiadását.


Top