EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0843

2007/843/EK: A Bizottság határozata ( 2007. december 11.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes harmadik országokban a Gallus gallus fajba tartozó tenyészállományok szalmonella-ellenőrzési programjának jóváhagyásáról, valamint a baromfi és keltetőtojás behozatalával szemben támasztott egyes közegészségügyi követelményeket illetően a 2006/696/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 6094. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 332, 18.12.2007, p. 81–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 240 - 259

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/843/oj

18.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 332/81


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. december 11.)

a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes harmadik országokban a Gallus gallus fajba tartozó tenyészállományok szalmonella-ellenőrzési programjának jóváhagyásáról, valamint a baromfi és keltetőtojás behozatalával szemben támasztott egyes közegészségügyi követelményeket illetően a 2006/696/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2007) 6094. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/843/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről szóló, 2003. november 17-i 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 9. cikkére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 11. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2160/2003/EK rendelet meghatározza a tagállamok különböző baromfiállományaiban végrehajtandó szalmonella-ellenőrzés követelményeit. A követelmények a rendelet I. mellékletében megállapított napoktól kezdődően vonatkoznak a tagállamokra, azaz 18 hónappal azután, hogy a szalmonella gyakoriságának csökkentésére vonatkozóan adott célkitűzést határoztak meg.

(2)

A csökkentésre irányuló célkitűzés a Gallus gallus tenyészállományokra vonatkozóan az 1003/2005/EK bizottsági rendelettel (4) összhangban 2005. július 1-jétől, a tojótyúkokra vonatkozóan az 1168/2006/EK rendelettel összhangban 2006. augusztus 1-jétől és a húscsirkékre vonatkozóan a 646/2007/EK rendelettel (5) összhangban 2007. július 1-jétöl alkalmazandó.

(3)

Kanada, Izrael, Tunézia és az Egyesült Államok benyújtották a Bizottságnak a Gallus gallus tenyészbaromfikon, annak keltetőtojásain és a tenyésztésre szánt Gallus gallus naposcsibéken elvégzendő szalmonella-ellenőrzési programjaikat. Úgy találták, hogy a programok ugyanolyan garanciákat nyújtanak, mint a 2160/2003/EK rendelet, ezért jóvá kell őket hagyni.

(4)

Az azon harmadik országok jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi, keltetőtojás, naposcsibe, baromfihús, laposmellű futómadár és vadon élő szárnyasvad húsa, tojás és tojástermékek és specifikus kórokozóktól mentes tojás behozható a Közösségbe és átszállítható a Közösségen, valamint az állatorvosi bizonyítványokra alkalmazandó feltételek megállapításáról és a 93/342/EGK, a 2000/585/EK és a 2003/812/EK határozat módosításáról szóló, 2006. augusztus 28-i 2006/696/EK bizottsági határozat (6) különösen a tenyész- és haszonbaromfi, keltetőtojás és naposcsibe Közösségbe történő behozatalát, illetve Közösségen történő átszállítását érinti, és megállapítja azoknak a harmadik országoknak a jegyzékét, ahonnan a tagállamok az érintett állatokat és keltetőtojásaikat behozhatják.

(5)

A 2160/2003/EK rendelet értelmében az olyan harmadik országok közösségi jogszabályokban meghatározott jegyzékébe történő felvétel vagy a jegyzékben történő megtartás, amelyekből a tagállamok számára engedélyezett az e rendelettel szabályozott fenti állatok vagy keltetőtojások behozatala, csak abban az esetben történhet meg, ha az érintett harmadik ország a nemzeti szalmonella-ellenőrzési programokkal egyenértékű programot nyújt be a Bizottsághoz, és ezt a Bizottság jóváhagyja.

(6)

A programok jóváhagyásának következményeként Kanada, Izrael, Tunézia és az Egyesült Államok továbbra is szerepel a harmadik országok jegyzékén, ahonnan a 2006/696/EK határozat értelmében a tagállamok Gallus gallust, annak keltetőtojásait és tenyésztésre szánt Gallus gallus naposcsibét hozhatnak be.

(7)

A 2006/696/EK határozat jegyzékében szereplő más harmadik országok még nem nyújtottak be szalmonella-ellenőrzési programokat a Bizottságnak. Mivel a Gallus gallus tenyészbaromfira, annak keltetőtojására és a tenyésztésre szánt Gallus gallus naposcsibére vonatkozó követelmények a Közösségben már érvényben vannak, az ilyen baromfik és tojásaik behozatala ezekből a harmadik országokból a jövőben nem engedélyezhető. A 2006/696/EK határozat I. mellékletének 1. részében található, a harmadik országokat vagy azok részeit felsoroló jegyzéket ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

A Közösségben érvényes követelményekkel egyenértékű garanciák biztosítása érdekében azoknak a harmadik országoknak, ahonnan a tagállamok Gallus gallus tenyész- és haszonbaromfit, azok keltetőtojásait és Gallus gallus naposcsibéket hozhatnak be, amint a különböző baromfiállományokra vonatkozó követelmények érvénybe lépnek a Közösségben, igazolniuk kell, hogy a származási állományon végrehajtották a szalmonella-ellenőrzési programot, és az állományon elvégezték a közegészségügyi szempontból fontos szalmonella-szerotípusok előfordulásának vizsgálatát.

(9)

A 2160/2003/EK rendelet értelmében továbbá a Gallus gallus állományokat 2007. január 1-jétől a Közösségben nem lehet tenyésztési célra felhasználni, és tojásaikat nem lehet keltetőtojásként felhasználni, ha Salmonella Enteritidis-szel és/vagy Salmonella Typhimuriummal fertőzöttek. A tenyészbaromfit, a tenyésztésre szánt naposcsibét és keltetőtojást ezért csak akkor lehet a Közösségbe behozni, ha a származási állományokon elvégezték a Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium vizsgálatot, és az eredmény negatív.

(10)

A 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a baromfi szalmonellózis elleni védekezésre vonatkozó nemzeti programok keretében alkalmazott egyedi védekezési módszerek követelményei tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2006. augusztus 1-jei 1177/2006/EK bizottsági rendelet (7) megállapít bizonyos szabályokat az antimikrobiális hatású készítmények és vakcinák használatára vonatkozóan a 2160/2003/EK rendelet értelmében a Bizottság által jóváhagyott nemzeti ellenőrzési programok keretén belül.

(11)

Azoknak a harmadik országoknak, ahonnan a tagállamok Gallus gallus tenyész- és haszonbaromfit, keltetőtojásokat és Gallus gallus naposcsibéket hozhatnak be, amint a különböző baromfiállományokra vonatkozó követelmények érvénybe lépnek a Közösségben, igazolniuk kell, hogy alkalmazzák az 1177/2006/EK rendeletben az antimikrobiális hatású készítmények és vakcinák használatára előírt különleges követelményeket. Ha az antimikrobiális hatású készítményeket a naposcsibékben a Salmonella vizsgálatán kívül más célra használják, a bizonyítványon ezt is fel kell tüntetni, mert az ilyen felhasználás befolyásolhatja a behozatalkor végzett Salmonella-vizsgálatot.

(12)

A 2006/696/EK határozatban a tenyész- és haszonbaromfi, a naposcsibe és keltetőtojás behozatalára vonatkozó állatorvosi bizonyítványmintát ennek megfelelően módosítani kell. Amikor a 2160/2003/EK rendeletben a behozatalra vonatkozó rendelkezések a haszonbaromfira és a nem tenyésztési célú naposcsibére érvénybe lépnek, az állatorvosi bizonyítványminták jövőbeli módosításainak elkerülése érdekében az állatorvosi bizonyítványmintát ezen állatok behozatalára vonatkozóan is módosítani kell egyértelműen feltüntetve, hogy ezek a módosítások a különböző állományokra mikor alkalmazandók.

(13)

Bulgária és Románia 2007. január 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz. Ettől a naptól kezdődően a 2006/696/EK határozatban a Közösségen belüli kereskedelemről szóló rendelkezések ezekre az új tagállamokra is érvényesek. Bulgáriát és Romániát ezért törölni kell a tagállamok általi behozatalra jóváhagyott harmadik országok jegyzékeiről, amelyek a 2006/696/EK határozat I. mellékletének 1. részében és II. mellékletében találhatók.

(14)

A zökkenőmentes kereskedelem érdekében a 2006/696/EK határozattal összhangban kiállított állatorvosi bizonyítványok használatát a jelenlegi szövegezéssel a jelen határozat alkalmazásának első napjától számított 60 napig engedélyezni kell.

(15)

Amikor a 2160/2003/EK rendeletben a behozatalra vonatkozó rendelkezések a Gallus gallus tojótyúkokra és húscsirkékre érvénybe lépnek, az állatorvosi bizonyítványminták jövőbeli módosításainak elkerülése érdekében azonban az állatorvosi bizonyítványmintát ezen állatok behozatalára vonatkozóan is módosítani kell egyértelműen feltüntetve, hogy ezek a módosítások a különböző állományokra mikor alkalmazandók. A módosítások alkalmazásának napját ezért szükség szerint el kell halasztani.

(16)

A 2006/696/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(17)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2160/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdése értelmében a Kanada, Izrael, Tunézia és az Egyesült Államok által benyújtott ellenőrzési programok a tenyésztyúkok állományaiban előforduló szalmonellára vonatkozóan ezennel jóváhagyásra kerülnek.

2. cikk

A 2006/696/EK határozat I. és II. melléklete e határozat mellékletei szerint módosul.

3. cikk

A laposmellű futómadár kivételével tenyész- és haszonbaromfi, naposcsibe és baromfi keltetőtojásának szállítmányai, amelyekre a 2006/696/EK határozattal összhangban az e határozat alkalmazását megelőzően érvényes változatban állatorvosi bizonyítványt állítottak ki, az e határozat alkalmazásának első napjától számított 60 napig behozhatók a Közösségbe.

4. cikk

Ezt a határozatot 2008. február 15-jétől kell alkalmazni.

Mindemellett a 2006/696/EK határozat jelen határozattal módosított I. mellékletében a laposmellű futómadár kivételével a tenyész- és haszonbaromfira vonatkozó bizonyítványminta II.2.5. pontja és a laposmellű futómadár kivételével a naposcsibére vonatkozó bizonyítványminta II.2.4. pontja 2009. január 1-jétől alkalmazandó, ha a haszonbaromfit vagy naposcsibét kizárólag hús termelésére szánják.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 11-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 325., 2003.12.12., 1. o. A legutóbb az 1237/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 280., 2007.10.24., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o., helyesbített változat: HL L 226., 2004.6.25., 22. o. A legutóbb az 1243/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 281., 2007.10.25., 8. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o., helyesbített változat: HL L 226., 2004.6.25., 83. o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 170., 2005.7.1., 12. o. Az 1168/2006/EK rendelettel (HL L 211., 2006.8.1., 4. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 151., 2007.6.13., 21. o.

(6)  HL L 295., 2006.10.25., 1. o. Az 1237/2007/EK.

(7)  HL L 212., 2006.8.2., 3. o.


MELLÉKLET

(1)

A 2006/696/EK határozat I. melléklete a következőképpen módosul:

a)

A 1. rész helyébe az alábbi szöveg lép:

„1.   rész

Harmadik országok vagy azok részeinek jegyzéke (1)

Ország

A terület kódja

Terület leírása

Állatorvosi bizonyítvány

Különös feltételek

Minta (minták)

További garanciák

1

2

3

4

5

6

AR – Argentína

AR-0

 

SPF

 

 

AU – Ausztrália

AU-0

 

BPP, DOC, HEP, SPF, SRP

 

A

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

BR – Brazília

BR-0

 

SPF

 

 

BR-1

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina és São Paulo állam

BPP, DOC, HEP, SRP

 

A

BR-2

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Sao Paulo és Mato Grosso do Sul állam

BPR, DOR, HER, SRA

 

 

BW – Botswana

BW-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

CA – Kanada

CA-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SPF, SRP

IV

 

CH – Svájc

CH-0

 

 (2)

 

 

CL – Chile

CL-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

A

HR – Horvátország

HR-0

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

A

GL – Grönland

GL-0

 

SPF

 

 

IL – Izrael

IL-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP

IV

 

IS – Izland

IS-0

 

SPF

 

 

MG – Madagaszkár

MG-0

 

SPF

 

 

MX – Mexikó

MX-0

 

SPF

 

 

NA – Namíbia

NA-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

NZ – Új-Zéland

NZ-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

A

PM –

St Pierre és Miquelon

PM-0

 

SPF

 

 

TH – Thaiföld

TH-0

 

SPF

 

 

TN – Tunézia

TN-0

 

DOR, BPR, BPP, HER, SPF

IV

 

TR – Törökország

TR-0

 

SPF

 

 

US –

Amerikai Egyesült Államok

US-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

IV

 

UY – Uruguay

UY-0

 

SPF

 

 

ZA – Dél-Afrika

ZA-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

b)

A 2. rész a következőképpen módosul:

i.

a „További garanciák (AG)” alcím alatti szakasz a következővel egészül ki:

„»IV«

:

A szalmonella-ellenőrzésről szóló uniós rendelkezésekkel összhangban a Gallus gallus tenyészbaromfira, a tenyésztésre szánt Gallus gallus naposcsibére és Gallus gallus keltetőtojásra vonatkozó garanciákat biztosították, és a BPP-, DOC-, illetve HEP-mintának megfelelően tanúsítják.”

ii.

a „További garanciák (AG)” alcím alatti szakasz után a következő szakaszt kell beilleszteni:

„Különös feltételek:

»A«

:

Gallus gallus tenyészbaromfi, tenyésztésre szánt Gallus gallus naposcsibe és Gallus gallus keltetőtojás Közösségbe hozatalának tilalma, mivel a 2160/2003/EK rendelettel összhangban nem nyújtottak be a Bizottságnak szalmonella-ellenőrzési programot, vagy a Bizottság nem hagyta jóvá.”

iii.

a laposmellű futómadár kivételével a tenyész- vagy haszonbaromfira vonatkozó állatorvosi bizonyítványminta (BPP) helyébe a következő minta lép:

„Állatorvosi bizonyítványminta a tenyész- vagy haszonbaromfi számára, a laposmellű futómadár kivételével (BPP)

Image

Image

Image

Image

iv.

a laposmellű futómadár kivételével a naposcsibére vonatkozó állatorvosi bizonyítványminta (DOC) helyébe a következő minta lép:

„Állatorvosi bizonyítványminta a naposcsibe számára, a laposmellű futómadár naposcsibéje kivételével (DOC)

Image

Image

Image

Image

Image

v.

a laposmellű futómadár kivételével a baromfi keltetőtojására vonatkozó állatorvosi bizonyítványminta (HEP) helyébe a következő minta lép:

„Állatorvosi bizonyítványminta a baromfi keltetőtojása számára, a laposmellű futómadár kivételével (HEP)

Image

Image

Image

Image

(2)

A 2006/696/EK határozat II. melléklete 1. részében Bulgáriát és Romániát el kell hagyni.


(1)  A harmadik országokkal kötött közösségi megállapodásokban előírt, a bizonyítványra vonatkozó egyedi követelmények sérelme nélkül.

(2)  Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodással (HL L 114., 2002.4.30., 132. o.) összhangban lévő bizonyítványok.”


Top