EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0812

2007/812/EK: A Bizottság határozata ( 2007. november 28. ) a 41/2007/EK tanácsi rendelet IIA. mellékletével összhangban a fokozott megfigyelési program alapján három, halászatra fordítható többletnap Hollandia számára történő odaítéléséről (az értesítés a C(2007) 5711. számú dokumentummal történt)

OJ L 325, 11.12.2007, p. 90–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/812/oj

11.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 325/90


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. november 28.)

a 41/2007/EK tanácsi rendelet IIA. mellékletével összhangban a fokozott megfigyelési program alapján három, halászatra fordítható többletnap Hollandia számára történő odaítéléséről

(az értesítés a C(2007) 5711. számú dokumentummal történt)

(Csak a holland nyelvű szöveg hiteles)

(2007/812/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2007. évre történő meghatározásáról szóló, 2006. december 21-i 41/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak IIA. melléklete 11.1. és 11.3. pontjára,

mivel:

(1)

A 41/2007/EK rendelet a 2007. évre meghatározza a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó halászati lehetőségeket, valamint felhasználásuk kapcsolódó feltételeit.

(2)

A 41/2007/EK rendelet IIA. melléklete meghatározza azon napok évenkénti maximális számát, amelyeken az adott melléket 4.1. pontjában említett halászeszközök valamelyikét szállító közösségi hajók a melléklet 2.1. pontjában meghatározott földrajzi területek egyikén tartózkodhatnak.

(3)

A IIA. melléklet lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy a tudósok és a halászati ágazat közötti partnerség keretében megvalósuló fokozott megfigyelési program alapján három olyan többletnapot biztosítson a tagállamoknak, amelyen a szóban forgó melléklet 4.1. pontjában említett halászeszközök valamelyikét szállító hajó az említett területeken tartózkodhat.

(4)

2007. július 20-án Hollandia ismertette a Bizottsággal a tudósok és a halászati ágazat közötti partnerség keretében megvalósítandó fokozott megfigyelési programját.

(5)

A halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság – a 41/2007/EK rendelet IIA. mellékletének 11.3. pontjában előírt konzultációt követően – megerősítette érdeklődését e program iránt, amely kiegészítené a közös halászati politika irányításához szükséges adatok gyűjtésére és kezelésére vonatkozó közösségi keret létrehozataláról szóló, 2000. június 29-i 1543/2000/EK tanácsi rendeletben (2) megállapított kötelezettségeket.

(6)

A 2007. július 20-án előterjesztett program alapján Hollandia számára a 2007. február 1-je és 2008. január 31-e közötti időszakra három többletnapot kell biztosítani a fokozott megfigyelési programban részt vevő hajókra vonatkozóan.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúra-ágazati Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Hollandia lobogója alatt közlekedő, a Bizottsághoz 2007. július 20-án előterjesztett fokozott megfigyelési programban részt vevő hajók részére biztosított azon napok maximális száma, amelyeken e hajók a 41/2007/EK rendelet IIA. mellékletének 2.1. pontjában meghatározott földrajzi területek bármelyikén tartózkodhatnak – amint azt az említett melléklet I. táblázata bemutatja –, három további nappal bővül a szóban forgó melléklet 4.1. pontjában említett halászeszközök valamelyikét szállító hajók esetében.

2. cikk

(1)   Hollandia e bizottsági határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számított hét napon belül benyújtja a Bizottságnak az 1. cikkben említett fokozott megfigyelési programmal összefüggő mintavételi tervek céljára kijelölt hajók teljes jegyzékét.

(2)   Az 1. cikkben meghatározott három többletnapból kizárólag a mintavételi tervek céljára kijelölt, a szóban forgó cikkben említett fokozott megfigyelési programban mindvégig részt vevő hajók részesülnek.

3. cikk

Hollandia két hónappal a 1. cikkben említett fokozott megfigyelési programok végrehajtása után jelentést készít a Bizottságnak a program keretében az érintett fajok és területek tekintetében elért eredményekről.

4. cikk

E határozat címzettje a Holland Királyság.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 28-án.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 15., 2007.1.20., 1. o. A legutóbb a 898/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 196., 2007.7.28., 22. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 176., 2000.7.15., 1. o. A legutóbb az 1343/2007/EK rendelettel (HL L 300., 2007.11.17., 24. o.) módosított rendelet.


Top