EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1453

A Bizottság 1453/2007/EK rendelete ( 2007. december 10. ) a 2008-as számviteli évre vonatkozó, adatszolgáltatási űrlaponkénti átalánydíjnak a mezőgazdasági számviteli információs hálózat keretében való megállapításáról

OJ L 325, 11.12.2007, p. 68–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1453/oj

11.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 325/68


A BIZOTTSÁG 1453/2007/EK RENDELETE

(2007. december 10.)

a 2008-as számviteli évre vonatkozó, adatszolgáltatási űrlaponkénti átalánydíjnak a mezőgazdasági számviteli információs hálózat keretében való megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló, 1965. június 15-i 79/65/EGK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására használt, a könyvelésre vonatkozó egyes részletes végrehajtási szabályokról szóló, 1983. július 13-i 1915/83/EGK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1915/83/EGK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság az említett rendelet 3. cikkében előírt időszakon belül hozzá továbbított minden megfelelően kitöltött adatszolgáltatási űrlapért átalánydíjat fizet az érintett tagállam számára.

(2)

Az 1859/2006/EK bizottsági rendelet (3) a 2007-es számviteli évre adatszolgáltatási űrlaponként 148 EUR átalánydíjat állapított meg. A költségek változása, és e változásnak az adatszolgáltatási űrlapok kitöltési költségeire vonatkozó hatása indokolttá teszi a díj kiigazítását.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági számviteli információs hálózat közösségi bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1915/83/EGK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében előírt átalánydíj összege 151 EUR.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit a 2008-as számviteli évtől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 10-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL 109., 1965.6.23., 1859. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 190., 1983.7.14., 25. o. A legutóbb az 1192/2005/EK rendelettel (HL L 194., 2005.7.26., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 358., 2006.12.16., 30. o.


Top