EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1413

A Bizottság 1413/2007/EK rendelete ( 2007. november 30. ) a 2007. év tekintetében benyújtott, energianövény-támogatás iránti kérelmekben szereplő területekre vonatkozó, mezőgazdasági termelőnként alkalmazandó csökkentési együttható megállapításáról

OJ L 314, 1.12.2007, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1413/oj

1.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 314/6


A BIZOTTSÁG 1413/2007/EK RENDELETE

(2007. november 30.)

a 2007. év tekintetében benyújtott, energianövény-támogatás iránti kérelmekben szereplő területekre vonatkozó, mezőgazdasági termelőnként alkalmazandó csökkentési együttható megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 89. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1782/2003/EK rendelet 89. cikkének (1) bekezdése 2 000 000 hektárban állapítja meg azt a garantált legnagyobb területet, amelyre a rendelet 88. cikkében említett, az energianövényekkel bevetett területekre vonatkozó támogatás nyújtható. A 89. cikk (2) bekezdése előírja, hogy amennyiben az az összterület, amelyre a mezőgazdasági termelők támogatást igényelnek, meghaladja a garantált legnagyobb területet, akkor az adott évben mezőgazdasági termelőnként arányosan csökkenteni kell a területet, amelyre támogatást igényeltek.

(2)

Az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló, 2004. október 29-i 1973/2004/EK bizottsági rendelet (2) 4. cikkének értelmében a csökkentési együtthatót a kifizetéseknek a mezőgazdasági termelők részére történő odaítélése előtt, de legkésőbb a következő év január 31-ig meg kell állapítani a szóban forgó rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban közölt adatok alapján.

(3)

A tagállamok az 1973/2004/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban közölték a Bizottsággal az arra az összterületre vonatkozó adatokat, amelyre az 1782/2003/EK rendelet 88. cikke alapján energianövényekre vonatkozó támogatást állapítottak meg a 2007. év tekintetében. Az említett közlemények alapján megállapítást nyert, hogy a 2007. év vonatkozásában a kérdéses összterület 2 843 450 hektár volt.

(4)

Mivel a fent említett, összesen 2 843 450 hektárnyi terület nagyobb a támogatható garantált legnagyobb területnél, vagyis 2 000 000 hektárnál, meg kell határozni a 2007-re vonatkozó támogatási kérelmekben szereplő területekre mezőgazdasági termelőnként alkalmazandó csökkentési együtthatót.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1782/2003/EK rendelet 88. cikke alapján a 2007. évre benyújtott, energianövényekre vonatkozó támogatás iránti kérelmekben szereplő területre mezőgazdasági termelőnként alkalmazandó csökkentési együttható értéke 0,70337.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 30-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb az 1276/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 284., 2007.10.30., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 345., 2004.11.20., 1. o. A legutóbb a 993/2007/EK rendelettel (HL L 222., 2007.8.28., 10. o.) módosított rendelet.


Top