EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1147

A Bizottság 1147/2007/EK rendelete ( 2007. október 1. ) a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3 LMNO övezetekben folytatott grönlandilaposhal-halászat tilalmáról

OJ L 257, 3.10.2007, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1147/oj

3.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 257/9


A BIZOTTSÁG 1147/2007/EK RENDELETE

(2007. október 1.)

a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3 LMNO övezetekben folytatott grönlandilaposhal-halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2007. évre történő meghatározásáról szóló, 2006. december 21-i 41/2007/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat állapít meg a 2007. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett állománynak a mellékletben szereplő tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban lajstromozott hajók általi halászata kimerítette a 2007. évre megállapított kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani ezen állomány halászatát, valamint a fedélzeten való tárolását, átrakodását és kirakodását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében említett tagállam számára a 2007. évre megállapított, a mellékletben említett állományra vonatkozó halászati kvótát a mellékletben meghatározott időponttól kimerítettnek kell tekinteni.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban lajstromozott hajóknak a mellékletben említett állományra irányuló halászata a mellékletben meghatározott időponttól tilos. E hajók számára ezen időpont után a már kifogott állomány fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása is tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 1-jén.

a Bizottság részéről

Fokion FOTIADIS

halászati és tengerészeti főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o. A 865/2007/EK rendelettel (HL L 192., 2007.7.24., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1967/2006/EK rendelettel (HL L 409., 2006.12.30., 11. o.) módosított rendelet, helyesbítve: HL L 36., 2007.2.8., 6. o.

(3)  HL L 15., 2007.1.20., 1. o. A legutóbb a 898/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 196., 2007.7.28., 22. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Szám

21

Tagállam

Portugália

Állomány

GHL/N3LMNO

Faj

Grönlandi laposhal (Reinhardtius hippoglossoides)

Övezet

NAFO 3LMNO

Időpont

2007.8.28.


Top