EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0453

2007/453/EK: A Bizottság határozata ( 2007. június 29. ) a tagállamok vagy harmadik országok, illetve ezek valamelyik régiója BSE-státusának meghatározásáról a szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalma előfordulási kockázata alapján (az értesítés a C(2007) 3114. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 172, 30.6.2007, p. 84–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 119 - 121

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/453/oj

30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/84


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. június 29.)

a tagállamok vagy harmadik országok, illetve ezek valamelyik régiója BSE-státusának meghatározásáról a szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalma előfordulási kockázata alapján

(az értesítés a C(2007) 3114. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/453/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 999/2001/EK rendelet meghatározza az állatoknál előforduló fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE-k) megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályokat. A rendelet 1. cikke értelmében ezen szabályok alkalmazandók az élő állatok és állati eredetű termékek kereskedelme és előállítása során. Ennek értelmében a tagállamok vagy harmadik országok vagy ezek valamelyik régiójának (országok vagy régiók) szivacsos agyvelőgyulladás (BSE) státusát a BSE-kockázat alapján történő három kategória egyikébe való besorolással kell meghatározni a rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

(2)

Az országok és régiók BSE-kockázatuk alapján történő osztályozásának célja a kereskedelmi szabályok meghatározása minden egyes BSE-kockázati kategória számára, az állatok és a közegészség védelmét szolgáló megfelelő garanciák biztosítására.

(3)

A 999/2001/EK rendelet VIII. melléklete meghatározza a Közösségen belüli kereskedelemre vonatkozó szabályokat, a rendelet IX. melléklete pedig meghatározza a Közösségi importra vonatkozó szabályokat. E szabályok a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexében rögzített szabályokon alapulnak.

(4)

Az OIE vezető szerepet tölt be az egyes országok, illetve régiók BSE-kockázatuk alapján történő osztályozásában.

(5)

Az OIE 2007. májusi általános ülésszakán a különböző országok BSE-státusáról szóló határozatot fogadtak el. A készülőben lévő, a tagállamok BSE-kockázati státusáról szóló végleges következtetésig és a Közösségen belül alkalmazott szigorított BSE-védőintézkedéseket figyelembe véve, a tagállamokat ideiglenesen ellenőrzött BSE-kockázatú országoknak tekinti.

(6)

Továbbá a Norvégia és Izland BSE kockázati státusát eldöntő végleges határozat meghozataláig, és figyelembe véve az említett harmadik országokban nemrégiben lezajlott kockázati felmérést, ezen országok az ellenőrzött BSE-kockázatú ország minősítést kapják meg ideiglenesen.

(7)

A 999/2001/EK rendelet 23. cikke értelmében a 2007. július 1-jéig tartó időszakban átmeneti intézkedéseket vezettek be. Az átmeneti intézkedések hatályukat vesztik a rendelet 5. cikkével összhangban történő besorolásról szóló határozat elfogadását követően. Ezért a fenti időpont előtt meg kell hozni az országok vagy régiók BSE- kockázat alapján történő besorolásáról szóló határozatot.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az országok vagy régiók BSE kockázatuk szerinti BSE státusának meghatározása a mellékletben található.

2. cikk

Ezt a határozatot 2007. július 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 29-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 147., 2001.5.31., 1. o. A legutóbb az 1923/2006/EK rendelettel (HL L 404., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

AZ ORSZÁGOK ÉS RÉGIÓK LISTÁJA

A.   Elhanyagolható BSE-kockázatot jelentő ország vagy régió

Argentína

Ausztrália

Új-Zéland

Szingapúr

Uruguay

B.   Ellenőrzött BSE-kockázatot jelentő ország vagy régió

Tagállamok

Belgium, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Dánia, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvána, Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, a Szlovák Köztársaság, Finnország, Svédország, az Egyesült Királyság.

EFTA-országok

Izland, Norvégia, Svájc

Harmadik országok

Brazília

Kanada

Chile

Tajvan

Amerikai Egyesült Államok

C.   Meghatározatlan BSE-kockázatot jelentő ország vagy régió

Az e melléklet A. vagy B. pontjában fel nem sorolt országok vagy régiók.


Top