EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0771

A Bizottság 771/2007/EK rendelete ( 2007. június 29. ) az 545/2007/EK rendelettel megnyitott, feldolgozásra szánt fagyasztott marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2007. július 1-jétől 2008. június 30-ig terjedő időszakra benyújtott kérelmekhez kapcsolódó behozatali jogok odaítéléséről

OJ L 172, 30.6.2007, p. 70–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/771/oj

30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/70


A BIZOTTSÁG 771/2007/EK RENDELETE

(2007. június 29.)

az 545/2007/EK rendelettel megnyitott, feldolgozásra szánt fagyasztott marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2007. július 1-jétől2008. június 30-ig terjedő időszakra benyújtott kérelmekhez kapcsolódó behozatali jogok odaítéléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (2007. július 1-jétől2008. június 30-ig terjedő időtartam) szóló, 2007. május 16-i 545/2007/EK bizottsági rendelet (3) vámkontingenst nyitott meg marha- és borjúhús-ágazati termékek behozatalára.

(2)

A rendelkezésre állónál nagyobb mennyiség szerepel a 2007. július 1-jétől2008. június 30-ig terjedő időszakra benyújtott, behozatali jog iránti kérelmekben. Ezért indokolt a kérelmezett mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható megállapításával meghatározni, hogy a behozatali jogok milyen mértékben ítélhetők oda.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 545/2007/EK rendelet alapján, a 2007. július 1-jétől2008. június 30-ig terjedő időszakra benyújtott, behozatali jog iránti kérelmekre 5,206706 %-os odaítélési együttható alkalmazandó a 09.4057 tételszámmal megnyitott vámkontingenshez kapcsolódó behozatali jogok tekintetében és 34,204866 %-os odaítélési együttható alkalmazandó a 09.4058 tételszámmal megnyitott vámkontingenshez kapcsolódó behozatali jogok tekintetében.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. június 30-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 29-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 129., 2007.5.17., 14. o.


Top