EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0544

A Bizottság 544/2007/EK rendelete ( 2007. május 16. ) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról Baena (OEM)

OJ L 129, 17.5.2007, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 241 - 244

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/544/oj

17.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 129/10


A BIZOTTSÁG 544/2007/EK RENDELETE

(2007. május 16.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról Baena (OEM)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban, valamint ugyanazon rendelet 17. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság megvizsgálta Spanyolország azon kérelmét, hogy hagyják jóvá az 1107/96/EK bizottsági rendelettel (2) bejegyzett „Baena” oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírása egyes pontjainak módosítását.

(2)

Az említett módosítás az 510/2006/EK bizottsági rendelet 9. cikke értelmében nem kisebb jelentőségű, a rendelet 6. cikkének megfelelően a Bizottság a módosítás iránti kérelmet közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (3). A Bizottsághoz nem érkezett egyetlen, az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti, kifogást tartalmazó nyilatkozat sem, ezért a módosítást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Baena” eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A termékleírás fő elemeit tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt összefoglaló e rendelet II. mellékletében található.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 16-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o. Az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 148., 1996.6.21., 1. o. A legutóbb a 2156/2005/EK rendelettel (HL L 342., 2005.12.24., 54. o.) módosított rendelet.

(3)  HL C 321., 2003.12.31., 49. o. és HL C 139., 2006.6.14., 21. o.


I. MELLÉKLET

MÓDOSÍTÁS IRÁNTI KÉRELEM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

Módosítás iránti kérelem a 9. cikk és a 17. cikk (2) bekezdése alapján

BAENA

EK-szám: ES/PDO/117/0069/2003.10.7.

OEM (X) OFJ ( )

Kért módosítás(ok)

A termékleírás érintett szakaszcíme(i):

Az érintett termékleírás címsora:

A termék elnevezése

Termék leírása

Image

Földrajzi terület

A származás igazolása

Az előállítás módja

Kapcsolat

Címkézés

Nemzeti előírások

Módosítások:

A termelési területet meghatározó bekezdésben a következő szövegrész:

„A »Baena« eredetmegjelölés oltalma alatt álló olívaolaj termelési területét Baena, Castro del Río, Doña Mencia, Luque, Nueva Carteya és Zuheros települések közigazgatási területe alkotja”, a következő településnévvel egészül ki: „Cabra”.


II. MELLÉKLET

ÖSSZEFOGLALÓ

A Tanács 510/2006/EK rendelete a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról

„BAENA”

EK-szám: ES/PDO/117/0069/07.10.2003

OEM (X) OFJ ( )

Ezen összefoglaló a termékleírás legfontosabb elemeit tartalmazza tájékoztatás céljából.

1.   A Tagállam felelős szerve:

Név

:

Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria. Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación. Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Cím

:

Infanta Isabel 1o E 20871 Madrid

Tel.

:

34 - 913 475 394

Fax

:

34 - 91 347 5410

E-mail

:

sgcaproagro@mapya.es

2.   Csoportosulás:

Név

:

Consejo Regulador de la D.O.Baena

Cím

:

Avda. de la Constitución, s/ 1485 Municipio – Baena (Córdoba)

Tel.

:

957691121

Fax

:

957691110

E-mail

:

olivavirgen@dobaena.com

Tagság összetétele

:

Termelők/feldolgozók (X) Egyéb ( )

3.   A termék típusa: 1.5. osztály – olajok és zsírok – extraszűz olívaolaj

4.   Termékleírás: (követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)

4.1.   Elnevezés: „Baena”

4.2.   Leírás: A „Picudo”, „Carrasqueño de Córdoba”, „Lechin”, „Chorrúo” vagy „Jarduo”, „Pajarero”, „Hojiblanco” és „Picual” olajbogyófajtákból nyert extraszűz olívaolaj. Savtartalma 0,4–1. Peroxidszám legfeljebb 15. Nedvességtartalom 0,1 %. Szennyező anyagok: legfeljebb 0,1 %. Kellemes, édes, mandulára emlékeztető íz.

4.3.   Földrajzi terület: Córdoba tartomány Baena, Cabra, Castro del Río, Doña Mencía, Luque, Nueva Carteya és Zuheros nevű települései.

4.4.   A származás igazolása: Az olajat bejegyzett olajfaültetvényekről származó engedélyezett olajbogyófajtákból nyerik nyilvántartásba vett üzemekben, a Consejo regulador (felügyeleti tanács) ellenőrzése alatt. A csomagoláson a felügyeleti tanács által kiadott igazoló címke szerepel.

4.5.   Az előállítás módja: Az olajat egészséges és tiszta olajbogyókból olyan megfelelő kivonási eljárásokkal nyerik, amelyek semmilyen tekintetben nem változtatják meg a termék jellemzőit.

4.6.   Kapcsolat: A talaj barna, meszes, tőzeges szerkezetű, és triászkori márga alkotja. Az éghajlat mérsékelt kontinentális. A termesztést, valamint a kézi, leveréses vagy rázásos betakarítást ellenőrzik.

4.7.   Ellenőrző szerv:

Név

:

Consejo Regulador de la Denominación Orige „Baena”

Cím

:

Carretera de Fuentidueña, s/n. Apartado de Correos 92 14850 Baena (Córdoba)

Tel.

:

Fax

:

E-mail

:

A „Baena” eredetmegjelölés szabályozó tanácsa megfelel az EN–45011 szabványnak.

4.8.   Címkézés: A „Denominación de Origen »Baena«” („Baena” eredetmegjelölés) feliratnak a terméken jól láthatóan szerepelnie kell. A címkéket a felülgyeleti tanács engedélyezi, és az ő feladata az igazoló címkék sorszámozása és kiadása is.


Top