EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1837

A Bizottság 1837/2006/EK rendelete ( 2006. december 13. ) a Franciaország lobogója alatt a IVc. és VIId. ICES-övezetben közlekedő hajók heringre vonatkozó halászatának újbóli megnyitásáról

OJ L 354, 14.12.2006, p. 35–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1837/oj

14.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 354/35


A BIZOTTSÁG 1837/2006/EK RENDELETE

(2006. december 13.)

a Franciaország lobogója alatt a IVc. és VIId. ICES-övezetben közlekedő hajók heringre vonatkozó halászatának újbóli megnyitásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2006. évre történő meghatározásáról szóló, 2005. december 22-i 51/2006/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat állapít meg a 2006. évre.

(2)

2006. február 28-án Franciaország az 2847/93/EGK rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében arról értesítette a Bizottságot, hogy a lobogója alatt közlekedő hajók számára 2006. március 1-jei hatállyal megtiltja a hering halászatát a IVc. és VIId. ICES-övezet vizein.

(3)

2006. április 26-án a Bizottság a 2847/93/EGK rendelet 21. cikkének (3) bekezdése és a 2371/2002/EK rendelet 26. cikkének (4) bekezdése értelmében ugyanezen időbeli hatállyal elfogadta a Franciaország (4) lobogója alatt a IVc. és VIId. ICES-övezetben közlekedő hajóknak a heringre vonatkozó halászati tilalmáról szóló, 636/2006/EK rendeletet.

(4)

A Bizottsághoz a francia hatóságok által eljutatott tájékoztatás szerint a IVc. és VIId. ICES-övezetekre vonatkozó francia kvótán belül még rendelkezésre áll egy bizonyos heringmennyiség. Következésképpen a Franciaország lobogója alatt közlekedő vagy Franciaországban lajstromozott hajók számára engedélyezni kell a heringhalászatot az említett övezetekben.

(5)

Az engedély 2006. október 19-től lép hatályba annak érdekében, hogy a kérdéses heringmennyiséget még ez év vége előtt le lehessen halászni.

(6)

Következésképpen a 636/2006/EK rendelet 2006. október 19-ével hatályát veszti,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 636/2006/EK rendelet hatályát veszti.

2. cikk

Hatályba lépés

E rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. október 19-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 13-án.

a Bizottság részéről

Jörgen HOLMQUIST

halászati és tengerészeti főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb a 768/2005/EK rendelettel (HL L 128., 2005.5.21., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 16., 2006.1.20., 1. o. A legutóbb az 1642/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 308., 2006.11.8., 5. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 112., 2006.4.26., 10. o.


MELLÉKLET

Sz.

59

Tagállam

Franciaország

Állomány

HER/4CXB7D – Újból megnyitva

Faj

Hering (Clupea harengus)

Övezet

IVc., VIId.

Időpont

2006. október 19.


Top