EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1406

A Tanács 1406/2006/EK rendelete ( 2006. szeptember 18. ) a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK rendelet módosításáról

OJ L 265, 26.9.2006, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 340–341 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 075 P. 156 - 157
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 075 P. 156 - 157

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008; közvetve hatályon kívül helyezte: 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1406/oj

26.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 265/8


A TANÁCS 1406/2006/EK RENDELETE

(2006. szeptember 18.)

a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (2) 34. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően az 1788/2003/EK tanácsi rendelet (3) alapján beszedett vagy behajtott összegek az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (4) 18. cikke szerinti célhoz kötött bevételeknek minősülnek.

(2)

A költségvetési előrejelzések javítása és a költségvetési gazdálkodás rugalmasabbá tétele érdekében helyénvaló gondoskodni arról, hogy az 1788/2003/EK rendelettel bevezetett illeték a költségvetési év elején rendelkezésre álljon. Következésképpen rendelkezni kell arról, hogy az esedékes illetéket minden évben az október 16-tól november 30-ig tartó időszakban kelljen befizetni.

(3)

Annak érdekében, hogy a tagállamok által a 2005/2006-os időszak tekintetében fizetendő illeték a következő költségvetési év elején rendelkezésre álljon, helyénvaló gondoskodni az érintett rendelkezés 2006. szeptember 1-jétől való alkalmazásáról.

(4)

A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia (a továbbiakban: „az új tagállamok”) tekintetében a szállításra, illetve a közvetlen értékesítésre vonatkozó referenciamennyiségeket eredetileg az 1788/2003/EK rendelet I. mellékletének f) táblázatában határozták meg. Később a termelők által kérelmezett átcsoportosításokra tekintettel a szóban forgó mennyiségeket a Bizottság a rendelet 8. cikkével összhangban minden egyes tagállam vonatkozásában kiigazította.

(5)

A közvetlen értékesítésre vonatkozó nemzeti referenciamennyiségeket az új tagállamok csatlakozása előtti helyzet alapján határozták meg. Úgy tűnik azonban, hogy az új tagállamok tejágazatában végbemenő szerkezetátalakítási folyamat és a közvetlen értékesítésre vonatkozó szigorúbb higiéniai rendelkezések következtében az egyéni termelők jelentős része úgy döntött, hogy nem igényel közvetlen értékesítésre vonatkozó egyéni referenciamennyiséget. Következésképpen a termelőknek kiosztott, közvetlen értékesítésre vonatkozó egyéni referenciamennyiségek összege jelentősen alacsonyabb a nemzeti referenciamennyiségnél, és így számottevő kihasználatlan mennyiségek maradnak a közvetlen értékesítés céljára elkülönített nemzeti tartalékokban.

(6)

E probléma megoldása céljából, valamint annak érdekében, hogy lehetővé váljék a nemzeti tartalék keretében esetleg kihasználatlanul maradó, közvetlen értékesítésre vonatkozó mennyiségek felhasználása, helyénvaló engedélyezni a 2005/2006-os időszak tekintetében egy, a közvetlen értékesítésre vonatkozó referenciamennyiségekből a szállításokra vonatkozó referenciamennyiségekbe történő egyszeri átcsoportosítást, amennyiben azt valamely új tagállam kérelmezi.

(7)

Ezért az 1788/2003/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1788/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok az I. mellékletben rögzített nemzeti referenciamennyiségek túllépéséből származó és a szállításokra és a közvetlen eladásokra külön-külön nemzeti szinten meghatározott illeték Közösség részére történő befizetésére kötelezettek, és az esedékes összeg 99 %-át az érintett tizenkét hónapos időszakot követően, október 16. és november 30. között az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapba (EMOGA) befizetik.”

2.

A 8. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„A 2005/2006-os időszakra vonatkozóan, ugyanezen eljárásnak megfelelően és a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia tekintetében a Bizottság az érintett tagállam kérésére a szóban forgó időszak végét követően szintén kiigazíthatja a nemzeti referenciamennyiségeknek a »szállítások« és a »közvetlen értékesítések« közötti felosztását. E kérelmet 2006. október 10. előtt be kell nyújtani a Bizottság számára. Ezt követően a Bizottság a lehető leghamarabb kiigazítja a felosztást.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Az 1. cikk (1) bekezdése 2006. szeptember 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA


(1)  2006. szeptember 5-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg).

(2)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A 320/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 270., 2003.10.21., 123. o. A legutóbb a 2005. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(4)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.


Top