EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1366

Az Európai Parlament és a Tanács 1366/2006/EK rendelete ( 2006. szeptember 6. ) a 2037/2000/EK rendeletnek a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének kvótái elosztásának báziséve tekintetében történő módosításáról, tekintettel az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozott tagállamokra

OJ L 264, 25.9.2006, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 017 P. 125 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 017 P. 125 - 125

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; közvetve hatályon kívül helyezte: 32009R1005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1366/oj

25.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 264/12


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1366/2006/EK RENDELETE

(2006. szeptember 6.)

a 2037/2000/EK rendeletnek a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének kvótái elosztásának báziséve tekintetében történő módosításáról, tekintettel az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozott tagállamokra

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2000. június 29-i 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) az 1999. évet határozza meg bázisévként a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének (HCFC-k) kvótáinak elosztásához. Az új vállalatok megjelenésével és a piaci részesedések változásával a tíz új tagállamban a HCFC-piac 1999 óta jelentős változáson ment keresztül. Az 1999. év bázisévként való figyelembevétele a HCFC-kvóták új tagállamok közötti elosztásánál azt eredményezné, hogy számos vállalat importkvóta nélkül maradna. Ez az eljárás önkényesnek tekinthető, továbbá a megkülönböztetés tilalmának elve és a jogos elvárások megsértéséhez is vezethet.

(2)

A kvótákat általános szabályként a rendelkezésre álló legfrissebb és legreprezentatívabb adatokra kell alapozni annak érdekében, hogy az új tagállamokban működő importvállalatokat ne zárják ki a kvótaelosztásból. Ennélfogva helyénvaló olyan éveket kiválasztani, amelyekre a legfrissebb adatok rendelkezésre állnak. A tíz új tagállam HCFC-piacán kialakult kereskedelmi helyzet kellő tükrözése érdekében, ezért az e tagállamokban működő vállalatok tekintetében a 2002-es és 2003-as év átlagos piaci részesedéseit kell alapul venni.

(3)

A 2037/2000/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2037/2000/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének i. pontja a következő alponttal egészül ki:

„i)

a h) alponttól eltérve, a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában működő valamennyi gyártó és importőr gondoskodik arról, hogy az általa forgalomba hozott vagy saját céljaira felhasznált részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének számított szintje ne haladja meg – a b), d), e) és f) alpontban meghatározott számított szintek százalékaként – a százalékban kifejezett piaci részesedésének 2002-es és 2003-as évi átlagát.”

.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2006. szeptember 6-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

P. LEHTOMÄKI


(1)  HL C 110., 2006.5.9., 33. o.

(2)  Az Európai Parlament 2006. április 27-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2006. június 27-i határozata.

(3)  HL L 244., 2000.9.29., 1. o. A legutóbb a 29/2006/EK rendelettel (HL L 6., 2006.1.11., 27. o.) módosított rendelet.


Top