EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0011

Az Európai Központi Bank iránymutatása ( 2006. augusztus 3. ) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszerről ( TARGET ) szóló, EKB/2005/16 iránymutatás módosításáról (EKB/2006/11)

OJ L 221, 12.8.2006, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1085–1086 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 284 - 285
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 284 - 285

No longer in force, Date of end of validity: 14/09/2008; hatályon kívül helyezte: 32007O0002

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/562/oj

12.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 221/17


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2006. augusztus 3.)

a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszerről („TARGET”) szóló, EKB/2005/16 iránymutatás módosításáról

(EKB/2006/11)

(2006/562/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 105. cikke (2) bekezdésének első és negyedik francia bekezdésére, valamint a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 3.1., 12.1., 14.3., 17., 18. és 22. cikkeire,

mivel:

(1)

A Szerződés 105. cikke (2) bekezdésének negyedik francia bekezdése és az Alapokmány 3.1. cikkének negyedik francia bekezdése alapján a Központi Bankok Európai Rendszerén keresztül végrehajtandó alapvető feladatok egyike a fizetési rendszerek zavartalan működésének előmozdítása.

(2)

Az Alapokmány 22. cikke alapján az Európai Központi Bank („EKB”) és a nemzeti központi bankok („NKB-k”) megfelelő eszközöket bocsáthatnak rendelkezésre, hogy biztosítsák a Közösségen belüli és a más államokkal fenntartott elszámolási és fizetési rendszerek hatékony és megbízható működését.

(3)

Az összeköttetést biztosító rendszeren vagy kétoldalú kapcsolaton keresztül történő kapcsolódáson kívül, egy harmadik kapcsolódási formát kell lehetővé tenni átmeneti intézkedésként a TARGET2 jövőbeni létrehozására tekintettel. A saját RTGS-rendszerrel nem rendelkező NKB-k számára hozzáférést kell biztosítani a jelenlegi TARGET-infrastruktúrához egy másik NKB RTGS-rendszerében távolról történő részvétel útján.

(4)

A transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszerről („TARGET”) szóló, 2005. december 30-i EKB/2005/16 iránymutatást (1) módosítani kell annak érdekében, hogy az tartalmazza a távolról történő részvételt szabályozó különös rendelkezéseket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Az EKB/2005/16 iránymutatás a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk a következő fogalommeghatározásokkal egészül ki:

„—

»távolról részt vevő NKB« az olyan NKB, amely nem működtet saját RTGS-rendszert, de a 2. cikk (3) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban távolról részt vesz egy másik NKB RTGS-rendszerében,

»fogadó NKB« az az NKB, amely engedélyezi egy távolról részt vevő NKB számára azt, hogy RTGS-rendszerében részt vegyen a 2. cikk (3) bekezdésével összhangban;”.

2.

Az iránymutatás 2. cikke a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Amikor egy távolról részt vevő NKB vagy annak tagállamában található hitelintézetek és egyéb intézmények távolról vesznek részt egy fogadó NKB RTGS-rendszerében az adott RTGS-rendszer RTGS-szabályaival összhangban, a következő különös kiegészítő szabályokat alkalmazzák:

a fogadó NKB korlátlan és biztosíték nélküli hitelt nyújt a távolról részt vevő NKB-nak,

a fogadó NKB és a távolról részt vevő NKB megállapodhatnak olyan szabályokról, amelyek kiegészítik a fogadó NKB RTGS-rendszerének RTGS-szabályait,

a távolról részt vevő NKB napközbeni hitelt nyújt a tagállamában található azon intézményeknek, amelyek részt vesznek a fogadó NKB RTGS-rendszerében a 3. cikk f) pontjával összhangban,

a távolról részt vevő NKB tagállamában működő intézmények közötti, illetve az ilyen intézmények és a fogadó NKB RTGS-rendszerének egyéb résztvevői közötti fizetések belföldi fizetéseknek minősülnek a díjképzés és egyéb vonatkozó ügyek alkalmazásában, míg a távolról részt vevő NKB tagállamában működő intézmények és a fogadó NKB RTGS-rendszerén kívüli RTGS-rendszerben résztvevők közötti fizetések ilyen célból határon átnyúló fizetéseknek minősülnek,

a távolról részt vevő NKB kijelölheti képviselőit a 7. cikk (2) bekezdésében említett testületekben, valamint kijelölhet egy vagy több személyt a 7. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatok elvégzésére.”

2. cikk

Záró rendelkezések

(1)   Ennek az iránymutatásnak a részt vevő tagállamok NKB-jai a címzettjei.

(2)   Ez az iránymutatás 2006. augusztus 15-én lép hatályba. Azt 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2006. augusztus 3-án.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 18., 2006.1.23., 1. o.


Top