EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1222

A Bizottság 1222/2006/EK rendelete ( 2006. augusztus 11. ) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 30. cikkében előírt krízislepárlásnak egyes olaszországi borokra vonatkozóan történő megindításáról szóló 944/2006/EK rendelet módosításáról

OJ L 221, 12.8.2006, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 372–372 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 206 - 206
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 206 - 206

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1222/oj

12.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 221/4


A BIZOTTSÁG 1222/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 11.)

az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 30. cikkében előírt krízislepárlásnak egyes olaszországi borokra vonatkozóan történő megindításáról szóló 944/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (1) bekezdése második albekezdésének f) pontjára,

mivel:

(1)

Tekintettel arra, hogy egyszerre több lepárlási intézkedés van folyamatban, az olasz hatóságok azt állapították meg, hogy a lepárlóüzemek és a felügyelő hatóságok kapacitásai nem elegendőek a lepárlások zökkenőmentes lebonyolításának biztosításához. A 944/2006/EK bizottsági rendeletben (2) előírt intézkedés hatékonyságának biztosításához szükséges tehát az asztali boroknak a lepárlóüzembe történő beszállítására meghatározott időszakot 2007. február 28-ig, az alkoholnak az intervenciós hivatalba történő beszállítására meghatározott időszakot pedig 2007. május 31-ig meghosszabbítani. Az m. t. minőségi borok tekintetében a bornak a lepárlóüzembe történő beszállítására vonatkozóan megállapított időszakot 2006. szeptember 15-ig, az alkoholnak az intervenciós hivatalba történő beszállítására vonatkozóan engedélyezett időszakot pedig 2006. október 16-ig kell meghosszabbítani.

(2)

A 944/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Borpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 944/2006/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A jóváhagyott szerződések tárgyát képező bormennyiségeket az asztali borok esetében legkésőbb 2007. február 28-ig, az m. t. minőségi borok esetében pedig legkésőbb 2006. szeptember 15-ig a lepárlóüzembe kell szállítani. Az előállított alkoholt a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően az asztali borok esetében legkésőbb 2007. május 31-ig, az m. t. minőségi borok esetében legkésőbb 2006. október 16-ig be kell szállítani az intervenciós hivatalba.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 11-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb a 2165/2005/EK rendelettel (HL L 345., 2005.12.28., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 173., 2006.6.27., 10. o.


Top