EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0803

A Bizottság 803/2006/EK rendelete ( 2006. május 30. ) a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására használt, a könyvelésre vonatkozó egyes részletes végrehajtási szabályokról szóló 1915/83/EGK rendelettől való eltérésről

OJ L 144, 31.5.2006, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/803/oj

31.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/18


A BIZOTTSÁG 803/2006/EK RENDELETE

(2006. május 30.)

a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására használt, a könyvelésre vonatkozó egyes részletes végrehajtási szabályokról szóló 1915/83/EGK rendelettől való eltérésről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló, 1965. június 15-i 79/65/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1915/83/EGK bizottsági rendelet (2) 3. cikke előírja, hogy a 2005. számviteli évtől kezdődően a kapcsolattartó iroda az adatszolgáltatási űrlapokat legkésőbb tizenkét hónappal a szóban forgó számviteli év végét követően továbbítsa.

(2)

A 2005. számviteli évre vonatkozó kivételes intézkedésként indokolt Belgiumnak hosszabb időt hagyni az adatszolgáltatásra, hogy az említett tagállam befejezhesse annak az informatikai rendszernek a megújítását, amely a mezőgazdasági üzemek jövedelmének meghatározására összegyűjtött számviteli adatok feldolgozására szolgál.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági Számviteli Információs Hálózat Közösségi Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1915/83/EGK bizottsági rendelet 3. cikkétől eltérve a 2005. számviteli évre vonatkozóan a Belgiumban működő kapcsolattartó irodának legkésőbb tizennyolc hónappal a szóban forgó számviteli év végét követően kell továbbítania az adatszolgáltatási űrlapokat.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 30-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL 109., 1965.6.23., 1859/65. o. A legutóbb a 660/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 104., 2004.4.8., 97. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 190., 1983.7.14., 25. o. A legutóbb az 1192/2005/EK rendelettel (HL L 194., 2005.7.26., 3. o.) módosított rendelet.


Top