EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0767

A Bizottság 767/2006/EK rendelete ( 2006. május 19. ) az egyes alpesi és hegyi fajtájú, nem vágásra szánt bikákra, tehenekre és üszőkre vonatkozó behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 1081/1999/EK rendelet módosításáról

OJ L 134, 20.5.2006, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 020 P. 134 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 020 P. 134 - 135

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/767/oj

20.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 134/14


A BIZOTTSÁG 767/2006/EK RENDELETE

(2006. május 19.)

az egyes alpesi és hegyi fajtájú, nem vágásra szánt bikákra, tehenekre és üszőkre vonatkozó behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 1081/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1081/1999/EK bizottsági rendelet (2) egyes élő szarvasmarhafélékre vonatkozó vámkontingensek éves időszakokra történő megnyitásáról és kezeléséről rendelkezik.

(2)

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének (6) bekezdése és XXVIII. cikke alapján levélváltás formájában létrejött megállapodás (3), amelyet a 2006/333/EK tanácsi határozat (4) fogadott el, 2006. július 1-jétől az 1081/1999/EK rendeletben megállapított behozatali vámkontingens kiigazításáról rendelkezik.

(3)

Ezenkívül az e kontingens keretében behozatalra rendelkezésre álló mennyiségekre figyelemmel, valamint a kontingens kezelésének egyszerűsítése érdekében indokolt eltörölni az 1081/1999/EK rendelet 9. cikkében említett második felosztási ciklust.

(4)

Az 1081/1999/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1081/1999/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (1) bekezdésében szereplő táblázat „Kontingens mennyisége (szarvasmarha-darabszám)” című negyedik oszlopában:

a)

a 09.0001 tételszámnál az „5 000” helyébe „710” kerül;

b)

a 09.0003 tételszámnál az „5 000” helyébe „711” kerül.

2.

A 2. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az 1. cikkben említett két kontingensmennyiséget a 09.0001 tételszám esetében két, egyenként 500, illetve 210 darabosra, a 09.0003 tételszám esetében pedig két, egyenként 500, illetve 211 darabosra osztják fel.

a)

Az egyes kontingensmennyiségek első részét olyan közösségi importőrök között osztják fel, akik igazolni tudják, hogy a kérdéses behozatali évet megelőző 36 hónap során a 09.0001 és/vagy a 09.0003 tételszámú kontingens keretébe tartozó állatokat importáltak.

A tagállamok azonban referenciamennyiségként elfogadhatják az előző behozatali évre vonatkozó behozatali jogok közül azokat, amelyeket az illetékes nemzeti szerv adminisztrációs hibája miatt még nem osztottak fel, de amelyekre az importőr jogosult lett volna.

b)

Az egyes kontingensmennyiségek második részét olyan közösségi importőrök között osztják fel, akik igazolni tudják, hogy a kérdéses behozatali év 12 hónapja során legalább 75, a 0102 KN-kód alá tartozó élő szarvasmarhafélét importáltak harmadik országokból.”

3.

A 9. cikket el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 19-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 131., 1999.5.27., 15. o. A legutóbb az 1096/2001/EK rendelettel (HL L 150., 2001.6.6., 33. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 124., 2006.5.11., 15. o.

(4)  HL L 124., 2006.5.11., 13. o.


Top