EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0706

A Bizottság 706/2006/EK rendelete ( 2006. május 8. ) az 1702/2003/EK rendelet módosításáról, a tagállamok által kiadható, korlátozott időtartamú jóváhagyások időtartamának tekintetében (EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 122, 9.5.2006, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 391–391 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 212 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 212 - 212

No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2012; hatályon kívül helyezte: 32012R0748

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/706/oj

9.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 122/16


A BIZOTTSÁG 706/2006/EK RENDELETE

(2006. május 8.)

az 1702/2003/EK rendelet módosításáról, a tagállamok által kiadható, korlátozott időtartamú jóváhagyások időtartamának tekintetében

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. július 15-i 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (4) bekezdésére és 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1592/2002/EK rendeletet a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések légi alkalmassági és környezetvédelmi tanúsítványához, továbbá a formatervező és gyártó szervezetek hitelesítéséhez kapcsolódó végrehajtási szabályokat meghatározó, 2003. szeptember 24-i 1702/2003/EK bizottsági rendelet alapján hajtották végre. (2)

(2)

Az 1702/2003/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdése értelmében a melléklet 21A.159 pontjától eltérve a tagállamok 2005. szeptember 28-ig kibocsáthatnak korlátozott időtartamú jóváhagyásokat.

(3)

Az 1702/2003/EK rendelet 5. cikke (5) bekezdése értelmében az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban „az Ügynökség”) kellő időben értékelést készít arról, hogy hogyan érintik az e rendeletben szereplő rendelkezések a jóváhagyások időtartamát, és véleményt terjeszt a Bizottság elé, beleértve a rendelet lehetséges módosításait is.

(4)

Az Ügynökség elvégezte a rendelet hatásainak értékelését és megállapította, hogy új határidő kitűzésére van szükség annak érdekében, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályaikat adaptálhassák a korlátlan időtartamú jóváhagyási rendszernek megfelelően.

(5)

Az Ügynökség értékelésével kapcsolatban nincs szükség további rendelkezésekre. Ezt a rendelkezést törölni kell.

(6)

Ezért az 1702/2003/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

A jelen rendeletben előírt intézkedések az Ügynökség által az 1592/2002/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdése (b) pontjában és 14. cikke (1) bekezdésében foglaltak értelmében kiadott véleményen alapulnak.

(8)

Az ebben a rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak az 1592/2002/EK rendelet 54. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELET:

1. cikk

Az 1702/2003/EK rendelet 5. cikke a következőképpen módosul:

a)

A (2) bekezdésben szereplő „2005. szeptember 28.” helyébe „2007. szeptember 28.” lép.

b)

Az (5) bekezdést el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 8-án.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök


(1)  HL L 240., 2002.9.7., 1. o. A legutóbb az 1701/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 243., 2003.9.27., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 243., 2003.9.27., 6. o. A 381/2005/EK rendelettel (HL L 61., 2005.3.8., 3. o.) módosított rendelet.


Top