EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0705

A Bizottság 705/2006/EK rendelete ( 2006. május 8. ) a Belgium, a Cseh Köztársaság, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévő cukor közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 22/2006/EK rendelet módosításáról

OJ L 122, 9.5.2006, p. 13–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/705/oj

9.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 122/13


A BIZOTTSÁG 705/2006/EK RENDELETE

(2006. május 8.)

a Belgium, a Cseh Köztársaság, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévő cukor közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 22/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 22/2006/EK rendeletben (2) jelenleg szereplő értékesítendő mennyiség az intervenciós készletek 2005. december 31-i állapotát tükrözi. Azóta a rendelet címében említett néhány tagország, továbbá Németország és Szlovénia intervenciós hivatala jelentős mennyiségű cukrot vett át.

(2)

Ezeket a mennyiségeket is bele kell foglalni a Közösség belső piacán folyamatos pályázati eljárás útján értékesítendő mennyiségbe.

(3)

A 22/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 22/2006/EK bizottsági rendelet a következőképpen módosul:

1.

A cím helyébe a következő szöveg lép:

2.

A 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Belgium, a Cseh Köztársaság, Németország, Spanyolország, Írország, Olaszország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia és Svédország intervenciós hivatala folyamatos pályázati felhívás útján a Közösség belső piacán eladásra kínál 1 493 136,672 tonna intervenciós raktározásra átvett és a belső piaci eladásra rendelkezésre álló cukrot. Az érintett tagállamokat és a szóban forgó mennyiségeket az I. melléklet tünteti fel.”

3.

Az I. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 8-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 5., 2006.1.10., 3. o.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Intervenciós cukor birtokában lévő tagállamok

Tagállam

Intervenciós hivatal

Az intervenciós hivatal birtokában lévő és a belső piaci eladásra rendelkezésre álló cukor mennyisége

(tonna)

Belgium

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

40 648,092

Cseh Köztársaság

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 PRAHA 1

Tel.: (420) 222 871 427

Fax: (420) 222 871 563

77 937,72

Németország

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45 35 12/38 50

Fax (49-228) 68 45 36 24

40 000

Spanyolország

Fondo Español de Garantía Agraria

Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel. (34) 913 47 64 66

Fax (34) 913 47 63 97

8 300

Írország

Intervention Section on Farm Investment

Subsidies & Storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tel. (353-5) 36 34 37

Fax (353-5) 34 28 41

12 000

Olaszország

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

00185 Roma

Tel. (0039-06) 49 499 558

Fax (0039-06) 49 499 761

784 974,7

Magyarország

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

(Agricultural and Rural Development Agency)

H-1095 Budapest

Soroksári út 22–24.

Tel: (36-1) 219 62 13

Fax: (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59

232 311,9

Lengyelország

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Cukru

Dział Dopłat i Interwencji

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel. (48 22) 661 71 30

Faks (48 22) 661 72 77

208 226,26

Szlovénia

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

1000 Ljubljana

Telefon (386 1) 580 77 92

Telefaks (386 1) 478 92 06

9 700

Szlovákia

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodít

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tel.: (421-2) 58 24 32 55

Fax: (421-2) 534 26 65

20 000

Svédország

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

59 038”


Top