EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0703

A Bizottság 703/2006/EK rendelete ( 2006. május 8. ) a cseh intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiség tekintetében az 1845/2005/EK bizottsági rendelet módosításáról

OJ L 122, 9.5.2006, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/703/oj

9.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 122/7


A BIZOTTSÁG 703/2006/EK RENDELETE

(2006. május 8.)

a cseh intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiség tekintetében az 1845/2005/EK bizottsági rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és külünösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1845/2005/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati felhívást nyitott meg a cseh intervenciós hivatal birtokában lévő 31 185 tonna kukorica viszonteladására.

(2)

Tekintettel a piac jelenlegi helyzetére, a folyamatos pályázati eljárás 131 185 tonnára való változtatásával helyénvaló növelni a cseh intervenciós hivatal által a belső piacon eladásra kínált kukorica mennyiségét.

(3)

Következésképpen helyénvaló az 1845/2005/EK rendeletet módosítani.

(4)

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1845/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

Az 1. cikkben szereplő „31 185 tonna” helyébe „131 185 tonna” lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 8-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 296., 2005.11.12., 3. o.


Top