EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0701

A Tanács 701/2006/EK rendelete ( 2006. április 25. ) a harmonizált fogyasztói árindexhez végzett árgyűjtés időbeli lefedettsége tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 122, 9.5.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 294M , 25.10.2006, p. 36–37 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 181
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 181
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 149 - 150

No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2020; hatályon kívül helyezte: 32020R1148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/701/oj

9.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 122/3


A TANÁCS 701/2006/EK RENDELETE

(2006. április 25.)

a harmonizált fogyasztói árindexhez végzett árgyűjtés időbeli lefedettsége tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló, 1995. október 23-i 2494/95/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke harmadik albekezdésére és 5. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (2), a 2494/95/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően,

mivel:

(1)

A harmonizált fogyasztóiár-indexek (Harmonised Indices of Consumer Prices, a továbbiakban: a HICP-k) olyan harmonizált inflációs adatok, amelyekre a Bizottságnak és az Európai Központi Banknak a Szerződés 121. cikkében megfogalmazott feladatai ellátásához szüksége van. A HICP-k a fogyasztóiár-infláció nemzetközi összehasonlítását hivatottak megkönnyíteni. Fontos mutatóként szolgálnak a monetáris politika alakítása során.

(2)

A 2494/95/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a rendelet végrehajtásának keretében valamennyi tagállam köteles a 1997. januári indexszámmal kezdődően HICP-t összeállítani.

(3)

A 2494/95/EK rendelet 3. cikke előírja, hogy a HICP a fogyasztói szükségletek közvetlen kielégítésére szolgáló, a tagállam gazdasági területén megvásárolható termékek és szolgáltatások árain alapul.

(4)

A harmonizált fogyasztói árindexekről szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó kezdeti intézkedésekről szóló, 1996. szeptember 9-i 1749/96/EK bizottsági rendelet (3) a következőképpen határozta meg a HICP lefedettségét: azok a termékek és szolgáltatások, amelyek többek között a tagállam gazdasági területén, az összehasonlított időszakok egyikében vagy mindkettőben a háztartások végső fogyasztási kiadásának részét képezik.

(5)

Az 1749/96/EK rendelet 8. cikke előírja, hogy a HICP-t olyan célminták alapján kell összeállítani, amelyek minden egyes elemi aggregátumon belül elegendő árat tartalmaznak az ármozgások sokaságon belüli változásának figyelembevételéhez.

(6)

Eltérő árgyűjtési időszakok jelentősen eltérő becsült árváltozásokat eredményezhetnek az összehasonlított időszakokban.

(7)

A HICP-k időbeli lefedettségének vonatkozásában harmonizált megközelítésre van szükség, hogy biztosítsuk: az eredményül kapott HICP-k megfelelnek a követelményeknek a 2494/95/EK rendelet 4. cikkének harmadik albekezdése és 5. cikkének (3) bekezdése által előírt összehasonlíthatóság, megbízhatóság és helytállóság tekintetében.

(8)

A monetáris unió fogyasztói árindexének (MUICP) és az európai fogyasztói árindexnek (EICP) az összeállítása harmonizált időbeli lefedettség-fogalmat követel meg a HICP-k esetében. Ez azonban nem zárhatja ki ideiglenes HICP-k vagy az átlagos árváltozásra vonatkozó HICP-gyorsbecslések kibocsátását az abban a hónapban megfigyelt árinformációk egy része alapján, amelyre az aktuális index vonatkozik.

(9)

A harmonizált fogyasztói árindexek felülvizsgálatának minimumszabályai tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 2602/2000/EK rendelet módosításáról szóló, 2001. szeptember 28-i 1921/2001/EK bizottsági rendelet (4) kimondja, hogy a harmonizált szabályok rendszerében bekövetkező változások nem igényelnek felülvizsgálatokat, ehelyett, ahol szükséges, becslést kell adni a HICP éves változásának mértékére gyakorolt hatásról.

(10)

Az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló, 1989. június 19-i 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat (5) 3. cikkével összhangban a Bizottság egyeztetett a statisztikai programbizottsággal,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Cél

A rendelet célja, hogy az árgyűjtési időszakokra vonatkozó minimumszabályokat állapítson meg, hogy ezáltal javítsa a HICP-k összehasonlíthatóságát, megbízhatóságát és helytállóságát.

2. cikk

A HICP tárgya

A HICP olyan mintavételen alapuló statisztika, amely az átlagos árváltozást mutatja az aktuális index naptári hónapja és azon időszak között, amelyhez hasonlítják.

3. cikk

Az árgyűjtés minimumszabályai

(1)   Árgyűjtést legalább egy munkahetet átfogó időszakon át kell végezni azon naptári hónap közepén vagy megközelítőleg a közepén, amelyre az index vonatkozik.

(2)   Olyan termékeknél, amelyek esetében ismert, hogy nagymérvű és szabálytalan árváltozásokat mutatnak egy hónapon belül is, az árgyűjtést több mint egy munkahetet átfogó időszakon át kell végezni.

Ez a szabály különösen a következő termékek esetében alkalmazandó:

a)

energetikai termékek; valamint

b)

friss élelmiszerek, mint például zöldség és gyümölcs.

4. cikk

Végrehajtás

E rendelet rendelkezéseit legkésőbb 2007 decemberében végre kell hajtani, és azok a 2008. januári indexszámmal lépnek érvénybe.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2006. április 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. PRÖLL


(1)  HL L 257., 1995.10.27., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  2006. február 27-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 229., 1996.9.10., 3. o. A legutóbb az 1708/2005/EK rendelettel (HL L 274., 2005.10.20., 9. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 261., 2001.9.29., 49. o.

(5)  HL L 181., 1989.6.28., 47. o.


Top