EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0515

A Bizottság 515/2006/EK rendelete ( 2006. március 30. ) a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában az intervencióra felajánlott gabonafélék raktározásának finanszírozását illetően a 2005/2006-os gazdasági évre vonatkozó átmeneti intézkedés létrehozásáról

OJ L 93, 31.3.2006, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/515/oj

31.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/32


A BIZOTTSÁG 515/2006/EK RENDELETE

(2006. március 30.)

a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában az intervencióra felajánlott gabonafélék raktározásának finanszírozását illetően a 2005/2006-os gazdasági évre vonatkozó átmeneti intézkedés létrehozásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási szerződésére,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányára és különösen annak 41. cikke első albekezdésére,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

mivel:

(1)

Egyes tagállamok kérésére a 514/2006/EK bizottsági rendelet (2) a 2005/2006-os gazdasági évre az Európai Közösséghez 2004. május 1-jén csatlakozott tagállamok esetében három hónappal meghosszabbítja az intervencióra felajánlott gabonafélék szállítási határidejét, a szállítás azonban semmiképpen nem lépheti túl a 2006. július 31-i időpontot.

(2)

Ez az intézkedés raktározási többletköltséget okozhat az új határidőn belül, de a gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról szóló, 2000. április 19-i 824/2000/EK bizottsági rendelet (3) 4. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésében először meghatározott esedékesség után szállított gabonafélék esetében.

(3)

Az intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által történő finanszírozására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1978. augusztus 2-i 1883/78/EGK tanácsi rendelet (4) 6. cikkének megfelelően az EMOGA garanciarészlege vállalja a raktározásból származó materiális műveletek költségeit. A tagállamok fent említett raktározási többletköltségének esetleges megtérítését ezért be kell vonni a normális esetben az intervenciós hivatalok által viselt raktározási költségekből származó kiadásokba, illetve kilátásba kell helyezni az EMOGA garanciarészlege általi finanszírozást, amelynek alapját a szokásos átalányösszeg jelenti, figyelembe véve az 1784/2003/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt, az intervenciós árhoz hozzáadott havi kiegészítést.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az EMOGA-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Amennyiben a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában az intervencióra felajánlott gabonaféléket az intervenciós hivatalok a 824/2000/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésében előírt szállítási határidő után ténylegesen átvették, e határidő és a szállítási tervben meghatározott raktárba történő tényleges szállítás időpontja közötti raktározási költségekre vonatkozó tagállami kiadásokat – amennyiben a szállítás a 514/2006/EK rendeletben előírt határidőn belül megtörténik – be kell vonni az 1883/78/EK rendelet 6. cikkében meghatározott kiadásokba.

2. cikk

Az 1883/78/EGK rendelet 6. cikke (1) bekezdésében említett átalányösszeg kiszámításának alapja a 2005. október 12-i bizottsági határozatban (5) a 2005/2006-os gazdasági évre meghatározott, az intervenció során felvásárolt gabonafélék raktározásáért a Közösség által a tagállamok részére megtérített átalányösszeg – vagyis 1,31 euro/tonna/hó –, amelyből levonásra kerül az 1784/2003/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt havi kiegészítés összege – vagyis 0,46 euro/tonna/hó –, amely az intervenciós árhoz került hozzáadásra minden, a 824/2000/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésének harmadik albekezdésében előírt határidőt túllépő hónap esetében.

Ezek a kiadások a 3492/90/EGK tanácsi rendelet (6) 1. cikkének értelmében az éves beszámolók keretében veendők figyelembe mint az intervenciós szervek általi termékfelvásárlásból származó materiális műveletek következtében felmerült kiadások.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

A 2005/2006-os gazdasági évre alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 30-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 31 oldalát.

(3)  HL L 100., 2000.4.20., 31. o. A legutóbb az 1068/2005/EK rendelettel (HL L 174., 2005.7.7., 65. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 216., 1978.8.5., 1. o. A legutóbb a 695/2005/EK rendelettel (HL L 114, 2005.5.4., 1. o.) módosított rendelet.

(5)  C(2005) 3752. Közzétételre nem került határozat.

(6)  HL L 337., 1990.12.4., 3. o.


Top