EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0042

2006/42/EK: a Tanács határozata ( 2006. január 24. ) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 21. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazása kiterjesztésének Lettország részére történő engedélyezéséről

OJ L 25, 28.1.2006, p. 31–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 94–94 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/42(1)/oj

28.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/31


A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. január 24.)

a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 21. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazása kiterjesztésének Lettország részére történő engedélyezéséről

(Csak a lett nyelvű szöveg hiteles)

(2006/42/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás – szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 27. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 77/388/EGK irányelv 27. cikkének (1) bekezdése értelmében a Tanács a Bizottság javaslatára egyhangúlag minden tagállamot felhatalmazhat arra, hogy ezen irányelvtől eltérő különös intézkedéseket vezessen be az adókivetésre vonatkozó eljárás egyszerűsítésére, vagy az adókijátszások és adókikerülések egyes típusainak megakadályozására.

(2)

A Bizottság Főtitkárságán 2005. március 16-án iktatott levélben Lettország a faügyletekre vonatkozó eltérési intézkedés alkalmazásának kiterjesztését kérelmezte.

(3)

A 77/388/EGK irányelv 27. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Bizottság 2005. május 10-én kelt levelében tájékoztatta a tagállamokat Lettország kérelméről. A Bizottság 2005. május 31-én kelt levelében értesítette Lettországot arról, hogy birtokában van a kérelem elbírálásához szükségesnek ítélt valamennyi információnak.

(4)

A lettországi fapiacot kis, helyi vállalatok és egyéni beszállítók uralják. A piac és a részt vevő vállalkozások természetéből adódóan adócsalás valósul meg, amit az adóhatóságok nehezen tudtak ellenőrizni. E visszaélés leküzdése érdekében a lett HÉA-szabályozásba egy különös rendelkezést vezettek be, lefektetve azt, hogy bizonyos körülmények között az a személy felelős az adó megfizetéséért, akinek az adóztatható terméket vagy szolgáltatást nyújtották.

(5)

A 77/388/EGK irányelv 21. cikke (1) bekezdésének az említett irányelv 28. cikkének g) pontja szerinti változata előírja, hogy a belső rendszer szerint az árukat vagy szolgáltatásokat biztosító adóalany a felelős rendes körülmények között az adó megfizetéséért. Azonban a 2003-as csatlakozási okmány, és különösen annak VIII. melléklete 7. fejezete (1) bekezdésének b) pontja korlátozott időre feljogosította Lettországot, hogy folytassák a faügyletekre vonatkozó adókivetési eljárásuk alkalmazását.

(6)

A Bizottság elismeri, hogy ez a megegyezés hatékonyan biztosítja Lettországnak, hogy a HÉA-kijátszás kockázatát csökkentse és egyszerűsítse a fapiacon az adómegállapítási eljárást.

(7)

A vonatkozó rendelkezéstől eltérő intézkedés nem hat ki kedvezőtlenül a Közösség HÉA-ból származó saját forrásaira,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

Egyetlen cikk

Lettország engedélyt kap arra, hogy a 77/388/EGK irányelv 21. cikke (1) bekezdése a) pontjának a 28. cikk g) pontja szerinti változatától eltérve, 2005. május 1-jétől2009. december 31-ig a faügyletek esetében a kedvezményezettet jelölje meg az adó megfizetésére kötelezett személyként.

E határozat címzettje a Lett Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

K.-H. GRASSER


(1)  HL L 145., 1977.6.13., 1. o. A legutóbb a 2005/92/EK irányelvvel (HL L 345., 2005.12.28., 19. o.) módosított irányelv.


Top