EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0160

A Bizottság 160/2006/EK rendelete ( 2006. január 27. ) az egyes tejtermékekre vonatkozóan a 2535/2001/EK rendelet által megnyitott egyes vámkontingensek keretében 2006 januárjában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

OJ L 25, 28.1.2006, p. 21–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/160/oj

28.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/21


A BIZOTTSÁG 160/2006/EK RENDELETE

(2006. január 27.)

az egyes tejtermékekre vonatkozóan a 2535/2001/EK rendelet által megnyitott egyes vámkontingensek keretében 2006 januárjában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. december 14-i 2535/2001/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

A 2535/2001/EK rendelet I. mellékletében említett egyes termékekre 2006. január 1. és 10. között benyújtott kérelmek nagyobb mennyiségekre vonatkoznak, mint amelyek rendelkezésre állnak; következésképpen elosztási együtthatót kell meghatározni az igényelt mennyiségekre,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2535/2001/EK rendelet I. mellékletének I. A. részében és I. B. részének 1. és 2. pontjában, I.C., I.D., I.E. illetve I. F., I.G. és I. H. részében szereplő kontingensek alá tartozó termékek azon mennyiségeire, amelyekre a 2006. január 1. és 10. közötti időszakra kértek behozatali engedélyt, az e rendelet mellékletében feltüntetett elosztási együtthatókat kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. január 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 27-én.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 341., 2001.12.22., 29. o. A legutóbb a 1036/2005/EK rendelettel (HL L 171., 2005.7.2., 19. o.) módosított rendelet.


I.A MELLÉKLET

Kontingensszám

Elosztási együttható

09.4590

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

1,0000

09.4595

0,0088

09.4596

1,0000


I.B MELLÉKLET

1.   Romániából származó termékek

Kontingensszám

Elosztási együttható

09.4771

1,0000

09.4772

09.4758

0,3846


2.   Bulgáriából származó termékek

Kontingensszám

Elosztási együttható

09.4773

09.4660

1,0000

09.4675


I.C MELLÉKLET

AKCS országokból származó termékek

Kontingensszám

Mennyiség (t)

09.4026

09.4027


I.D MELLÉKLET

Törökorszàgbòl szàrmazó termèkek

Kontingensszám

Mennyiség (t)

09.4101


I.E MELLÉKLET

Dél Afrikából származó termékek

Kontingensszám

Mennyiség (t)

09.4151


I.F MELLÉKLET

Svájcból származó termékek

Kontingensszám

Elosztási együttható

09.4155

0,2053

09.4156

1,0000


I.G MELLÉKLET

Jordàniàbòl szàrmazò termèkek

Kontingensszám

Mennyiség (t)

09.4159


I.H MELLÉKLET

Norwegia szármayó termékek

Kontingensszám

Elosztási együttható

09.4781

1,0000

09.4782

0,9468


Top