EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0153

A Bizottság 153/2006/EK rendelete ( 2006. január 27. ) a Közösség legrászorultabb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátása céljából a 2006-os költségvetési év terhére a tagállamoknak forrásokat nyújtó terv elfogadásáról szóló 1819/2005/EK rendelet módosításáról

OJ L 25, 28.1.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/153/oj

28.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/10


A BIZOTTSÁG 153/2006/EK RENDELETE

(2006. január 27.)

a Közösség legrászorultabb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátása céljából a 2006-os költségvetési év terhére a tagállamoknak forrásokat nyújtó terv elfogadásáról szóló 1819/2005/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kijelölt szervezeteknek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel a Közösség leginkább rászoruló személyei számára történő szétosztás céljából történő ellátására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1987. december 10-i 3730/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

tekintettel az euro bevezetésével kapcsolatos agromonetáris intézkedések megállapításáról szóló, 1998. december 15-i 2799/98/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. október 29-i 3149/92/EGK bizottsági rendelet (3) 2. cikkével összhangban az 1819/2005/EK bizottsági rendelet (4) elfogadta a 2006-os költségvetési évben rendelkezésre álló forrásokból finanszírozandó elosztási tervet. A terv az intézkedést alkalmazó valamennyi tagállam tekintetében megállapítja az adott tagállamra eső rész végrehajtásához rendelkezésre álló pénzügyi források maximumát, valamennyi, az intervenciós hivatalok birtokában lévő készletekből kivonandó terméktípus mennyiségét, valamint a bizonyos termékek piacon történő beszerzéséhez nyújtott támogatások összegét.

(2)

Görögország egyedi szükségleteire tekintettel módosítani kell a 2006-ra vonatkozó éves tervet abból a célból, hogy a 3149/92/EGK rendelet 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának negyedik albekezdésével összhangban engedélyezni lehessen a rizs gabonafélékért vagy gabonaalapú termékekért fizetségképpen történő kivonását. Ezért a Görögország számára kiosztott rizsnek az 1819/2005/EK rendelet I. mellékletében meghatározott eredeti mennyiségét ennek megfelelően ki kell igazítani.

(3)

Következésképpen az 1819/2005/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak valamennyi érintett irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1819/2005/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

a b) rész helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép;

2.

e rendelet II. mellékletének szövegét c) részként be kell illeszteni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 352., 1987.12.15., 1. o. A 2535/95/EK rendelettel (HL L 260., 1995.10.31., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 349., 1998.12.24., 1. o.

(3)  HL L 313., 1992.10.30., 50. o. A legutóbb a 133/2006/EK rendelettel (HL L 23., 2006.1.27., 11. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 293., 2005.11.9., 3. o.


I. MELLÉKLET

„b)

Az egyes tagállamokban való szétosztás céljából a Közösség intervenciós készleteiből az a) pontban meghatározott maximális összegek erejéig kivonható terméktípusok mennyisége:

(tonna)

Tagállam

Gabonafélék

Rizs (hántolatlan)

Vaj

Cukor

Belgium

12 121

2 800

450

 

Görögország

 

7 500

 

 

Spanyolország

73 726

28 000

13 560

2 000

Franciaország

75 851

55 000

10 564

 

Írország

 

 

120

 

Olaszország

115 253

20 000

6 833

3 500

Lettország

19 706

 

 

 

Litvánia

16 000

5 000

 

 

Magyarország

63 587

 

 

 

Málta

1 877

600

 

 

Lengyelország

85 608

20 000

7 230

4 847

Portugália

17 287

14 000

2 743

1 700

Szlovénia

1 262

600

 

300

Finnország

18 500

 

 

500

Összesen

500 778

153 500

41 500

12 847”


II. MELLÉKLET

„c)

Az intervenciós készletekből az a) pontban meghatározott maximális összegek erejéig a piacon mobilizált gabonafélékért vagy gabonaalapú termékekért fizetségképpen kivonható rizs mennyisége:

Tagállam

tonna

Görögország

7 500”


Top