EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_333_R_0044_01

2005/914/EK: A Tanács határozata ( 2005. november 21. ) a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó cukornak és cukortermékeknek a Közösségbe való behozatalára vonatkozó vámkontingens tekintetében az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodást módosításáról szóló jegyzőkönyv elfogadásáról
Jegyzőkönyv a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó cukornak és cukortermékeknek a Közösségbe való behozatalára vonatkozó vámkontingens tekintetében az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás módosításáról
Megállapodás, amely levélváltás formájában jőtt létre a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó cukornak és cukortermékeknek a Közösségbe való behozatalára vonatkozó vámkontingens tekintetében az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás módosításáról

OJ L 333, 20.12.2005, p. 44–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 239–240 (MT)

20.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/44


A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. november 21.)

a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó cukornak és cukortermékeknek a Közösségbe való behozatalára vonatkozó vámkontingens tekintetében az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodást módosításáról szóló jegyzőkönyv elfogadásáról

(2005/914/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére, összefüggésben 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2005. február 28-án a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás (1) (a továbbiakban: „az STM”) értelmében a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó cukornak és cukortermékeknek a Közösségbe való behozatalára vonatkozó preferenciális megállapodások módosítása céljából.

(2)

Az említett tárgyalások sikerrel zárultak és a Közösségnek el kell fogadnia az STM-et módosító jegyzőkönyvet.

(3)

A Bizottságnak a jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendelet (2) végrehajtására vonatkozó eljárásnak megfelelően kell elfogadnia,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó cukornak és cukortermékeknek a Közösségbe való behozatalára vonatkozó vámkontingens tekintetében az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv a Közösség nevében jóváhagyásra kerül.

A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a jegyzőkönyvnek a Közösséget jogilag kötelező aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

A Bizottság az 1260/2001/EK rendelet 42. cikkében előírt eljárással összhangban elfogadja a jegyzőkönyv végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. STRAW


(1)  HL L 84., 2004.3.20., 13. o.

(2)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.


JEGYZŐKÖNYV

a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó cukornak és cukortermékeknek a Közösségbe való behozatalára vonatkozó vámkontingens tekintetében az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: „a Közösség”,

egyrészről, valamint

MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG,

másrészről,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodást (a továbbiakban: „az STM”) 2001. április 9-én Luxembourgban aláírták, és a 2004. április 1-jén hatályba lépett.

(2)

Tárgyalások folytak a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó cukornak és cukortermékeknek a Közösségbe való behozatalára vonatkozó, az STM-ben rögzített preferenciális megállapodások módosítása céljából.

(3)

Az STM-et ennek megfelelően módosítani kell,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Az STM a következőképpen módosul:

1.

A 27. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A Közösség eltörli a Kombinált Nómenklatúra 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 és 2204 vámtarifaszáma alá tartozóktól eltérő, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó vámokat és azonos hatású díjakat.”

b)

A (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„A Közösség vámmentes hozzáférést biztosít a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó, a Kombinált Nómenklatúra 1701 és 1702 vámtarifaszáma alá tartozó termékek Közösségbe való behozatalára 7 000 tonna (nettó) éves vámkontingens határán belül.”

2.

A 3. jegyzőkönyv I. mellékletében szereplő táblázatból törölni kell a Kombinált Nómenklatúra 1702 vámtartifaszáma alá tartozó termékekre vonatkozó utalásokat.

2. cikk

Ez a jegyzőkönyv az STM szerves részét képezi.

3. cikk

Ez a jegyzőkönyv az aláírása időpontját követő hónap első napján lép hatályba.

4. cikk

Ez a jegyzőkönyv két-két példányban készült a szerződő felek minden hivatalos nyelvén, és a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 21-én.

az Európai Közösség részéről

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság részéről


MEGÁLLAPODÁS, AMELY LEVÉLVÁLTÁS FORMÁJÁBAN JŐTT LÉTRE

a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó cukornak és cukortermékeknek a Közösségbe való behozatalára vonatkozó vámkontingens tekintetében az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás módosításáról

Brussels, 13 December 2005

H. E. Mr Sasko STEFKOV

Ambassador

Head of the Mission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to the European Union

Dear Sir,

I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Protocol amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, on a tariff quota for the imports of sugar products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia into the Community.

The text of the aforementioned Protocol, herewith annexed, has been approved by Decision of the Council of the European Union on 21 November 2005. In accordance with its Article 3 this Protocol shall therefore enter into force on the first day of the month following the date on which the Council receives your letter of confirmation.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Community

Image

Brussels, 13 December 2005

Dear Sirs,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter regarding the signature of the Protocol amending the Stabilization and Association Agreement between the European Communities and their Member States and the Republic of Macedonia on a tariff quota for the import of sugar and sugar products originating in the Republic of Macedonia into the Community.

I confirm the acceptance of my Government that this letter and your letter shall together take place of the signature of the Protocol.

We note that the Protocol has been approved by Decision of the Council of the European Union on 21 November 2005 and that in accordance with its Article 3 this Protocol shall enter into force on the first day of the month following the date on which the Council receives our letter of confirmation.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the abovementioned Protocol, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Ambassador,

Image

Saško Stefkov

Brussels, 13 December 2005

H. E. Mr Sasko STEFKOV

Ambassador

Head of the Mission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to the European Union

Av. Louise 209 A

1050 — BRUSSELS

Dear Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Union notes that the Exchange of Letters between the European Union and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the Protocol amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, on a tariff quota for the imports of sugar and sugar products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia into the Community, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Union in whatever form or content of a denomination other than the „former Yugoslav Republic of Macedonia”.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Community

Image


Top