EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1804

A Bizottság 1804/2005/EK rendelete (2005. november 3.) a tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2807/83/EGK rendelet módosításáról

OJ L 290, 4.11.2005, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 478–481 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008 P. 117 - 118
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008 P. 117 - 118

No longer in force, Date of end of validity: 06/05/2011; hatályon kívül helyezte: 32011R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1804/oj

4.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 290/10


A BIZOTTSÁG 1804/2005/EK RENDELETE

(2005. november 3.)

a tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2807/83/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 22. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati erőkifejtések irányításáról, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról, valamint a 685/95/EK és a 2027/95/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 4-i 1954/2003/EK tanácsi rendelet (2) megállapítja a nyugati vizeken folytatott halászati erőkifejtés irányításával kapcsolatos rendszer kritériumait és eljárásait.

(2)

A bizonyos halászati területekre és a halászatra vonatkozó éves halászati erőkifejtés felső határának meghatározásáról szóló, 2004. július 19-i 1415/2004/EK tanácsi rendelet (3) valamennyi tagállam számára, illetve minden, az 1954/2003/EK rendelet 3. és 6. cikkében meghatározott terület és halászat tekintetében megállapítja a maximális éves halászati erőkifejtést.

(3)

A tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1983. szeptember 22-i 2807/83/EGK bizottsági rendelet (4) a nyugati vizek tekintetében már nincs összhangban az 1954/2003/EK és az 1415/2004/EK rendelettel. Ezért a 2807/83/EGK rendelet VIa. mellékletét módosítani kell oly módon, hogy az tükrözze az új szabályokat.

(4)

Az 1997. április 24-i 779/97/EK tanácsi rendelet (5) szabályokat vezetett be a Balti-tengeren folyó halászati erőkifejtés irányítására. A Balti-tengeren folytatott halászati erőkifejtés feljegyzésére vonatkozó meglévő kötelezettségeknek hatályban kell maradniuk.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúraágazati Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2807/83/EGK rendelet VIa. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 3-án.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 358., 2002.12.20., 59. o.

(2)  HL L 289., 2003.11.7., 1. o.

(3)  HL L 258., 2004.7.19., 1. o.

(4)  HL L 276., 1983.10.10., 1. o. A legutóbb az 1965/2001/EK rendelettel (HL L 268., 2001.10.9., 23. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 113., 1997.4.30., 1. o.


MELLÉKLET

„VIa. MELLÉKLET

1. táblázat

HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉS – NYUGATI VIZEK – 1954/2003/EK tanácsi rendelet

Halászat

Célfajok

Megjegyzések

Az erőkifejtési övezetek kódjai

Tengerfenéki

Tengerfenéki fajok a 2347/2002/EK rendeletben (1) szabályozott fajok kivételével

A

:

ICES V–VI.

B

:

ICES VII. (a biológiailag érzékeny terület kivételével)

C

:

ICES VIII.

Fésűkagyló

Fésűkagyló

D

:

ICES IX.

E

:

ICES X.

Rákok

Nagy tarisznyarák és nagy tengeripók

F

:

CECAF 34.1.1.

G

:

CECAF 34.1.2.

H

:

CECAF 34.2.0.

J

:

Az 1954/2003/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott biológiailag érzékeny terület.


2. táblázat

HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉS – BALTI-TENGER – 779/97/EK tanácsi rendelet

Halászat

Célfajok

Megjegyzések

Az erőkifejtési övezetek kódjai

Tengerfenéki

 

T

:

22–32. alkörzet

Nyílt tengeri

Hering, spratt

U

:

30–31. alkörzet

X

:

22–29. és a 32. alkörzet

Anadrom és édesvízi

Lazac, tengeri pisztráng és édesvízi halak

T

:

22–32. alkörzet”


(1)  A mélytengeri állományok halászatára vonatkozó különleges hozzáférési követelmények és kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2347/2002/EK tanácsi rendelet (HL L 351., 2002.12.28., 6. o.).


Top