EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0049

A Bizottság 2005/49/EK irányelve (2005. július 25.) a gépjárművekben jelentkező rádiózavarokra (elektromágneses összeférhetőségre) vonatkozó 72/245/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK irányelvnek a műszaki fejlődéshez való igazításuk érdekében történő módosításáról EGT vonatkozású szöveg

OJ L 194, 26.7.2005, p. 12–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 287M , 18.10.2006, p. 214–216 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 148 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 148 - 150
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 018 P. 72 - 74

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; közvetve hatályon kívül helyezte: 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/49/oj

26.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/12


A BIZOTTSÁG 2005/49/EK IRÁNYELVE

(2005. július 25.)

a gépjárművekben jelentkező rádiózavarokra (elektromágneses összeférhetőségre) vonatkozó 72/245/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK irányelvnek a műszaki fejlődéshez való igazításuk érdekében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a gépjárművekben jelentkező rádiózavarokra (elektromágneses összeférhetőségre) vonatkozó 72/245/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

A 72/245/EGK irányelv egyike a 70/156/EGK irányelv által megállapított típus-jóváhagyási eljárás szerinti egyedi irányelveknek.

(2)

A járművek biztonságosabbá válásának feltétele a kis hatótávolságú gépjárműradarokkal kapcsolatos technológia fejlesztésének és alkalmazásának ösztönzése, ezért a Bizottság harmonizálta két rádiófrekvenciás tartomány használatát a rádióspektrumnak a 79 GHz-es tartományban a gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú radarkészülékek közösségi harmonizálásáról szóló 2004. július 8-i 2004/545/EK bizottsági határozat (3) és a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségi harmonizálásáról szóló 2005. január 17-i 2005/50/EK bizottsági határozat (4) által.

(3)

A 79 GHz-es frekvenciasávot találták a legmegfelelőbbnek a gépjárművekben alkalmazott rövid hatótávolságú radarkészülékek hosszú távú fejlesztésére és alkalmazására. Ezért a 2004/545/EK határozat kijelölte és elérhetővé tette a 79 GHz-es frekvenciasávot a gépjárművekben használatos rövid hatótávolságú radarkészülékek számára interferenciamentes és nem védett alapon. Mindazonáltal a 79 GHz-es frekvenciasávot használó technológia még fejlesztés alatt áll és költséghatékonysági alapon nem érhető el azonnal.

(4)

A 24 GHz-es frekvenciasáv időben korlátozott használatát a kis hatótávolságú gépjárműradarok számára a 2005/50/EK határozat engedélyezte. Az ezt a frekvenciasávot használó technológia rövid távon, reális áron elérhető, aminek köszönhetően hamar értékelni lehet a kis hatótávolságú gépjárműradarok alkalmazásának hatékonyságát a közlekedésbiztonság terén. Mindazonáltal az ilyen technológiájú radarok használatát korlátozni kell a 24 GHz-es frekvenciasávot alkalmazó más készülékekkel keletkező rádiózavarok elkerülése érdekében.

(5)

A 2005/50/EK határozat a 24 GHz-es radarkészülékek használatát legkésőbb 2013. június 30-ig engedélyezi, valamint akkor, ha a készülék gyárilag volt beszerelve, vagy az ilyen eredeti készülék helyett szerelik be a gépjárműbe. A 2005/50/EK határozat 5. cikke szerint azonban ez az időpont módosulhat.

(6)

A 2005/50/EK határozattal összhangban a tagállamoknak megfigyelő rendszert kell kiépíteniük a területükön nyilvántartott, 24 GHz-es kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt járművek számának ellenőrzésére. Szükséges tehát a tagállamok rendelkezésére bocsátani a megfelelő eszközöket a megfigyelések végrehajtásához.

(7)

A 72/245/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

A 72/245/EGK irányelv módosításai kihatnak a 70/156/EGK irányelvre. Ezért a 70/156/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az ezen irányelvben megállapított intézkedések összhangban vannak a 70/156/EGK irányelv 13. cikke által létrehozott, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 72/245/EGK irányelv módosítása

A 72/245/EGK irányelv az alábbiaknak megfelelően módosul:

1.

Az I. melléklet a 2.1.12.2. pontot követően a következő pontokkal egészül ki:

„2.1.13.

»24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülék”: a 2005/50/EK bizottsági határozat (5) 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott olyan radar, mely a határozat 4. cikkében előírt teljesítményelvárásoknak megfelel.

2.1.14.

»79 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülék”: a 2004/545/EK bizottsági határozat (6) 2. cikkének b) pontjában meghatározott olyan radar, mely a határozat 3. cikkében előírt teljesítményelvárásoknak megfelel.

2.

A II. A melléklet a 12.2.7. pontot követően a következő pontokkal egészül ki:

„12.7.1.

a járművet felszerelték 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: Igen/Nem (a nem megfelelő törlendő)

12.7.2.

a járművet felszerelték 79 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: Igen/Nem (a nem megfelelő törlendő)”.

3.

A III. A melléklet az 1.3. pontot követően a következő pontokkal egészül ki:

„1.3.1.

a járművet felszerelték 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: Igen/Nem (a nem megfelelő törlendő)

1.3.2.

a járművet felszerelték 79 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: Igen/Nem (a nem megfelelő törlendő)”.

2. cikk

A 70/156/EGK irányelv módosítása

A 70/156/EGK irányelv az alábbiaknak megfelelően módosul:

1.

Az I. és a III. melléklet a 12.6.4. pontot követően a következő pontokkal egészül ki:

„12.7.1.

a járművet felszerelték 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: Igen/Nem (a nem megfelelő törlendő)

12.7.2.

a járművet felszerelték 79 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: Igen/Nem (a nem megfelelő törlendő)”.

2.

A megfelelőségi igazolás mintáinak 2. oldaláról szóló IX. melléklet 50. pontja helyébe a következő lép:

„50.   Megjegyzések

50.1.

a járművet felszerelték 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: Igen/Nem (a nem megfelelő törlendő)

50.2.

a járművet felszerelték 79 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: Igen/Nem (a nem megfelelő törlendő)

50.3.

Egyéb megjegyzések: …”.

3. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   2006. július 1-jén kezdődő hatállyal, amennyiben a 72/245/EGK irányelv jelen irányelvvel módosított rendelkezései nem teljesülnek, a tagállamoknak az elektromágneses összeférhetőségre való hivatkozással:

a)

a 70/156/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban, annak 7. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában az új járművekhez kiadott megfelelőségi igazolásokat érvényüket vesztettnek kell tekinteniük;

b)

jogukban áll megtagadni új járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy forgalomba helyezését.

Nincs változás a 24 GHz-es vagy 79 GHz-es frekvenciasávot használó rövid hatótávolságú radarkészülékkel nem felszerelt járművek megtörtént jóváhagyásaiban.

(2)   2013. július 1-jén kezdődő hatállyal a tagállamokban be kell tiltani a 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékekkel felszerelt járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését és forgalomba helyezését.

(3)   Amennyiben a 2005/50/EK határozat 2. cikkének (5) bekezdésében meghatározott referencia-időpont a határozat 5. cikkével összhangban módosul, a tagállamoknak a módosítás szerinti referencia-időponttól kezdődően kell betiltaniuk a 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékekkel felszerelt járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését és forgalomba helyezését.

4. cikk

Átültetés

(1)   A tagállamok legkésőbb 2006. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul a Bizottság elé tárják a rendelkezések szövegét, valamint egy táblázatot az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelésről.

A tagállamok az említett rendelkezéseket 2006. július 1-től kötelesek alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

6. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 25-én

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 42., 1970.2.23., 1. o. A legutóbb a 2004/104/EK bizottsági irányelvvel (HL L 337., 2004.11.13., 13. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 152., 1972.7.6., 15. o. A legutóbb a 2004/104/EK irányelvvel módosított irányelv.

(3)  HL L 241., 2004.7.13., 66. o.

(4)  HL L 21., 2005.1.25., 15. o.

(5)  HL L 21., 2005.1.25., 15. o.

(6)  HL L 241., 2004.7.13., 66. o.”


Top