EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1196

A Bizottság 1196/2005/EK rendelete (2005. július 22.) egyes áruknak a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

OJ L 194, 26.7.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 160–162 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 268 - 269
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 268 - 269
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 180 - 181

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1196/oj

26.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/9


A BIZOTTSÁG 1196/2005/EK RENDELETE

(2005. július 22.)

egyes áruknak a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelethez mellékelt Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében szükséges intézkedéseket elfogadni az e rendelet mellékletében említett áruk besorolására vonatkozóan.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározta a Kombinált Nómenklatúra általános értelmezési szabályait. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más nómenklatúrára vonatkozóan, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt adott esetben további bontással egészíti ki, és amelyet valamely sajátos közösségi rendelkezések határoznak meg az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a melléklet táblázatának 1. oszlopában megnevezett árukat, a 3. oszlopban feltüntetett indoklás alapján, a táblázat 2. oszlopában feltüntetett KN-kód alá kell besorolni.

(4)

A Közösségben a kettős ellenőrzési rendszerekre, valamint a textil termékek Közösségbe való behozatalakor alkalmazott előzetes és visszamenőleges megfigyelésével kapcsolatos hatályos intézkedésekre is figyelemmel, indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok vámhatóságai által az áruk kombinált nómenklatúrába történő besorolása tekintetében kiadott és az e rendeletnek meg nem felelő kötelező érvényű tarifális felvilágosításra a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdése értelmében még 60 napig lehessen hivatkozni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának 1. oszlopában megnevezett árukat a Kombinált Nómenklatúrán belül a táblázat 2. oszlopában feltüntetett KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

A Közösségben a kettős ellenőrzési rendszerekre, valamint a textiltermékek Közösségbe való behozatalakor alkalmazott előzetes és visszamenőleges megfigyelésével kapcsolatos hatályos intézkedésekre is figyelemmel, a tagállamok vámhatóságai által kiadott és az e rendeletnek meg nem felelő kötelező tarifális felvilágosításra a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdése értelmében még 60 napig lehet hivatkozni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 22-én.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 493/2005/EK tanácsi rendelettel (HL L 82., 2005.3.31., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb az Európai Parlament és a Tanács 648/2005/EK rendeletével módosított rendelet. (HL L 117., 2005.5.4., 13. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indoklás

(1)

(2)

(3)

Főleg szőtt szövetből készült kesztyű. A kesztyű felületének legnagyobb része, amely a kesztyű fonákját (kivéve az ujjak fonákját), a csuklórészt, az ujjak közti részt, a hüvelykujjra eső részt és a kezek oldalait foglalja magában, szőtt szövetből készült egy rétegű, nem habosított műanyag béléssel.

A tenyérrész, a hüvelykujj tenyéroldali része, a tenyérrel szemközt az ujjak oldalai és a négy ujjhegy kötött szövetből készült, kívülről nem habosított műanyag réteggel bevonva.

Az ujjak fonákja és a hüvelykujj külső része habosított műanyagból készült mindkét oldalán kötött textilszövettel kombinálva. Az ujjak és a hüvelykujj fonákján az ujjízület területén gumírozott részek vannak, és a mutatóujj külső része mentén is egy vékony gumírozott rész található.

A csuklónál gumírozott pánt és tépőzáras szorítórendszer, a kesztyű végén pedig húzózsinóros szorítórendszer található.

(Lásd a 635 A + B fényképet) (1)

6216 00 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1., 3. b) és 6. általános értelmezési szabálya és a 6216 00 00 KN-kód szövege határozza meg.

Lásd még a 3. b) általános alkalmazási szabályhoz és a 6216 vámtarifaszámhoz tartozó HR Magyarázat szövegét.

A kesztyűt elsősorban a kézfej melegen tartására használják. Mivel a külső felület legnagyobb része szőtt szövetből áll, amelynek nagy szerepe van a meleg visszatartásában, ez határozza meg a termék lényeges jellemzőjét a 3. b) általános szabály értelmében.

Image

Image


(1)  A fénykép kizárólag tájékoztató jellegű.


Top