EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1192

A Bizottság 1192/2005/EK rendelete (2005. július 25.) a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására használt, a könyvelésre vonatkozó egyes részletes végrehajtási szabályokról szóló 1915/83/EGK rendelet módosításáról

OJ L 194, 26.7.2005, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 25 - 25
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 25 - 25
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 178 - 178

No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2013; hatályon kívül helyezte: 32013R0730

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1192/oj

26.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/3


A BIZOTTSÁG 1192/2005/EK RENDELETE

(2005. július 25.)

a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására használt, a könyvelésre vonatkozó egyes részletes végrehajtási szabályokról szóló 1915/83/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló, 1965. június 15-i 79/65/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1915/83/EGK bizottsági rendelet (2) 3. cikke előírja, hogy a kapcsolattartó irodának az adatszolgáltatási űrlapokat legkésőbb kilenc hónappal annak a számviteli évnek a végét követően, amelyre azok vonatkoznak, továbbítania kell a Bizottság felé. A szerzett tapasztalatok fényében helyénvaló meghosszabbítani a kilenc hónapos időtartamot.

(2)

A 2004-es számviteli évre vonatkozó átmeneti intézkedésként helyénvaló hosszabb adattovábbítási időszakot biztosítani a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia részére annak érdekében, hogy lehetővé tegyék ezen tagállamok számára a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására használt, számukra még új számviteli rendszerhez való zökkenőmentes alkalmazkodást.

(3)

Ezért szükséges az 1915/83/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági számviteli információs hálózat közösségi bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1915/83/EGK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A kapcsolattartó iroda a 2237/77/EGK rendelet III. mellékletében megállapított formában kiállított összes adatszolgáltatási űrlapot továbbítja a Bizottság felé.

A 2004-es számviteli évre vonatkozóan az adatszolgáltatási űrlapokat legkésőbb tizenhárom hónappal a számviteli év végét követően továbbítani kell. A Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában működő kapcsolattartó irodának azonban legkésőbb tizennyolc hónappal az említett számviteli év végét követően kell továbbítania az adatszolgáltatási űrlapokat.

A 2005-ös számviteli évtől kezdődően az adatszolgáltatási űrlapokat legkésőbb tizenkét hónappal a szóban forgó számviteli év végét követően kell továbbítani.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számított hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 25-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL 109., 1965.6.23., 1859/65. o. A legutóbb a 660/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 104., 2004.4.8., 97. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 190., 1983.7.14., 25. o. A legutóbb a 2204/2004/EK rendelettel (HL L 374., 2004.12.22., 40. o.) módosított rendelet.


Top