EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1119

A Bizottság 1119/2005/EK rendelete (2005. július 14.) a felvásárlást, raktározást és forgalomba hozatalt magukban foglaló intervenciós intézkedések finanszírozási költségeire alkalmazandó kamatlábaknak az EMOGA Garanciarészlege számára a 2005-ös számviteli évre történő meghatározásáról szóló 1751/2004/EK rendelet módosításáról

OJ L 184, 15.7.2005, p. 27–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1119/oj

15.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 184/27


A BIZOTTSÁG 1119/2005/EK RENDELETE

(2005. július 14.)

a felvásárlást, raktározást és forgalomba hozatalt magukban foglaló intervenciós intézkedések finanszírozási költségeire alkalmazandó kamatlábaknak az EMOGA Garanciarészlege számára a 2005-ös számviteli évre történő meghatározásáról szóló 1751/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által történő finanszírozására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1978. augusztus 2-i 1883/78/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1751/2004/EK bizottsági rendelet (2) a 2005-ös számviteli évre meghatározta az EMOGA számára az intervenciós intézkedések finanszírozási költségeire alkalmazandó kamatlábakat a felvásárlást, raktározást és forgalomba hozatalt magukban foglaló intervenciós intézkedések finanszírozási költségei kiszámításának módszeréről és az ehhez alkalmazandó kamatról szóló, 1988. február 12-i 411/88/EGK bizottsági rendelet (3) 3. és 4. cikke alapján.

(2)

Az 1883/78/EGK rendelet 5. cikke és a 411/88/EGK rendelet 4. cikke módosult a tájékoztatási szabályok, valamint az új tagállamok által a 2004-es számviteli év során viselt átlagos kamatköltségek figyelembevétele tekintetében, továbbá azon tagállamokra vonatkozó egyedi kamatlábak kiszámítási módja tekintetében, amely tagállamok által viselt kamatköltségek átlagos mértéke meghaladja a Közösség számára rögzített egységes kamatláb kétszeresét, következésképp módosítani kell az 1751/2004/EK rendelet által a fent említett beavatkozások finanszírozási költségeinek kiszámításához rögzített kamatlábakat.

(3)

Mivel az 1883/78/EGK és a 411/88/EGK rendelet módosításai 2004. október 1-jétől alkalmazandók, e rendelet alkalmazását is ettől az időponttól kezdődően kell előírni.

(4)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Alap bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1751/2004/EK rendelet 1. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Az EMOGA Garanciarészlege 2005-ös számviteli éve során felmerülő kiadásokra:

1.

a 411/88/EGK rendelet 3. cikkében meghatározott kamatláb 2,2 %;

2.

a 411/88/EGK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott egyedi kamatláb Franciaország, Ausztria, Portugália és Svédország esetében 2,1 %, Írország és Finnország esetében 2,0 %;

3.

a 411/88/EGK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott egyedi kamatláb az Egyesült Királyság esetében 2,5 %, Lettország esetében 2,9 %, Szlovákia és Szlovénia esetében 3,1 %, Ciprus esetében 4,0 %, Lengyelország esetében 4,1 % és Magyarország esetében 9,2 %.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2004. október 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 14-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 216., 1978.8.5., 1. o. A legutóbb a 695/2005/EK rendelettel (HL L 114., 2005.5.4., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 312., 2004.10.9., 9. o.

(3)  HL L 40., 1988.2.13., 25. o. A legutóbb a 956/2005/EK rendelettel (HL L 164., 2005.6.24, 8. o.) módosított rendelet.


Top