EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0953

A Tanács 953/2005/EK rendelete (2005. június 21.) az Európai Gazdasági Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti, az elefántcsontparti part menti halászatról szóló megállapodáshoz csatolt, a halászati lehetőségeket és a pénzügyi hozzájárulást meghatározó jegyzőkönyvnek a 2004. július 1-jétől 2007. június 30-ig terjedő időszakra történő megkötéséről

OJ L 164, 24.6.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 204–205 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008 P. 87 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008 P. 87 - 88

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/953/oj

24.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 164/1


A TANÁCS 953/2005/EK RENDELETE

(2005. június 21.)

az Európai Gazdasági Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti, az elefántcsontparti part menti halászatról szóló megállapodáshoz csatolt, a halászati lehetőségeket és a pénzügyi hozzájárulást meghatározó jegyzőkönyvnek a 2004. július 1-jétől2007. június 30-ig terjedő időszakra történő megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére, összefüggésben 300. cikke (2) bekezdésével és (3) bekezdése első albekezdésével,

tekintettel Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti, az elefántcsontparti part menti halászatról szóló megállapodás értelmében (2) a megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv érvényességi idejének lejárata előtt, a szerződő felek tárgyalásokat kezdenek a jegyzőkönyv következő időszakra vonatkozó tartalmának közös megegyezéssel történő meghatározásáról, valamint szükség esetén a melléklet módosításáról, illetve kiegészítéséről.

(2)

A két fél 2003. november 9. és 13. között Abidjanban tárgyalásokat folytatott egy, a halászati lehetőségeket és a pénzügyi hozzájárulást meghatározó új jegyzőkönyvről. Ezt a 2004. július 1-jétől2007. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó jegyzőkönyvet 2004. március 3-án írták alá Brüsszelben.

(3)

Fontos megerősíteni a halászati lehetőségek tagállamok közötti felosztásának kulcsát, valamint a tagállamoknak a fogások bejelentésére vonatkozó kötelezettségét.

(4)

Az említett jegyzőkönyvet jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Európai Gazdasági Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti, az elefántcsontparti part menti halászatról szóló megállapodáshoz csatolt, a halászati lehetőségeket és a pénzügyi hozzájárulást meghatározó jegyzőkönyvet (3) a 2004. július 1-jétől2007. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan az Európai Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

2. cikk

(1)   A jegyzőkönyvben meghatározott halászati lehetőségek az alábbi kulcs szerint kerültek felosztásra a tagállamok között:

a)

mélytengeri halászat:

Spanyolország: éves átlagban havonta 1 300 BT (bruttó űrtartalom)

b)

tonhalhalászat:

i.

kerítőhálós tonhal-halászhajók

Franciaország: 17 hajó

Spanyolország: 17 hajó

ii.

felszíni hosszú horogsoros hajók

Spanyolország: 6 hajó

Portugália: 5 hajó

iii.

horgászbotos tonhal-halászhajók

Franciaország: 3 hajó.

(2)   Amennyiben e tagállamok engedélykérelmei nem merítik ki a jegyzőkönyvben meghatározott halászati lehetőségeket, akkor a Bizottság bármely más tagállam engedélykérelmét figyelembe veheti.

3. cikk

Azok a tagállamok, amelyek hajói e megállapodás keretében halásznak, a közösségi halászhajók harmadik országok vizein és a nyílt tengereken való fogásainak megfigyelése tekintetében a 2847/93/EGK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2001. március 14-i 500/2001/EK bizottsági rendeletben (4) meghatározott szabályok szerint értesítik a Bizottságot az elefántcsontparti halászati övezetben kifogott minden egyes tétel mennyiségéről.

4. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak a Közösséget jogilag kötelező aláírására jogosult személyeket.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2005. június 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. BODEN


(1)  2005. május 26-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 379., 1990.12.31., 3. o. A legutóbb az Európai Gazdasági Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság között létrejött, az elefántcsontparti part menti halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 2000. július 1-jétől2003. június 30-ig terjedő időtartamra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyvvel (HL L 102., 2001.4.12., 3. o.) módosított megállapodás.

(3)  HL L 76., 2005.3.22., 1. o.

(4)  HL L 73., 2001.3.15., 8. o.


Top