EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0414

2005/414/EK: A Bizottság határozata (2005. május 30.) a vírusos vérfertőzés (VHS), illetve a fertőző vérképzőszervi elhalás (IHN) halbetegség tekintetében a „mentes övezet” vagy „nem mentes övezetben lévő mentes halgazdaság” minősítés megszerzésére irányuló programok jóváhagyásáról szóló 2003/634/EK határozat I. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2005) 1563. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 141, 4.6.2005, p. 29–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 76–76 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/414/oj

4.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/29


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. május 30.)

a vírusos vérfertőzés (VHS), illetve a fertőző vérképzőszervi elhalás (IHN) halbetegség tekintetében a „mentes övezet” vagy „nem mentes övezetben lévő mentes halgazdaság” minősítés megszerzésére irányuló programok jóváhagyásáról szóló 2003/634/EK határozat I. mellékletének módosításáról

(az értesítés a C(2005) 1563. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/414/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tenyésztett víziállatok és az akvakultúra-termékek forgalomba hozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28-i 91/67/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/634/EK bizottsági határozat (2) a különböző tagállamok által benyújtott programokat hagyja jóvá és sorolja fel. A programoknak az a célja, hogy lehetővé tegyék a tagállamok számára a továbbiakban olyan eljárások kezdeményezését, amelyek során egy-egy övezet vagy nem mentes övezetben lévő halgazdaság elnyerheti a „mentes övezet” vagy „nem mentes övezetben lévő mentes halgazdaság” minősítést a vírusos vérfertőzés (VHS), illetve a fertőző vérképzőszervi elhalás (IHN) halbetegség tekintetében.

(2)

Olaszország a 2004. szeptember 23-i keltezésű levelében pályázatot nyújtott be a „Zona valle di Tosi” övezet területén alkalmazandó program jóváhagyására. A benyújtott pályázat megfelel a 91/67/EGK irányelv 10. cikkének, így a program elfogadásra kerül.

(3)

A 2003/634/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/634/EK határozat I. melléklete a következő ponttal egészül ki a 3.5. pont után:

„3.6.   OLASZORSZÁG ÁLTAL 2004. SZEPTEMBER 23-I TOSCANA RÉGIÓBAN BENYÚJTOTT PROGRAM A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZÓAN:

Zona Valle di Tosi

A Vicano di S. Ellero folyó vízgyűjtő területe a forrásoktól a Raggioli falu közelében található Il Greto gátig”.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 30-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 46., 1991.2.19., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 220., 2003.9.3., 8. o. A legutóbb a 2005/67/EK határozattal (HL L 27., 2005.1.29., 55. o.) módosított határozat.


Top