EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0298

2005/298/EK: Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának 2/2005 határozata (2005. március 8.) az AKCS–EK miniszteri szintű kereskedelmi vegyes bizottság eljárási szabályzatáról

OJ L 95, 14.4.2005, p. 48–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 359–361 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/298(1)/oj

14.4.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 95/48


AZ AKCS–EK MINISZTEREK TANÁCSÁNAK 2/2005 HATÁROZATA

(2005. március 8.)

az AKCS–EK miniszteri szintű kereskedelmi vegyes bizottság eljárási szabályzatáról

(2005/298/EK)

AZ AKCS–EK MINISZTEREK TANÁCSA,

tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államcsoport országai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti, 2000. június 23-án Cotonou-ban aláírt partnerségi megállapodásra (a továbbiakban: „megállapodás”) és különösen annak 38. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A megállapodás 38. cikkének (1) bekezdése miniszteri szintű kereskedelmi vegyes bizottság felállításáról rendelkezik.

(2)

Az AKCS–EK Nagykövetek Bizottsága 2001. április 24-i 4/2001 határozatával hatáskör-átruházással elfogadta a vegyes bizottság eljárási szabályzatát.

(3)

Az Európai Unió új tagállamokkal történt bővítése nyomán bizonyos módosításokra van szükség.

(4)

Ennek megfelelően az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának a botswanai Gaborone-ban 2004. május 6-án tartott 29. ülésszakán határozat született az eljárási szabályzat módosításáról,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Összetétel

(1)   A miniszteri szintű kereskedelmi vegyes bizottság, (a továbbiakban: „kereskedelmi bizottság”), egyrészről az Európai Közösség minden egyes tagállama által delegált egy-egy miniszterből és az Európai Közösségek Bizottsága egy tagjából, másrészről paritásos alapon az AKCS-államok minisztereiből áll.

(2)   A felek közlik képviselőik nevét a kereskedelmi bizottság titkárságával.

(3)   A kereskedelmi bizottság határozhat úgy, hogy a 12. cikk (1) bekezdésében említett konkrét területekre vonatkozó ajánlások kidolgozása céljából szűkebb összetételű csoportokat állít fel, amelyek a bizottságban részt vevő AKCS-országokat, illetve EK-tagokat – ideértve a Bizottság tagját is – azonos számban képviselő tagokból állnak.

2. cikk

Elnökség

A kereskedelmi bizottság elnöki tisztét hat hónaponként felváltva az Európai Közösségek Bizottságának az Európai Közösséget képviselő tagja, illetve az AKCS-államok egy képviselője látja el. Az első elnök az AKCS-országok egyik képviselője lesz.

3. cikk

Ülésrend

(1)   A kereskedelmi bizottság évente legalább egyszer, vagy bármely fél kérésére ennél gyakrabban ülésezik.

(2)   A kereskedelmi bizottság üléseire – a kereskedelmi bizottság határozatának megfelelően – vagy az Európai Unió Tanácsa üléseinek szokásos helyszínein, vagy az AKCS-államcsoport Titkárságának székhelyén, vagy valamely AKCS-állam területén fekvő egyik városban kerül sor.

(3)   A kereskedelmi bizottság üléseit annak elnöke hívja össze.

(4)   A kereskedelmi bizottság eljárása csak akkor érvényes, ha az Európai Közösség tagállamai képviselőinek többsége, az Európai Közösségek Bizottságának egy tagja, valamint a bizottság AKCS-államai képviselőinek többsége jelen van.

4. cikk

Képviselet

(1)   Amennyiben a kereskedelmi bizottság tagjai akadályoztatás miatt nem tudnak részt venni az ülésen, képviselőjük útján képviseltethetik magukat.

(2)   Amennyiben egy tag képviseltetni kívánja magát, az ülés kezdete előtt köteles képviselője nevét hivatalosan közölni az elnökkel.

(3)   A kereskedelmi bizottság valamely tagjának képviselője a tagot teljes joggal képviseli.

5. cikk

Delegációk

(1)   A kereskedelmi bizottság tagjai kereskedelmi ügyekért felelős tisztviselőkkel együtt vehetnek részt az üléseken.

(2)   Az elnök minden egyes ülés előtt tájékoztatást kap a felek delegációinak tervezett összetételéről.

(3)   A felek megegyezésétől függően, a kereskedelmi bizottság az üléseire nem tagokat is meghívhat.

(4)   Az AKCS-országok gazdasági integrációs folyamatban részt vevő regionális vagy szubregionális szervezeteinek képviselői a kereskedelmi bizottság előzetes jóváhagyásával megfigyelőkként részt vehetnek az üléseken.

6. cikk

Titkárság

A kereskedelmi bizottság titkárságának feladatait az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának Titkársága látja el.

7. cikk

Dokumentáció

Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának Titkársága felelős a kereskedelmi bizottság üléseihez szükséges összes dokumentáció elkészítéséért.

Amikor a kereskedelmi bizottság tanácskozásai írásos dokumentumokra támaszkodnak, ezeket titkársága a kereskedelmi bizottság dokumentumaiként számozza és küldi meg.

8. cikk

Levelezés

(1)   A kereskedelmi bizottsághoz vagy annak elnökéhez intézett összes levelezést a kereskedelmi bizottság titkárságának kell megküldeni.

(2)   A titkárság feladata a levelek továbbítása a címzettekhez, illetve a 7. cikkben említett dokumentumok esetében a kereskedelmi bizottság más tagjaihoz. A megküldött leveleket el kell juttatni az Európai Közösségek Bizottsága Főtitkárságához, az Európai Unió tagállamainak állandó képviseleteihez, valamint az AKCS-államok képviselőinek diplomáciai képviseleteihez.

9. cikk

Nyilvánosság

Ellenkező határozat hiányában a kereskedelmi bizottság a nyilvánosság kizárásával ülésezik.

10. cikk

Az ülések napirendje

(1)   Az elnök minden ülésre előzetes napirendet készít. A kereskedelmi bizottság titkársága az ülés kezdete előtt legkevesebb 15 nappal továbbítja azt a címzettekhez.

(2)   Az előzetes napirend azon napirendi kérdéseket tartalmazza, amelyek napirendre tűzését valamely fél legalább 21 nappal az ülés kezdete előtt kérte az elnöktől. Az AKCS–EK kereskedelmi együttműködési albizottság szintén kérheti valamely kérdés napirendre tűzését. Ebben az esetben a fenti albizottság társelnökei meghívást kapnak az ülésre.

(3)   Amennyiben ezt különleges eset indokolja, a felek megegyezésétől függően a meghatározott határidők lerövidíthetők.

(4)   A kereskedelmi bizottság az ülés elején elfogadja a napirendet.

11. cikk

Jegyzőkönyv

(1)   A titkársággal közösen minden ülésről a lehető legrövidebb időn belül jegyzőkönyvtervezet készül.

(2)   A jegyzőkönyv általánosságban minden egyes napirendi kérdés tekintetében a következőket tartalmazza:

a)

a kereskedelmi bizottsághoz benyújtott dokumentáció;

b)

azon nyilatkozatok, melyek jegyzőkönyvbevételét a kereskedelmi bizottság valamely tagja kérte;

c)

az egyes napirendi kérdésekkel kapcsolatban megfogalmazott ajánlások, valamint elfogadott nyilatkozatok és következtetések.

(3)   A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen részt vett kereskedelmi bizottsági tagok vagy képviselőik jegyzékét.

(4)   A jegyzőkönyvtervezetet a kereskedelmi bizottság következő ülésén jóváhagyásra előterjesztik. A jegyzőkönyvtervezetet a két fél írásban is jóváhagyhatja. A jegyzőkönyv jóváhagyását követően a jegyzőkönyv két, egyaránt hiteles példányát a titkárság aláírja és megőrzésre átadja a feleknek. A jegyzőkönyv egy példányát a 8. cikkben említett valamennyi címzettnek megküldik.

12. cikk

Ajánlások

(1)   A felek közötti kölcsönös megegyezés értelmében a kereskedelmi bizottság az összes kereskedelmi témáról szóló ajánlásokat fogalmaz meg, ideértve a többoldalú kereskedelmi tárgyalásokra, gazdasági partnerségi megállapodásokra, nemzetközi fórumokon való együttműködésre, valamint termékekre vonatkozó kérdéseket.

(2)   Mindkét fél ilyen értelmű megállapodása esetén a kereskedelmi bizottság az ülések között írásos eljárásban is megfogalmazhat ajánlásokat. Az írásos eljárás a titkárság két társtitkára közti, a felek jóváhagyásával történő jegyzékváltásból áll.

(3)   A kereskedelmi bizottság ajánlásainak a címe „Ajánlás”, melyet a sorszám, az elfogadás időpontja, valamint a tárgy megjelölése követ.

(4)   A kereskedelmi bizottság ajánlásait a titkárság és az elnök hitelesíti.

(5)   Az ajánlásokat a kereskedelmi bizottság dokumentumaiként a 8. cikkben említett valamennyi címzettnek megküldik.

(6)   A kereskedelmi bizottság megfelelő időszakos jelentéseket készít az AKCS–EK Miniszterek Tanácsa számára.

13. cikk

Nyelvek

Ellenkező döntés hiányában a kereskedelmi bizottság a felek hivatalos nyelvein készült dokumentumok alapján tanácskozik.

14. cikk

Költségek

A megállapodás 1. jegyzőkönyvének a közös intézmények működési kiadásairól szóló (1) bekezdése a kereskedelmi bizottság működésével kapcsolatos költségekre is alkalmazandó.

15. cikk

Ezen határozat megsemmisíti és felváltja az AKCS–EK Nagykövetek Bizottságának az AKCS–EK miniszteri szintű kereskedelmi vegyes bizottság eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2001. április 24-i 4/2001 határozatát.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 8-án.

az AKCS–EK Miniszterek Tanácsa részéről

az elnök

J. ASSELBORN


Top