EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0562

A Bizottság 562/2005/EK rendelete (2005. április 5.) az 1255/1999/EK tanácsi rendeletnek a tej- és tejtermékágazatban a tagállamok és a Bizottság közötti információcsere tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról

OJ L 95, 14.4.2005, p. 11–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 191–221 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 170 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 170 - 200

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2010; hatályon kívül helyezte: 32010R0479 . Latest consolidated version: 05/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/562/oj

14.4.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 95/11


A BIZOTTSÁG 562/2005/EK RENDELETE

(2005. április 5.)

az 1255/1999/EK tanácsi rendeletnek a tej- és tejtermékágazatban a tagállamok és a Bizottság közötti információcsere tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 40. cikkére,

mivel:

(1)

A 804/68/EGK tanácsi rendeletnek a tej- és tejtermékágazatban a tagállamok és a Bizottság közötti információcsere tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1999. július 8-i 1498/1999/EK bizottsági rendeletet (2) több alkalommal jelentősen módosították. Az 1255/1999/EK rendelet és az annak végrehajtási szabályait magállapító valamennyi rendelet számos módosítást vezetett be. Az egyértelműség érdekében az 1498/1999/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni és annak helyébe új rendeletnek kell lépnie.

(2)

A tej- és tejtermékágazatban a termelés és a piaci helyzet értékelése szükségessé teszi az 1255/1999/EK rendeletben előírt intervenciós intézkedések érvényesülésére vonatkozó rendszeres információcserét, különös tekintettel az intervenciós hivatalok birtokában és a magántárolásban lévő érintett termékek készleteiben történő változásokra.

(3)

A kazeinné feldolgozott fölözött tejre vonatkozó támogatás, illetve a visszatérítések kizárólag a belső piaci és a nemzetközi kereskedelmi árváltozásokra vonatkozó információ alapján rögzíthetők.

(4)

A visszatérítések hatásának megállapítása érdekében a kereskedelmi forgalom pontos és rendszeres nyomon követéséhez szükségesek azon termékek exportjára vonatkozó információk, amelyekre visszatérítést rögzítettek, különösen a pályázati eljárások alapján odaítélt mennyiségekre vonatkozóan.

(5)

A 94/800/EK tanácsi határozattal (3) jóváhagyott, a többoldalú kereskedelmi tárgyalások Uruguayi Fordulója során megkötött mezőgazdasági megállapodás (a továbbiakban: mezőgazdasági megállapodás) végrehajtása a behozatalra és kivitelre vonatkozóan széles körű és részletes információszolgáltatást ír elő, különös tekintettel az engedély iránti kérelmekre és az engedélyek felhasználásának módjára a mezőgazdasági megállapodás szerinti kötelezettségvállalások betartásának biztosítása érdekében. A kiviteli tendenciákra vonatkozóan gyors információszolgáltatás szükséges az említett kötelezettségvállalások megfelelő teljesítése érdekében. A megállapodás értelmében élelmiszersegélynek szánt export nem esik a támogatott exportra alkalmazandó kényszerítő intézkedések hatálya alá. Rendelkezni kell arról, hogy a kiviteli engedély iránti kérelmekre vonatkozó információcsere során megfelelően pontosítani kell, hogy melyik engedély iránti kérelem vonatkozik élelmiszersegélyre.

(6)

A tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek és export-visszatérítések tekintetében a 804/68/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. január 26-i 174/1999/EK bizottsági rendelet (4) megállapítja egyes tejtermékek Kanadába, az Egyesült Államokba és a Dominikai Köztársaságba történő kivitelére vonatkozó különös szabályokat. Rendelkezni kell a vonatkozó információk cseréjéről.

(7)

A 174/1999/EK rendelet különös szabályokat vezet be az aktív feldolgozási szabályok szerint gyártott ömlesztett sajtok közösségi eredetű összetevőire vonatkozó visszatérítések nyújtására. Rendelkezni kell a vonatkozó információk cseréjéről.

(8)

A 174/1999/EK rendelet 5. cikke értelmében egyes esetekben a kiviteli engedélyek érvényesek lehetnek olyan termék kivitele esetén is, amelynek a kódja eltér az engedély 16. rovatában feltüntetett kódtól. Rendelkezni kell a vonatkozó információk cseréjéről.

(9)

A tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. december 14-i 2535/2001/EK bizottsági rendelet (5) rendelkezik a harmadik országok hatóságai által kiállított IMA 1 bizonyítvány segítségével kezelendő egyes behozatali kontingensekről. A tagállamok értesítik a Bizottságot azokról a termékmennyiségekről, amelyekre az IMA 1 bizonyítvány alapján behozatali engedélyeket állítanak ki. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen értesítések nem elégségesek az említett behozatalok valamennyi szakaszban történő szigorú nyomon követéséhez. Rendelkezni kell kiegészítő információk cseréjéről.

(10)

A Bizottsághoz beérkezett információk feldolgozásában az évek során szerzett tapasztalat azt mutatja, hogy az információcsere olykor rendkívül gyakori. Ezért az egyes információcserék gyakoriságát csökkentették.

(11)

Elengedhetetlen, hogy a termékek árfolyamait össze lehessen hasonlítani, különösen a visszatérítések és a támogatások összegének kiszámítása érdekében. Azt is szükséges megtudni, hogy ezen árfolyamok mennyire valósak, az adatok súlyozása segítségével.

(12)

Az elmúlt évek során meglehetősen sokat fejlődtek az információcsere eszközei. Figyelembe kell venni ezt a fejlődést az információcsere felgyorsításának, hatékonnyá és megbízhatóvá tételének érdekében.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

Készletek és intervenció

1. cikk

(1)   Az 1255/1999/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése értelmében meghozott intervenciós intézkedések esetén a tagállamok közlik a Bizottsággal legkésőbb minden hónap 10. napjáig az előző hónapra vonatkozó következő információkat:

a)

a tárgyhó végén tárolásban lévő vaj mennyisége, valamint a tárgyhó során be- és kitárolt mennyiségek, az e rendelet I. mellékletének A. részében található minta felhasználásával;

b)

a tárgyhó során kitárolt vaj mennyiségi bontása aszerint a rendelet szerint, amelynek a hatálya alá tartoznak, az e rendelet I. mellékletének B. részében található minta felhasználásával;

c)

a tárgyhó végén tárolásban lévő vaj mennyisége kor szerinti bontásban, az e rendelet I. mellékletének C. részében található minta felhasználásával.

(2)   Az 1255/1999/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdése értelmében meghozott intervenciós intézkedések esetén a tagállamok közlik a Bizottsággal legkésőbb minden hónap 10. napjáig az előző hónapra vonatkozó következő információkat, az e rendelet II. mellékletében található minta felhasználásával:

a)

a tárgyhó során be- és kitárolt vaj és tejszín mennyisége, vajegyenértékké átszámítva;

b)

a tárgyhó végén tárolásban lévő vaj és tejszín teljes mennyisége, vajegyenértékké átszámítva.

2. cikk

Az 1255/1999/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése értelmében meghozott intervenciós intézkedések esetén a tagállamok közlik a Bizottsággal legkésőbb minden hónap 10. napjáig az előző hónapra vonatkozó következő információkat:

a)

a tárgyhó végén tárolásban lévő sovány tejpor mennyisége, valamint a tárgyhó során be- és kitárolt mennyiségek, az e rendelet III. mellékletének A. részében található minta felhasználásával;

b)

a tárgyhó során kitárolt sovány tejpor mennyiségi bontása, az e rendelet III. mellékletének B. részében található minta felhasználásával;

c)

a tárgyhó végén tárolásban lévő sovány tejpor mennyisége kor szerinti bontásban, az e rendelet III. mellékletének C. részében található minta felhasználásával.

3. cikk

Az 1255/1999/EK rendelet 8. cikke és 9. cikke értelmében meghozott intervenciós intézkedések esetén a tagállamok közlik a Bizottsággal legkésőbb minden hónap 10. napjáig az előző hónapra vonatkozó következő információkat, az e rendelet IV. mellékletében található minta felhasználásával:

a)

a tárgyhó során be- és kitárolt sajtmennyiségek sajttípusok szerinti bontásban;

b)

a tárgyhó végén tárolásban lévő sajtmennyiségek sajttípusok szerinti bontásban.

4. cikk

E fejezet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

a)

„betárolt mennyiségek” azok a mennyiségek, amelyeket fizikailag elhelyeztek raktárban függetlenül attól, hogy azokat az intervenciós hivatal átvette-e vagy sem;

b)

„kitárolt mennyiségek” azok a mennyiségek, amelyeket a raktárból elszállítottak, vagy amennyiben a felvásárló az elszállítást megelőzően átvette azokat, az átvett mennyiségek.

II. FEJEZET

A fölözött tej és a sovány tejpor után járó támogatásra vonatkozó intézkedések

5. cikk

(1)   Az 1255/1999/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdése értelmében a takarmánycélú hasznosításra szánt fölözött tejre és sovány tejporra nyújtott támogatás esetén a tagállamok legkésőbb minden hónap 20. napjáig az előző hónapra vonatkozó következő információkat közlik a Bizottsággal az e rendelet V. mellékletében található minta felhasználásával:

a)

a tárgyhó során benyújtott támogatás iránti kérelmekben szereplő, összetett takarmány gyártására használt fölözött tej mennyisége;

b)

a tárgyhó során benyújtott támogatás iránti kérelmekben szereplő denaturált sovány tejpor mennyisége;

c)

a tárgyhó során benyújtott támogatás iránti kérelmekben szereplő, összetett takarmány gyártására használt sovány tejpor mennyisége.

(2)   Az 1255/1999/EK rendelet 12. cikke értelmében a kazeinné feldolgozott fölözött tejre nyújtott támogatás esetén a tagállamok legkésőbb minden hónap 20. napjáig az e rendelet V. mellékletében található minta felhasználásával közlik a Bizottsággal az előző hónapban benyújtott támogatás iránti kérelemben szereplő fölözött tej mennyiségét. Ezeket a mennyiségeket az előállított kazein és kazeinát minősége szerinti bontásban kell közölni.

III. FEJEZET

Árak

6. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb minden szerdán 11.00 óráig (brüsszeli idő szerint) közlik a Bizottsággal a VI. mellékletben felsorolt termékeknek a területükön alkalmazott és a megelőző hétre vonatkozó gyártelepi árait. A tagállamok közlik a Bizottsággal – a sajt kivételével – a tejtermékeknek a gazdasági szereplők által jelentett árait, amennyiben a nemzeti termelés a közösségi termelés 2 %-a vagy annál magasabb, vagy amennyiben az illetékes nemzeti hatóság annak termelését nemzeti szinten reprezentatívnak tartja. A sajtok tekintetében a tagállamok az árakat az össznemzeti sajtgyártás 8 vagy annál magasabb %-át kitevő sajttípusok szerint jelentik.

(2)   A tagállamok legkésőbb egy hónappal a megelőző hónap végét követően közlik a Bizottsággal a területükön lévő tejtermelőknek kifizetett nyerstej árát.

Az árakat a tagállam hatósága által végzett mintavételes felmérések alapján megállapított súlyozott átlagárban kell kifejezni.

(3)   A tagállamok megteszik a szükséges lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy a Közösségben alkalmazott árakra vonatkozó közléseik reprezentatívak, pontosak és teljesek. E célból a tagállamok évente legkésőbb május 31-ig megküldik a Bizottság részére a XII. mellékletben szereplő szabványkérdőív alapján készített jelentést.

(4)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett gazdasági szereplők a meghatározott határidőkön belül a tagállamok rendelkezésére bocsássák az előírt információkat.

(5)   E cikk alkalmazásában a gyártelepi ár az az ár, amelyért a terméket a vállalattól felvásárolták, és amely nem tartalmazza az adókat (HÉA) és az egyéb költségeket (szállítás, rakodás, kezelés, tárolás, raklapok, biztosítás, stb.). Az árat a tagállam hatósága által végzett mintavételes felmérések alapján megállapított súlyozott átlagárban kell kifejezni.

IV. FEJEZET

Kereskedelem

1. SZAKASZ

Behozatal

7. cikk

A tagállamok közlik a Bizottsággal a következő információkat:

1.

legkésőbb egy hónappal a kontingensév végét követően a megelőző kontingensévre vonatkozóan a 2535/2001/EK rendelet 5. cikkében említett kontingensek alapján kiadott behozatali engedélyek által érintett termékmennyiségek KN-kód és származási ország szerinti bontásban;

2.

legkésőbb január 10-ig, illetve július 10-ig a megelőző hat hónapra vonatkozóan a 2535/2001/EK rendelet 24. cikkében említett kontingensek alapján kiadott behozatali engedélyek által érintett termékmennyiségek KN-kód és származási ország szerinti bontásban;

3.

legkésőbb minden hónap 10. napjáig a megelőző hónapra vonatkozóan a Közös Vámtarifában említett nem preferenciális vámtételek alkalmazásának hatálya alá eső behozatali engedélyek által érintett termékmennyiségek KN-kód és származási ország szerinti bontásban;

4.

legkésőbb minden hónap 10. napjáig a megelőző hónapra vonatkozóan a 2007/2000/EK tanácsi rendelet (6) 1. cikke, valamint a 2002/761/EK tanácsi határozattal (7) jóváhagyott, a Közösség és Libanon között megkötött ideiglenes megállapodás 10. cikke szerinti behozatalokra kiadott behozatali engedélyek által érintett termékmennyiségek KN-kód és származási ország szerinti bontásban;

5.

legkésőbb minden hónap 10. napjáig a megelőző hónapra vonatkozóan a 2535/2001/EK rendelet 20. cikkében említett kontingensek alapján kiadott behozatali engedélyek által érintett termékmennyiségek KN-kód és származási ország szerinti bontásban;

6.

évente egyszer legkésőbb három hónappal valamennyi kontingensidőszak végét követően a 2535/2001/EK rendeletben említett behozatali kontingensek keretében kiadott engedélyek fel nem használt mennyiségei KN-kód és származási ország szerinti bontásban.

Adott esetben a tagállamok értesítik a Bizottságot arról, hogy a vonatkozó referencia-időszakra nem adtak ki engedélyeket.

8. cikk

A megelőző évre vonatkozóan a tagállamok legkésőbb március 31-ig közlik a Bizottsággal – a VII. mellékletben található minta felhasználásával és a 2535/2001/EK rendelet 2. címének III. fejezetével összhangban – az IMA 1 bizonyítvány bemutatásakor kiadott behozatali engedélyekre vonatkozó következő adatokat, KN-kód szerinti bontásban és az IMA 1 bizonyítványok számának megadásával:

a)

a bizonyítványban szereplő termékmennyiségek és a behozatali engedélyek kiadásának időpontja;

b)

azoknak a termékeknek a mennyisége, amelyek tekintetében a biztosítékot felszabadították.

2. SZAKASZ

Kivitel

9. cikk

(1)   A tagállamok minden munkanapon 18.00 óráig közlik a Bizottsággal a következő információkat:

a)

az érintett napon benyújtott engedélyek iránti kérelmek által érintett mennyiségek a tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítési nómenklatúra kódja és a rendeltetési hely kódja szerinti bontásban:

i.

a 174/1999/EK rendelet 1. cikkében említettek szerint, az említett rendelet 17. cikkében meghatározottak kivételével;

ii.

a 174/1999/EK rendelet 17. cikkében meghatározottak szerint;

b)

adott esetben az a tény, hogy az a) pontban említett kérelmet az érintett napon nem nyújtottak be;

c)

az érintett napon benyújtott, a 174/1999/EK rendelet 8. cikkében említett ideiglenes kiviteli engedély iránti kérelmek által érintett mennyiségek kérelmenként, valamint a tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítési nómenklatúra kódja és a rendeltetési hely kódja szerinti bontásban, a következők megjelölésével:

i.

az ajánlatok benyújtására vonatkozó határidő utolsó napja, a kérelmezett mennyiségekre vonatkozó ajánlati felhívást megerősítő dokumentum másolatával együtt;

ii.

az ajánlati felhívás által érintett termékek mennyisége, vagy a 800/1999/EK bizottsági rendelet (8) 36. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett fegyveres erők ajánlati felhívása esetén, amely nem határozza meg a mennyiséget, a hozzávetőleges mennyiség a meghatározottak szerinti bontásban;

d)

az érintett napon azok a mennyiségek, a tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítési nómenklatúra kódja és a rendeltetési hely kódja szerinti bontásban, amelyek tekintetében a 174/1999/EK rendelet 8. cikkében említett ideiglenes engedélyt végleges engedélyként kiadták vagy törölték, feltüntetve az ajánlati felhívást kiadó szervet, az ideiglenes engedély keltét, valamint azt a mennyiséget, amelyet érint, és az e rendelet VIII. mellékletének A. részében található minta felhasználásával;

e)

adott esetben a c) pontban említett ajánlati felhívás által érintett termékek felülvizsgált mennyiségei az e rendelet VIII. mellékletének A. részében található minta felhasználásával;

f)

a 174/1999/EK rendelet 20. és 20a. cikke alapján kiadott, visszatérítésre jogosító végleges engedély által érintett mennyiségek, az ország és a tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítési nómenklatúra kódja szerinti bontásban, az e rendelet VIII. mellékletének B. részében található minta felhasználásával.

(2)   Az (1) bekezdés c) pontjának i. alpontjában említett közlések tekintetében, amennyiben ugyanarra az ajánlati felhívásra több pályázatot is benyújtottak, tagállamonként egy közlés is elegendő.

(3)   A tagállamoknak nem kell naponta közölniük a 174/1999/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének második albekezdése, továbbá 18., 20. és 20a. cikke alapján benyújtott kiviteli engedélyek iránti kérelmek által érintett mennyiségeket, amennyiben visszatérítést nem kérelmeztek, vagy amennyiben a mennyiségek az Uruguayi Forduló keretében kötött mezőgazdasági megállapodás 10. cikkének (4) bekezdése értelmében élelmiszersegély-szállítmánynak minősülnek.

10. cikk

A tagállamok minden hét hétfőjén közlik a Bizottsággal a megelőző hétre vonatkozóan a 174/1999/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett, visszatérítésre nem jogosító engedély iránti kérelmek által érintett mennyiségeket a tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítési nómenklatúra kódja szerinti bontásban, az e rendelet VIII. mellékletének C. részében található minta felhasználásával.

11. cikk

A tagállamok minden hónap 16. napjáig közlik a Bizottsággal a megelőző hónapra vonatkozóan a következő információkat:

a)

a 174/1999/EK rendelet 10. cikke (3) bekezdése első albekezdésének b) pontja alapján törölt engedély iránti kérelmek által érintett mennyiségek a tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítési nómenklatúra kódja szerinti bontásban, az e rendelet IX. mellékletének A. részében található minta felhasználásával;

b)

a vonatkozó engedélyek érvényességi idejének lejárta után nem exportált mennyiségek a tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítési nómenklatúra kódja szerinti bontásban, valamint a vonatkozó visszatérítési ráta, az e rendelet IX. mellékletének B. részében található minta felhasználásával;

c)

az Uruguayi Forduló alapján kötött mezőgazdasági megállapodás 10. cikkének (4) bekezdésével összhangban az élelmiszersegély-szállítmányokra vonatkozó kiviteli engedély iránti kérelmek által érintett mennyiségek a tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítési nómenklatúra kódja és a rendeltetési hely kódja szerinti bontásban, az e rendelet IX. mellékletének C. részében található minta felhasználásával;

d)

a Szerződés 23. cikkének (2) bekezdésében említett esetek egyikébe sem tartozó azon tejtermékek mennyiségei KN-kód és a tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítési nómenklatúra kódja szerinti bontásban, amelyeket a 0406 30 KN-kód alá tartozó termékek gyártása céljából a 800/1999/EK rendelet 11. cikke (6) bekezdésének harmadik francia bekezdésével összhangban importálnak, és amelyekre vonatkozóan a 174/1999/EK rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében említett jóváhagyást megadták, az e rendelet IX. mellékletének D. részében található minta felhasználásával;

e)

azok a mennyiségek, KN-kód és adott esetben a tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítési nómenklatúra kódja szerinti bontásban, amelyekre a 174/1999/EK rendelet 18. és 20. cikkében említettek szerint végleges engedélyt adtak ki, de visszatérítést nem kérelmeztek, az e rendelet IX. mellékletének E. részében található minta felhasználásával.

12. cikk

A tagállamok minden „n” hónap 16. napjáig közlik a Bizottsággal az „n-4” hónapra vonatkozóan a X. melléklet A. részében található minta felhasználásával azokat a mennyiségeket – KN-kód és rendeltetési hely kódja szerinti bontásban –, amelyek tekintetében a visszatérítés alkalmazása nélküli kiviteli alakiságokat elvégezték.

13. cikk

A tagállamok július 16-ig közlik a Bizottsággal a megelőző GATT-évre vonatkozóan a következő információkat:

a)

azok a mennyiségek, amelyek tekintetében a 174/1999/EK rendelet 5. cikke (3) bekezdésének alkalmazását elfogadták, és amennyiben az a nyújtott export-visszatérítésre vonatkozóan különbségeket eredményez, feltüntetve a visszatérítési rátát és a kiadott kiviteli engedély 16. rovatában megadott, a tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítési nómenklatúra szerinti kódot, valamint a ténylegesen exportált termékre vonatkozó export-visszatérítési nómenklatúra szerinti kódot, az e rendelet X. mellékletének B. részében található minta felhasználásával.

b)

azok a mennyiségek, a tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítési nómenklatúra kódja szerinti bontásban, amelyek tekintetében a 800/1999/EK rendelet 18. cikkének (3) bekezdését alkalmazták, amennyiben a ténylegesen alkalmazott visszatérítési ráta különbözik az engedélyen feltüntetett visszatérítési rátától, valamint az engedélyen feltüntetett rendeltetési helyre vonatkozó visszatérítés és a ténylegesen alkalmazott visszatérítés összege, az e rendelet X. mellékletének C. részében található minta felhasználásával.

V. FEJEZET

Általános és záró rendelkezések

14. cikk

A tagállamok az e rendelet által előírt információkat a XI. mellékletben meghatározott kommunikációs eszköz útján közlik a Bizottsággal.

15. cikk

A Bizottság a tagállamok rendelkezésére bocsátja az általuk továbbított adatokat.

16. cikk

Az 1498/1999/EK rendelet hatályát veszti.

Az 1498/1999/EK rendelet továbbra is alkalmazandó az e rendelet alkalmazását megelőző időszakra vonatkozó adatok továbbítására.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásoknak kell tekinteni és a XIII. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

17. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. július 1-jétől kell alkalmazni. A 6. cikk (3) bekezdését azonban 2005. május 31-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 5-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 174., 1999.7.9., 3. o. A legutóbb az 1681/2001/EK rendelettel (HL L 227., 2001.8.23., 36. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 336., 1994.12.23., 1. o.

(4)  HL L 20., 1999.1.27., 8. o. A legutóbb a 2250/2004/EK rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 341., 2001.12.22., 29. o. A legutóbb a 810/2004/EK rendelettel (HL L 149., 2004.4.30., 138. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 240., 2000.9.23., 1. o.

(7)  HL L 262., 2002.9.30., 1. o.

(8)  HL L 102., 1999.4.17., 11. o.


I. MELLÉKLET

A.   A 562/2005/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdése a) pontjának alkalmazása

Image

B.   A 562/2005/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdése b) pontjának alkalmazása

Image

C.   A 562/2005/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdése 1) pontjának alkalmazása

Image


II. MELLÉKLET

A 562/2005/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének alkalmazása

Image


III. MELLÉKLET

A.   A 562/2005/EK rendelet 2. cikke (a) bekezdésének alkalmazása

Image

B.   A 562/2005/EK rendelet 2. cikk (b) bekezdésének alkalmazása

Image

C.   A 562/2005/EK rendelet 2. cikke (c) bekezdésének alkalmazása

Image


IV. MELLÉKLET

A 562/2005/EK rendelet 3. cikkének alkalmazása

Image


V. MELLÉKLET

A 562/2005/EK rendelet 5. cikkének alkalmazása

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA – MEZŐGAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG – ÁLLATI TERMÉKEK EGYSÉG

Image


VI. MELLÉKLET

A 562/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésében említett termékek jegyzéke

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA - MEZŐGAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG - ÁLLATI TERMÉKEK EGYSÉG

Termék

KN-kód

Reprezentatív tömeg (1)

Megjegyzés (2)

1.

Savópor

0404 10 02

25 kg

 

2.

Intervenciós minőségű sovány tejpor

0402 10 19 INTV

25 kg

 

3.

Sovány tejpor állati takarmányozásra

0402 10 19 ANIM

20 t

 

4.

Zsíros tejpor

0402 21 19

25 kg

 

5.

Cukrozatlan sűrített tej

0402 91 19

0,5 kg

 

6.

Cukrozott sűrített tej

0402 99 19

0,5 kg

 

7.

Vaj

0405 10 19

25 kg

 

8.

Vajolaj

0405 90 10

200 kg

 

9.

Sajtok (3)

 (3)

 

 

10.

Laktóz

1702 19 00 LACT

25 kg (zsákok)

 

11.

Kazein

3501 10

25 kg (zsákok)

 

12.

Kazeinátok

3501 90 90

25 kg

 


(1)  ha az ár a mellékletben megfogalmazottól eltérő terméktömegre vonatkozik, a tagállamnak meg kell adnia a szabványtömegre vonatkozó áregyenértéket

(2)  ha a XII. mellékletben található kérdőíven a Bizottságnak közölt módszertől eltérő módszert alkalmaznak, azt jelezni kell

(3)  a tagállamok a nemzeti termelésük 8 %-át képviselő vagy azt meghaladó sajttípusokra vonatkozó árinformációkat közlik


VII. MELLÉKLET

A 562/2005/EK rendelet 8. cikkének alkalmazása

Image


VIII. MELLÉKLET

A.   A 562/2005/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdése d) és e) pontjának alkalmazása

Image

B.   A 562/2005/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdése f) pontjának alkalmazása

Image

C.   A 562/2005/EK rendelet 10. cikkének alkalmazása

Image


IX. MELLÉKLET

A.   A 562/2005/EK rendelet 11. cikke a) pontjának alkalmazása

Image

B.   A 562/2005/EK rendelet 11. cikke b) pontjának alkalmazása

Image

C.   A 562/2005/EK rendelet 11. cikke c) pontjának alkalmazása

Image

D.   A 562/2005/EK rendelet 11. cikk d) pontjának alkalmazása

Image

E.   A 562/2005/EK rendelet 11. cikke e) pontjának alkalmazása

Image


X. MELLÉKLET

A.   A 562/2005/EK rendelet 12. cikkének alkalmazása

Image

B.   A 562/2005/EK rendelet 13. cikke a) pontjának alkalmazása

Image

C.   A 562/2005/EK rendelet 13. cikke b) pontjának alkalmazása

Image


XI. MELLÉKLET

A 562/2005/EK rendelet 14. cikkének alkalmazása

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA – MEZŐGAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG – ÁLLATI TERMÉKEK EGYSÉG

A rendelet vonatkozó része

Közlemény módja

I. fejezet összes cikke

E-mail: AGRI-INTERV-DAIRY@cec.eu.int

II. fejezet összes cikke

E-mail: AGRI-AID-DAIRY@cec.eu.int

6. cikk (1) bekezdése

IDES

6. cikk (3) és (4) bekezdése

E-mail: AGRI-PRICE-EU-DAIRY@cec.eu.int

7. cikk (1) bekezdése

2535/2001/EK rendelet 5. cikkének (a) bekezdése értelmében kibocsátott engedélyek

IDES: 7. kód

2535/2001/EK rendelet 5. cikkének (b) bekezdése értelmében kibocsátott engedélyek

IDES: 5. kód

2535/2001/EK rendelet 5. cikkének egyéb bekezdései értelmében kibocsátott engedélyek

IDES: 6. kód

7. cikk (2) bekezdése

IDES: 6. kód

7. cikk (3) bekezdése

IDES: 8. kód

7. cikk (4) bekezdése

IDES: 6. kód

7. cikk (5) és (6) bekezdése

E-mail: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

8. cikk

E-mail: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

9. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja

IDES: 1. kód

9. cikk (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja

IDES: 9. kód

9. cikk (1) bekezdése c) pontjának i. alpontja

Fax: (32-2) 295 33 10

9. cikk (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja

IDES: 2. kód

9. cikk további vonatkozó része

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

10. cikk

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

11. cikk

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

12. cikk

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

13. cikk

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int


XII. MELLÉKLET

A 562/2005/EK rendelet 6. cikkének alkalmazása

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA – MEZŐGAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG – ÁLLATI TERMÉKEK EGYSÉG

KÉRDŐÍV

A tagállamok és a Bizottság közötti árak közléséhez használt éves beszámoló a nyers tej és a tejtermékek áraira vonatkozó módszertani információkról (6. cikk)

1

A piac szervezése és szerkezete:

a kérdéses termék piaci szerkezetének általános áttekintése

2

A termék meghatározása:

összetétel (zsírtartalom, szárazanyag-tartalom, zsírmentes szárazanyag víztartalma), minőségi besorolás, kor vagy érlelési stádium, megjelenítés és csomagolás (pl. ömlesztett, 25 kg-os zsákok), más jellemzők

3

A rögzítés helye és eljárása:

a)

az árstatisztikáért felelős testület (cím, fax, e-mail);

b)

a rögzítési pontok száma és az a földrajzi terület vagy régió, melyre az árak vonatkoznak;

c)

a felmérés módszere (pl. első vásárlók közvetlen felmérése). Ha az árképzést egy marketingtestület végzi, jelezni kell, hogy azok véleményen vagy tényen alapulnak. Másodlagos anyag használata esetén meg kell jelölni a forrásokat (pl. a piaci jelentések használata);

d)

az árak statisztikai feldolgozása, beleértve a termék tömegének reprezentatív tömeggé történő átalakításához használt átszámítási tényezőket, a VI. mellékletben megállapítottak szerint

4

Reprezentativitás:

a nyilvántartásba vett termékek részesedése (pl. az értékesítésből)

5

Egyéb vonatkozó aspektusok


XIII. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

1498/1999/EK rendelet

E rendelet

1. cikk (2) bekezdés a) és b) pont

1. cikk (2) bekezdés a) pont

1. cikk (2) bekezdés c) pont

1. cikk (2) bekezdés b) pont

2. cikk

2. cikk

3. cikk a) pont

3. cikk b) pont

3. cikk a) pont

3. cikk c) pont

3. cikk a) pont

3. cikk d) pont

3. cikk b) pont

4. cikk

4. cikk

5. cikk (1) bekezdés a) pont i. alpont

5. cikk (1) bekezdés a) pont ii. alpont

5. cikk (1) bekezdés a) pont iii. alpont

5. cikk (1) bekezdés a) pont

5. cikk (1) bekezdés b) pont

5. cikk (2) bekezdés a) pont

5. cikk (1) bekezdés b) bont

5. cikk (2) bekezdés b) pont

5. cikk (1) bekezdés c) pont

5. cikk (2) bekezdés c) pont

5. cikk (3) bekezdés

5. cikk (2) bekezdés

6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont

6. cikk (1) bekezdés

6. cikk (2) bekezdés

6. cikk (3) bekezdés

7. cikk (1), (2), (3), (4) és (6) bekezdés

7. cikk (1) bekezdés

7. cikk (5) bekezdés

7. cikk (3) bekezdés

7. cikk (7) bekezdés

7. cikk (4) bekezdés

7a. cikk

8. cikk

8. cikk

9. cikk (1) bekezdés a) pont

9. cikk (1) bekezdés a) és b)

9. cikk (1) bekezdés b) pont

9. cikk (1) bekezdés c) pont i. alpont

9. cikk (1) bekezdés c) pont ii. alpont

9. cikk (1) bekezdés c) pont

9. cikk (1) bekezdés d) pont

9. cikk (1) bekezdés d) pont

9. cikk (1) bekezdés e) pont

9. cikk (2) bekezdés a) pont

11. cikk a) pont

9. cikk (2) bekezdés b) és c) pont

11. cikk b) pont

9. cikk (2) bekezdés d) pont

9. cikk (1) bekezdés f) pont

9. cikk (2) bekezdés e) pont

11. cikk c) pont

9. cikk (2) bekezdés f) pont

11. cikk d) pont

9. cikk (2) bekezdés g) pont

13. cikk a) pont

9. cikk (3) bekezdés a) pont

12. cikk

9. cikk (3) bekezdés b) pont

13. cikk b) pont

9. cikk (4) bekezdés

11. cikk e) pont

9. cikk (5) bekezdés

14. cikk

10. cikk


Top