EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0054

2005/54/EK: A Bizottság határozata (2005. január 25.) a 92/34/EGK tanácsi irányelvnek a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények harmadik országból történő behozatalának feltételeivel kapcsolatos eltérés kiterjesztésének tekintetében történő módosításáról (az értesítés a B(2005) 114. számú dokumentummal történt)

OJ L 22, 26.1.2005, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 303–303 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 113 - 113
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 113 - 113

No longer in force, Date of end of validity: 29/09/2012; hatályon kívül helyezte: 32008L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/54(1)/oj

26.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/16


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. január 25.)

a 92/34/EGK tanácsi irányelvnek a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények harmadik országból történő behozatalának feltételeivel kapcsolatos eltérés kiterjesztésének tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a B(2005) 114. számú dokumentummal történt)

(2005/54/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények forgalmazásáról szóló, 1992. április 28-i 92/34/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 92/34/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottságnak el kell döntenie, hogy egy harmadik országban előállított és a szállítók kötelezettségeire, az azonosságra, a jellemzőkre, a növényegészségügyre, a termesztési közegre, a csomagolásra, a vizsgálati rendelkezésekre, a címkézésre és fémzárolásra vonatkozóan azonos garanciákat nyújtó gyümölcstermő növények szaporítóanyagai és a gyümölcstermő növények mindezekben a vonatkozásokban egyenértékűek-e a Közösségben előállított és az irányelv követelményeinek és feltételeinek megfelelő gyümölcstermő növények szaporítóanyagaival és gyümölcstermő növényekkel.

(2)

A harmadik országokra vonatkozó feltételekkel kapcsolatos, jelenleg rendelkezésre álló információ azonban még mindig nem elegendő ahhoz, hogy a Bizottság a jelenlegi szakaszban bármely harmadik ország tekintetében egy ilyen határozatot elfogadjon.

(3)

A kereskedelem rendje megzavarásának megelőzése érdekében a harmadik országból gyümölcsszaporító- és ültetvényanyagokat importáló tagállamoknak meg kell engedni, hogy a 92/34/EGK irányelv 16. cikkének (2) bekezdésével összhangban továbbra is alkalmazzák a hasonló közösségi termékekre alkalmazandó feltételeket.

(4)

A 92/34/EGK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében meghatározott és a 2002/112/EK bizottsági határozat (2) által 2004. december 31-ig meghosszabbított eltérés alkalmazási időszakát ennek megfelelően tovább kell hosszabbítani.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Gyümölcstermő Növénynemzetségek és -fajok Szaporító- és Ültetvényanyagaival Foglalkozó Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 92/34/EGK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében a „2004. december 31.” időpont helyébe a „2007. december 31.” időpont lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 25-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 157., 1992.6.10., 10. o. A legutóbb a 2003/61/EK bizottsági irányelvvel (HL L 165., 2003.7.3., 23. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 41., 2002.2.13., 44. o.


Top