EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0928

2004/928/EK:A Tanács határozata (2004. december 22.) a Délkelet-európai Stabilitási Egyezmény különleges koordinátorának kinevezéséről

OJ L 396, 31.12.2004, p. 47–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/928/oj

31.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 396/47


A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. december 22.)

a Délkelet-európai Stabilitási Egyezmény különleges koordinátorának kinevezéséről

(2004/928/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Missziója (UNMIK) és a Boszniai és Hercegovinai Főképviselő Hivatalának (OHR) támogatásáról szóló, 2000. május 22-i 1080/2000/EK tanácsi rendeletre, valamint a Délkelet-európai Stabilitási Egyezményre (SE) (1) és különösen annak 1a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei és az Európai Közösségek Bizottsága a Délkelet-európai Stabilitási Egyezmény más résztvevőivel együtt 1999. június 10-én megállapodtak egy Délkelet-európai Stabilitási Egyezmény (továbbiakban: a „stabilitási egyezmény”) létrehozásában.

(2)

Az 1080/2000/EK rendelet 1a. cikke a stabilitási egyezmény különleges koordinátora évente történő kinevezésére vonatkozó eljárásról rendelkezik.

(3)

A kinevezéskor meg kell határozni a különleges koordinátor megbízatását is. A tapasztalat azt mutatja, hogy a 2004-re vonatkozó, a Délkelet-európai Stabilitási Egyezmény különleges koordinátorának kinevezéséről szóló, 2003. december 22-i 2003/910/EK tanácsi határozatban (2) megállapított megbízatás megfelelő.

(4)

Célszerű világosan meghatározni a különleges koordinátor felelősségi körét, valamint iránymutatásokat adni a koordináció és a jelentések területén,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Dr. Erhard BUSEK urat kinevezik a Délkelet-európai Stabilitási Egyezmény különleges koordinátorának.

2. cikk

A különleges koordinátornak az 1999. június 10-i stabilitási egyezmény dokumentumának 13. pontjában előírt feladatokat kell ellátnia.

3. cikk

A 2. cikkben említett cél elérése érdekében a különleges koordinátor feladata:

a)

a stabilitási egyezmény célkitűzései megvalósításának előmozdítása az egyes olyan országokon belül, illetve azok között, amelyekben a stabilitási egyezmény hozzáadott értéket képvisel;

b)

elnökölni a Délkelet-európai regionális kerekasztalnál;

c)

szoros kapcsolatot tartani minden résztvevővel, valamint segíteni a stabilitási egyezmény államait, szervezeteit és intézményeit, továbbá a vonatkozó regionális kezdeményezéseket és szervezeteket a regionális együttműködés előmozdítása és a regionális felelősségvállalás megerősítése érdekében;

d)

szoros együttműködés az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival az EU szerepének a stabilitási egyezményben — a stabilitási egyezmény 18., 19. és 20. pontjával összhangban — történő erősítése érdekében, és a stabilitási egyezmény munkáinak, valamint a stabilizációs és társulási folyamat komplementaritásának biztosítása érdekében;

e)

rendszeres és — adott esetben — közös találkozók a munkacsoportok elnökeivel az átfogó stratégiai koordináció érdekében, valamint a Délkelet-európai Stabilitási Egyezmény regionális kerekasztala titkársága és annak eszközeinek a biztosítása érdekében;

f)

egy előre meghatározott lista alapján és a stabilitási egyezmény résztvevőivel konzultálva meghatározza a 2005 folyamán a stabilitási egyezményben végrehajtandó kiemelt intézkedéseket, valamint felülvizsgálja a stabilitási egyezmény munkamódszereit és szerkezetét a következetesség és a források megfelelő felhasználásának biztosítása érdekében.

4. cikk

A különleges koordinátor pénzügyi megállapodást köt a Bizottsággal.

5. cikk

A különleges koordinátor tevékenységét a Tanács főtitkárával/a KKBP főképviselőjével, a Tanács elnökségével és a Bizottsággal, különösen az informális tanácsadó bizottság keretén belül kell összeegyeztetni. A helyszínen szoros kapcsolatot kell fenntartania a Tanács elnökségével, a Bizottsággal, a tagállamok állandó képviseleteinek vezetőivel, az Európai Unió különleges képviselőivel, valamint a Boszniai és Hercegovinai Főképviselő Hivatalának irodájával és az Egyesült Nemzetek koszovói polgári igazgatásával.

6. cikk

A különleges koordinátor adott esetben jelentést tesz a Tanácsnak és a Bizottságnak. Továbbra is rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet a tevékenységéről.

7. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot 2005. január 1-től 2005. december 31-ig kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. VEERMAN


(1)  HL L 122., 2000.5.24., 27. o. A 2098/2003/EK rendelettel (HL L 316., 2003.11.29., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 342., 2003.12.30., 51. o.


Top