EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2276

A Bizottság 2276/2004/EK rendelete (2004. december 30.) a kukorica harmadik országokból Portugáliába történő behozatalára kivetett vám csökkentésére vonatkozó pályázat meghirdetéséről

OJ L 396, 31.12.2004, p. 34–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2276/oj

31.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 396/34


A BIZOTTSÁG 2276/2004/EK RENDELETE

(2004. december 30.)

a kukorica harmadik országokból Portugáliába történő behozatalára kivetett vám csökkentésére vonatkozó pályázat meghirdetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulója keretében megkötött mezőgazdasági megállapodás (2) értelmében a Közösség kötelezettséget vállalt bizonyos mennyiségű kukorica Portugáliába történő behozatalára.

(2)

A Spanyolországba történő kukorica- és cirokimport és a Portugáliába történő kukoricaimport vámkontingenseinek alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. július 26-i 1839/95/EK bizottsági rendelet (3) meghatározta a pályázati eljárás lebonyolításához szükséges különleges szabályokat.

(3)

A portugál piac jelenlegi szükségleteire figyelemmel a kukoricára vonatkozóan importvám csökkentésére irányuló pályázatot kell nyitni.

(4)

A Gabonapiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Pályázat meghirdetésére kerül sor az 1784/2003/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésében említett importvám csökkentésére a kukorica Portugáliába történő behozatalára.

(2)   Amennyiben e rendelet eltérő rendelkezést nem tartalmaz, az 1839/95/EK rendelet rendelkezései alkalmazandók.

2. cikk

A pályázati eljárás 2005. március 17-ig tart. Ezen időtartam alatt heti rendszerességű pályázati felhívások kerülnek közzétételre, amelyek tekintetében a mennyiségeket és az ajánlattételi határidőt az adott pályázati felhívást tartalmazó hirdetmény határozza meg.

3. cikk

A jelen pályázati eljárás keretében kiadott behozatali engedélyek a kibocsátásuk napjától számított ötven napig érvényesek, az 1839/95/EK rendelet 10. cikkének (4) bekezdése értelmében.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 30.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 336., 1994.12.23., 22. o.

(3)  HL L 177., 1995.7.28., 4. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


Top