EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2271

A Tanács 2271/2004/EK rendelete (2004. december 22.) egyes ipari, mezőgazdasági és halászati termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló 1255/96/EK rendelet módosításáról

OJ L 396, 31.12.2004, p. 13–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 165 - 169
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 165 - 169

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; hatályon kívül helyezte: 32011R1344

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2271/oj

31.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 396/13


A TANÁCS 2271/2004/EK RENDELETE

(2004. december 22.)

egyes ipari, mezőgazdasági és halászati termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló 1255/96/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 26. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Közösség érdekében áll egy sor, az egyes ipari, mezőgazdasági és halászati termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló, 1996. június 27-i 1255/96/EK tanácsi rendelet (1) mellékletében nem szereplő új termék esetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek teljes vagy részleges felfüggesztése.

(2)

Azokat a termékeket, amelyek esetében a Közösségnek már nem áll érdekében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztésének fenntartása, vagy amelyek esetében a technikai fejlődésre való tekintettel szükségszerű az árumegnevezés módosítása, törölni kell az említett rendelet mellékletében szereplő listáról.

(3)

Helyénvaló azokat a termékeket, amelyek esetében szükségszerű az árumegnevezés módosítása, új termékeknek tekinteni.

(4)

Ezért az 1255/96/EK rendeletet módosítani kell.

(5)

Mivel ezt a rendeletet 2005. január 1-jétől kell alkalmazni, annak haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1255/96/EK rendelet melléklete a következőknek megfelelően módosul:

1.

az említett melléklet kiegészül az e rendelet I. mellékletében felsorolt termékekkel;

2.

azokat a termékeket, amelyeknek a kódja szerepel e rendelet II. mellékletében, törölni kell az 1255/96/EK rendelet mellékletéből.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2005. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. VEERMAN


(1)  HL L 158., 1996.6.29., 1.o. Legutóbb az 1241/2004/EK rendelettel (HL L 238., 2004.7.8., 1.o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

KN kód

TARIC

Árumegnevezés

Autonóm vámtétel (%)

ex 2005 90 80

70

Bambuszhajtás előkészítve vagy tartósítva, 5 kg-ot meghaladó nettó tömegű közvetlen csomagolásban

0

ex 2106 10 20

10

Szója protein izolátum, amelynek tömegszázalékra vonatkoztatott kálcium foszfát tartalma legalább 6,5 tömegszázalék, de legfeljebb 8,6 %

0

ex 2309 90 99

20

takarmány-adalékanyagok előállítására szánt, a száraz, vízmentes termék 0,005 tömegszázalékának megfelelő vagy annál több, de 0,2 tömegszázaléknál kisebb flourtartalmú kalcium-foszfát és nátrium-foszfát (1)

0

ex 2904 90 85

30

5-nitro-1,2,4-triklórbenzol

0

ex 2908 90 00

40

3-nitro-p-krezol

0

ex 2914 70 00

50

3'-klórpropiofenon

0

ex 2919 00 90

30

alumínium hidroxibisz[2,2'-metilénbisz(4,6-di-tert-butil-fenil)foszfát]

0

ex 2922 29 00

15

N-metil-2-(3,4-dimetoxi-fenil)etil-amin

0

ex 2924 29 95

75

3-amino-p-anizanilid

0

ex 2924 29 95

95

N-{3-[3-(dimetil-amino)prop-2-enoil]fenil}-N-etilacetamid

0

ex 2928 00 90

70

tetrakisz(4-metilpentán-2-oximino)szilán

0

ex 2929 90 00

20

etil izocián-acetát

0

ex 2931 00 95

84

metilbisz(4-metilpentán-2-oximino)vinilszilán

0

ex 2932 99 85

20

(2-butilbenzofurán-3-il) (4-hidroxi-3,5-dijódfenil) keton

0

ex 2933 19 90

20

4-amino-1-metil-3-propilpirazol-5-karboxamid

0

ex 2933 59 95

15

2R)-4-oxo-4-[3-(trifluor-metil)-5,6-dihidro[1,2,4]triazol[4,3-a]= pirazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluor-fenil)butil-2-ammónium-foszfát, monohidrát

0

ex 2933 99 90

40

transz-4-hidroxi-L-prolin

0

ex 2933 99 90

85

pirrolidin

0

ex 2934 99 90

80

oblimersen nátrium (INNM)

0

ex 3707 90 90

10

Fényvisszaverődésgátló bevonat módosított metakrilpolimerből, amely legfeljebb 10 tömeg% polimert tartalmaz 2-metoxi-1-metiletil acetát és 1-metoxipropán-2-ol keverékében oldva

0

ex 3707 90 90

20

Fényvisszaverődésgátló bevonat kromofor csoportokkal módosított hidroxisztirol és metilmetakrilát kopolimerből, amely legfeljebb 10 tömeg% polimert tartalmaz 1-metoxipropán-2-ol és etillaktát keverékében oldva

0

ex 3707 90 90

40

Fényvisszaverődésgátló bevonat, amely aminogyantából, módosított fenolos gyantából áll 1-metoxipropán-2-ol és etillaktát keverékében oldott formában, amely legalább 15 tömegszázalék, de legfeljebb 24 tömegszázalék polimert tartalmaz együtt

0

ex 3707 90 90

50

Anti-reflexiós bevonat, amely legalább

30 %, de legfeljebb 40 % tömegszázalék cikló-hexánt, legalább

30 % de legfeljebb 40 % tömegszázalék 1-metil-2-pirrolidont, legalább

20 %, de legfeljebb 30 % tömegszázalék tetrahydrofurfuril alkoholt tartalmaz

0

ex 3808 10 90

40

spinosad (ISO)

0

ex 3815 90 90

81

Katalizátor, legalább 69, de legfeljebb 79 tömegszázalék (2-hidroxi-1-metil-etil)-trimetil-ammónium 2-etil-hexanoát tartalommal

0

ex 3817 00 80

10

alkil-naftalinkeverék, amely

88 tömegszázaléknak megfelelő vagy annál több, de 98 tömegszázaléknál nem több hexadecil-naftalint tartalmaz

2 tömegszázaléknak megfelelő vagy annál több, de 12 tömegszázaléknál nem több dihexadecil-naftalint tartalmaz

0

ex 3824 90 64

06

inozinkeverék(INN), dimepranolkeverék (INN) és acedobénkeverék (INN)

0

ex 3824 90 99

96

kalcium-oxiddal stabilizált cirkónium-dioxid, por formában

0

ex 3907 20 21

10

Keverék, amely 70 tömegszázaléknak megfelelő vagy annál több, de nem több, mint 80 tömegszázalék glicerin- és 1,2-epoxipropán-polimert és 20 tömegszázalék vagy annál több, de 30 tömegszázaléknál nem több dibutil-maleát-kopolimert és N-vinil-2-pirrolidont tartalmaz

0

ex 3908 90 00

30

alifás poliéterdiaminnal polimerizált oktadekán-karbonsavkeverékek reakcióterméke

0

ex 3911 90 99

85

divinil-benzollal térhálósított etilén- és sztirolpolimer, szuszpenziós formában

0

ex 3919 10 19

10

Fényvisszaverő film, amelyet az egyik oldalán adathamisítás, -módosítás, -csere vagy adatok vagy célhasználati hivatalos jelzés másolása elleni biztonsági nyomatokkal és beágyazott üveggyöngyökkel, másik oldalán ragasztóréteggel ellátott poliuretán réteg alkot, egyik vagy mindkét oldalán leválasztó-filmmel borítva

0

ex 3919 10 38

20

ex 3919 90 38

10

ex 3920 99 28

20

ex 3919 10 31

10

Fényvisszaverő laminált lap, amelyet az egyik oldalán végig dombornyomásos szabályos mintával ellátott polikarbonát film képez, mindkét oldalán egy vagy több műanyagréteggel borítva, egyik oldalán ragasztóréteggel és egy leválasztó-lappal

0

ex 3919 10 38

30

ex 3919 90 31

50

ex 3920 61 00

20

ex 3919 10 61

91

Fényvisszaverő film, amelyet az egyik oldalán adathamisítás,-módosítás,-csere vagy adatok vagy csak fényvisszavető világítással látható célhasználati hivatalos jelzés másolása elleni biztonsági nyomatokkal és beágyazott üveggyöngyökkel, másik oldalán ragasztóréteggel ellátott polivinilklorid réteg, poliészteralkid réteg alkot, egyik vagy mindkét oldalán leválasztó-filmmel borítva

0

ex 3919 90 61

94

ex 3919 90 61

93

Etilén és vinilacetát (EVA) kopolimer alapú ragasztófólia, vastagsága legalább 70 μm, és egy legalább 5 μm akril ragasztós rész, szilícium lapkák felületének védelméhez (1)

0

ex 3919 90 69

93

ex 3920 10 89

25

ex 3920 10 89

35

Fényvisszaverő film, amelyet az egyik oldalán adathamisítás,-módosítás,-csere vagy adatok vagy csak fényvisszavető világítással látható célhasználati hivatalos jelzés másolása elleni biztonsági nyomatokkal és beágyazott üveggyöngyökkel, másik oldalán olvadékony ragasztóréteggel ellátott polietilén réteg, poliuretán réteg alkot, egyik vagy mindkét oldalán leválasztó-filmmel borítva

0

ex 3921 13 10

10

3 mm (± 15 %) vastagságú és 0,09435 vagy több, de 0,10092-t nem meghaladó sűrűségű poliuretánhab lap

0

ex 5404 10 90

50

Poliészter vagy poli(butilén tereftalát) monofil, keresztmetszeti mérete legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm, villámzár (húzózár) gyártásához (1)

0

ex 5603 14 90

30

Nem szőtt szövet,amely elasztomer középső réteget tartalmaz mindkét oldalán 200 g/m2 vagy több, de 300 g/m2-t nem meghaladó tömegű ragasztott polipropilén szálakkal laminálva,

0

ex 7002 10 00

10

20,3 mm vagy annál több, de 26 mm-t nem meghaladó átmérőjű E-üveggyöngyök

0

ex 8108 30 00

10

Titán- és titánötvözethulladék és –törmelék, az 1 tömegszázalék vagy annál több, de 2 tömegszázalékot nem meghaladó alumíniumtartalmú ötvözetek kivételével

0

ex 8108 90 50

10

Titán és alumínium ötvözete, amely 1 tömegszázalék vagy annál több, de 2 tömegszázaléknál nem több alumíniumot tartalmaz, 0,49 mm vagy annál vastagabb, de 3,1 mm-nél nem vastagabb, 1 000 mm vagy annál szélesebb, de 1 254 mm-nél nem szélesebb lapokban vagy tekercsekben,a 8714 19 00 alszám alá tartozó áruk gyártásához (1)

0

ex 8108 90 50

20

Titán, alumínium és vanádium ötvözete, amely 2,5 tömegszázalék vagy annál több, de 3,5 tömegszázaléknál nem több alumíniumot és 2,0 tömegszázalék vagy annál több, de 3,0 tömegszázaléknál nem több vanádiumot tartalmaz, 0,6 % vagy annál vastagabb, de 0,9 mm-nél nem vastagabb, 1 000 mm-nél nem szélesebb lapokban vagy tekercsekben,a 8714 19 00 alszám alá tartozó áruk gyártásához (1)

0

ex 8518 40 91

10

Hangfrekvenciás erősítő-egység, amely legalább egy hangfrekvenciás erősítőből, egy statikus átalakítóból és egy hanggenerátorból áll, aktív hangszórók gyártásának céljára (1)

0

ex 8522 90 98

48

Videofej-dob, videofejjel vagy video-és audiofejjel és elektromos motorral, a 8521 vámtarifa szám alá tartozó termékek gyártásában való felhasználás céljára (1)

0

ex 8529 90 81

43

Csak cím- és kijelző elektródákat magában foglaló plazma képernyőpanel, eszközillesztővel és/vagy pixelcím-vezérlőelektronikával vagy azok nélkül, valamint tápegységgel vagy anélkül.

0

ex 9002 90 90

60

Lencse, szerelve, vetített televízió gyártásában való felhasználás céljára (1)

0


(1)  Az ezen alszám alá történő besorolás a vonatkozó közösségi rendelkezésekben meghatározott feltételektől függ (lásd a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (HL L 253., 1993.10.11., 71. o.) hatályos szövegét.


II. MELLÉKLET

KN kód

TARIC

ex 2005 90 80

70

ex 2106 10 20

10

ex 2912 42 00

10

ex 2916 20 00

40

ex 2916 39 00

10

ex 2920 90 85

30

ex 3208 90 19

60

ex 3208 90 19

70

ex 3208 90 19

80

ex 3504 00 00

30

ex 3707 90 90

10

ex 3707 90 90

20

ex 3815 90 90

81

ex 3824 90 99

86

ex 3911 90 99

20

ex 3919 10 31

10

ex 3919 10 38

20

ex 3919 10 38

30

ex 3919 10 61

91

ex 3919 90 31

50

ex 3919 90 38

10

ex 3919 90 61

93

ex 3919 90 61

94

ex 3919 90 69

93

ex 3920 10 89

25

ex 3920 10 89

35

ex 3920 99 28

20

ex 5404 10 90

50

ex 7019 32 00

10

ex 7019 39 00

8108 30 00

10

ex 8108 90 70

20

ex 8540 91 00

91

ex 8540 91 00

94


Top