EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2247

A Bizottság 2247/2004/EK rendelete (2004. december 27.) a marha- és borjúhúságazatban egyes rendeletek, valamint a juh- és kecskehúságazatban a 3882/90/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

OJ L 381, 28.12.2004, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2247/oj

28.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 381/14


A BIZOTTSÁG 2247/2004/EK RENDELETE

(2004. december 27.)

a marha- és borjúhúságazatban egyes rendeletek, valamint a juh- és kecskehúságazatban a 3882/90/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 28. cikke (2) bekezdésére, 29. cikke (2) bekezdésére, 33. cikke (12) bekezdésére és 41. cikkére,

tekintettel a juh- és kecskehús piacának közös szervezéséről szóló, 2001. december 19-i 2529/2001/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 15. és 24. cikkére,

mivel:

(1)

A 2182/77/EGK (3), a 2173/79/EGK (4), a 2326/79/EGK (5), a 2539/84/EGK (6), a 2824/85/EGK (7), a 2271/95/EK (8), a 773/96/EK (9), a 793/97/EK (10), az 1495/97/EK (11), a 23/2001/EK (12), a 252/2002/EK (13) és a 496/2003/EK (14) rendelet már nem releváns a marha- és borjúhúspiac közös szervezésének megfelelő működése szempontjából.

(2)

Az importbárány árának követésére vonatkozóan a 3882/90/EGK rendelet (15) elavult, mivel a Bizottság már nem rögzít illetékeket az élő juhfélék és a friss, hűtött vagy fagyasztott juhhús behozatalára. Megállapítást nyert továbbá az, hogy az e rendelet alapján a tagállamok által megállapított importárak nem képviselnek további hozzáadott értéket, azonban jelentős mértékű munkát és költséget igényelnek az adatgyűjtésben és -továbbításban érintett különböző hatóságok részéről. Ezért meg kell szüntetni a tagállamoknak ezen árak közlésére vonatkozó kötelezettségét.

(3)

Az érthetőség és a jogbiztonság érdekében ezért ennek megfelelően a fent említett rendeleteket hatályon kívül kell helyezni.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság, valamint a Juh- és Kecskehúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2182/77/EGK, a 2173/79/EGK, a 2326/79/EGK, a 2539/84/EGK, a 2824/85/EGK, a 3882/90/EGK, a 2271/95/EK, a 773/96/EK, a 793/97/EK, az 1495/97/EK, a 23/2001/EK, a 252/2002/EK és a 496/2003/EK rendelet hatályát veszti.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1899/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 328., 2004.10.30., 67. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 341., 2001.12.22., 3. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(3)  HL L 251., 1977.10.1., 60. o. A legutóbb a 2417/95/EK rendelettel (HL L 248., 1995.10.14., 39. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 251., 1979.10.5., 12. o. A legutóbb a 2417/95/EK rendelettel módosított rendelet.

(5)  HL L 266., 1979.10.24., 5. o.

(6)  HL L 238., 1984.9.6., 13. o. A legutóbb a 2417/95/EK rendelettel módosított rendelet.

(7)  HL L 268., 1985.10.10., 14. o. A legutóbb a 251/93/EGK rendelettel (HL L 28., 1993.2.5., 47. o.) módosított rendelet

(8)  HL L 231., 1995.9.28., 23. o. Az 1185/98/EK rendelettel (HL L 164., 1998.6.9., 11. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 104., 1996.4.27., 19. o. A legutóbb az 1349/96/EK rendelettel (HL L 174., 1996.7.12., 13. o.) módosított rendelet.

(10)  HL L 114., 1997.5.1., 29. o.

(11)  HL L 202., 1997.7.30., 35. o.

(12)  HL L 3., 2001.1.6., 7. o. A legutóbb az 1840/2001/EK rendelettel (HL L 251., 2001.9.20., 4. o.) módosított rendelet.

(13)  HL L 40., 2002.2.12., 6. o.

(14)  HL L 74., 2003.3.20., 3. o.

(15)  HL L 367., 1990.12.29., 127. o. A legutóbb a 3890/92/EGK rendelettel (HL L 391., 1992.12.31., 51. o.) módosított rendelet.


Top