EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2054

A Bizottság 2054/2004/EK rendelete (2004. november 29.) a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek jegyzékére vonatkozó módosításárólEGT vonatkozású szöveg

OJ L 355, 1.12.2004, p. 14–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 336–339 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; hatályon kívül helyezte: 32013R0576

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2054/oj

1.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 355/14


A BIZOTTSÁG 2054/2004/EK RENDELETE

(2004. november 29.)

a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek jegyzékére vonatkozó módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv (1) módosításáról szóló, 2003. május 26-i 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 10. és 21. cikkére,

mivel:

(1)

A 998/2003/EK rendelet megállapítja azokat az állat-egészségügyi követelményeket, amelyeket a kedvtelésből tartott államok nem kereskedelmi célú mozgása esetén kell alkalmazni, és az ilyen mozgás ellenőrzésekor alkalmazandó előírásokat. A rendelet II. mellékletének C. része tartalmazza azon harmadik országok jegyzékét, amelyekről úgy találták, hogy a területükről a kedvtelésből tartott állatok mozgása következtében nem nagyobb a veszettség Közösségbe kerülésének kockázata, mint az ilyen állatok tagállamok közötti mozgása esetén.

(2)

A 998/2003/EK rendelet alapján a harmadik országok jegyzéke 2004. július 3. előtt készült. A jegyzékbe történő felvételhez a harmadik országnak igazolnia kell a veszettség tekintetében fennálló helyzetet, és hogy eleget tesz bizonyos a bejelentésre, a folyamatos ellenőrzésre, az állategészségügyi szolgálatokra, a veszettség leküzdésére és megelőzésére, valamint a rendszeres védőoltásra vonatkozó követelményeknek.

(3)

A kedvtelésből tartott állatok mozgásában bekövetkező bármilyen szükségtelen zavar elkerülése, valamint annak érdekében, hogy a harmadik országok számára megfelelő idő álljon rendelkezésre az esetlegesen szükségessé váló további garanciák megtételére, helyénvaló összeállítani a harmadik országok ideiglenes jegyzékét. A jegyzéket a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE – Állategészségügyi Világszervezet) által szolgáltatott adatok, a Bizottság Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatala által az érintett harmadik országokban végzett vizsgálatok eredményei és a tagállamok által gyűjtött információk alapján kell összeállítani.

(4)

A jegyzéknek továbbá az Egészségügyi Világszervezet (WHO), a WHO wusterhauseni veszettséget felügyelő és kutató együttműködési központja, valamint a Rabies Bulletin című közlöny által szolgáltatott adatokat is figyelembe kell vennie.

(5)

A harmadik országok ideiglenes jegyzékének olyan országokat kell tartalmaznia, amelyek mentesek a veszettségtől, valamint azon országokat is, amelyeknek a területéről történő mozgás esetén a Közösség területére behurcolt veszettség kockázatáról megállapították, hogy nem nagyobb, mint a tagállamok közötti mozgás esetén.

(6)

Az Orosz Föderáció illetékes hatóságainak kérésére, miszerint a 998/2003/EK rendelet II. mellékletének C. részében közzétett jegyzékbe felvételt kérnek, helyénvalónak tűnik a 10. cikknek megfelelően összeállított ideiglenes jegyzék módosítása.

(7)

A közösségi jog áttekinthetősége érdekében helyénvaló a 998/2003/EK rendelet II. mellékletének teljes egészében való kicserélése.

(8)

A 998/2003/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 998/2003/EGK rendelet II. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. december 3-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 29-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 146., 2003.6.13., 1. o. A legutóbb a 2004/650/EK rendelettel (HL L 298., 2004.9.23., 22. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK JEGYZÉKE

A. RÉSZ

 

IE — Írország

 

MT — Málta

 

SE — Svédország

 

UK — Egyesült Királyság:

B. RÉSZ

1. szakasz

a)

DK — Dánia, beleértve GL – Grönland és FO – Feröer-szigetek;

b)

ES — Spanyolország és a kontinentális területek, a Baleár-szigetek, a Kanári-szigetek, Ceuta és Melilla;

c)

FR — Franciaország, beleértve GF – Francia Guyana, GP – Guadeloupe, MQ – Martinique és RE – Réunion;

d)

GI — Gibraltár;

e)

PT — Portugália és kontinentális területei, az Azori-szigetek és Madeira;

f)

az e szakasz A. részében és az a), b), c) és e) pontban nem szereplő tagállamok.

2. szakasz

 

AD — Andorra

 

CH — Svájc

 

IS — Izland

 

LI — Liechtenstein

 

MC — Monaco

 

NO — Norvégia

 

SM — San Marino

 

VA — Vatikán állam

C. RÉSZ

 

AC — Ascension-szigetek

 

AE — Egyesült Arab Emírségek

 

AG — Antigua és Barbuda

 

AN — Holland Antillák

 

AU — Ausztrália

 

AW — Aruba

 

BB — Barbados

 

BH — Bahrein

 

BM — Bermuda

 

CA — Kanada

 

CL — Chile

 

FJ — Fidzsi-szigetek

 

FK — Falkland-szigetek

 

HK — Hong Kong

 

HR — Horvátország

 

JM — Jamaica

 

JP — Japán

 

KN — Saint Kitts és Nevis

 

KZ — Kajmán-szigetek

 

MS — Montserrat

 

MU — Mauritius

 

NC — Új-Kaledónia

 

NZ — Új-Zéland

 

PF — Francia Polinézia

 

PM — Saint Pierre és Miquelon

 

RU — Orosz Föderáció

 

SG — Szingapúr

 

SH — Szent Ilona

 

US — Amerikai Egyesült Államok

 

VC — Saint Vincent és Grenadine-szigetek

 

VU — Vanuatu

 

WF — Wallis és Futuna

 

YT — Mayotte”


Top