EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2053

A Tanács 2053/2004/EK rendelete (2004. november 22.) a Kínai Népköztársaságból származó, vasból vagy acélból készült csőszerelvények vagy -illesztések behozataláról szóló 964/2003/EK rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vámoknak a Srí Lankán feladott (függetlenül attól, hogy Srí Lanka-i származásúnak nyilvánították-e), vasból vagy acélból készült csőszerelvények vagy -illesztések behozatalára történő kiterjesztéséről

OJ L 355, 1.12.2004, p. 9–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 202–206 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 037 P. 60 - 64
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 037 P. 60 - 64
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 080 P. 191 - 195

No longer in force, Date of end of validity: 07/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2053/oj

1.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 355/9


A TANÁCS 2053/2004/EK RENDELETE

(2004. november 22.)

a Kínai Népköztársaságból származó, vasból vagy acélból készült csőszerelvények vagy -illesztések behozataláról szóló 964/2003/EK rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vámoknak a Srí Lankán feladott (függetlenül attól, hogy Srí Lanka-i származásúnak nyilvánították-e), vasból vagy acélból készült csőszerelvények vagy -illesztések behozatalára történő kiterjesztéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 13. cikkére,

tekintettel a Bizottság által a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultáció után benyújtott javaslatra,

mivel:

A.   ELJÁRÁS

1.   Fennálló intézkedések

(1)

A felülvizsgálatot követően a 964/2003/EK rendelettel (2) (a továbbiakban: az eredeti rendelet) a Tanács – többek között – 58,6 %-os végleges dömpingellenes vámot vetett ki az ex 7307 93 11 (7307931199 TARIC-kód), ex 7307 93 19 (7307931999 TARIC-kód), ex 7307 99 30 (7307993098 TARIC-kód) és ex 7307 99 90 (7307999098 TARIC-kód) KN-kód alá tartozó, a Kínai Népköztársaságból (a továbbiakban: KNK) származó, vasból vagy acélból (kivéve a rozsdamentes acélt) készült, legfeljebb 609,6 mm külső átmérőjű, tompahegesztésre vagy egyéb célokra szánt csőszerelvények vagy -illesztések (az öntöttvas szerelvények, karmantyúk és menetes csőcsatlakozások kivételével) behozatalára.

2.   Kérelem

(2)

A Bizottsághoz 2004. január 20-án az alaprendelet 13. cikkének (3) bekezdése alapján kérelmet nyújtottak be a KNK-ból származó csőszerelvények vagy -illesztések importjára kivetett dömpingellenes intézkedések állítólagos kijátszásának kivizsgálására. A kérelmet négy közösségi termelő nevében az Európai Unió tompahegesztéssel készült acélszerelvények iparával foglalkozó védelmi bizottsága nyújtotta be.

(3)

A kérelemben azt állították, hogy a KNK-ból származó csőszerelvények vagy -illesztések importjára vonatkozó dömpingellenes intézkedések kivetését követően változás állt be a kereskedelem szerkezetében; ezt igazolja, hogy ugyanazon termék Srí Lankáról származó importja jelentősen megnövekedett.

(4)

A kereskedelem szerkezetében bekövetkezett változásról kijelentették, hogy az a KNK-ból származó csőszerelvények vagy -illesztések Srí Lankán történő átszállításának a következménye. Továbbá az a véleményük is szerepel a kérelemben, hogy erre a gyakorlatra a KNK-ból származó csőszerelvényekre vagy -illesztésekre kivetett dömpingellenes intézkedések fennállásán kívül nincsen más megfelelő magyarázat vagy gazdasági indok.

(5)

Végezetül a kérelmező azt is hangsúlyozta, hogy a KNK-ból származó csőszerelvényekre vagy -illesztésekre kivetett, fennálló dömpingellenes intézkedések ellensúlyozó hatását mind a mennyiségek, mind az árak tekintetében aláássák, továbbá hogy a dömping a KNK-ból származó csőszerelvényekre vagy -illesztésekre korábban megállapított normál értékek tekintetében fennáll.

3.   Kezdeményezés

(6)

A Bizottság a 395/2004/EK rendelettel (a továbbiakban: a kezdeményező rendelet) (3), az alaprendelet 13. cikke (3) bekezdésének és a 14. cikke (5) bekezdésének megfelelően, vizsgálatot kezdeményezett a KNK-ból származó csőszerelvények vagy -illesztések behozatalát érintő intézkedéseknek a Srí Lankáról feladott (függetlenül attól, hogy Srí Lanka-i származásúnak nyilvánították-e) csőszerelvények vagy -illesztések behozatala által állítólagosan megvalósított kijátszására vonatkozóan, és utasította a vámhatóságokat, hogy a Srí Lankáról feladott (függetlenül attól, hogy Srí Lanka-i származásúnak nyilvánították-e), az ex 7307 93 11 (7307931194 TARIC-kód), ex 7307 93 19 (7307931994 TARIC-kód), ex 7307 99 30 (7307993094 TARIC-kód) és ex 7307 99 90 (7307999094 TARIC-kód) KN-kód alá tartozó csőszerelvények vagy -illesztések behozatalát 2004. március 4-től vegyék nyilvántartásba. A Bizottság a vizsgálat kezdeményezéséről hivatalosan tájékoztatta a KNK és Srí Lanka hatóságait.

4.   A vizsgálat

(7)

Kérdőíveket küldtek a KNK-ban található gyártóknak/exportőröknek (Srí Lankán nem volt ismert termelő), valamint a kérelemben megnevezett vagy a Bizottság által a KNK-ból származó csőszerelvények vagy -illesztések importjára vonatkozó, fennálló intézkedések kivetéséhez vezető vizsgálatból (a továbbiakban: az előzetes vizsgálat) ismert közösségi importőröknek. Az érdekelt felek lehetőséget kaptak arra, hogy véleményüket írásban tudassák, és meghallgatást kérjenek a kezdeményező rendeletben megadott időtartamon belül.

(8)

Egyetlen KNK-beli gyártó vagy exportőr sem küldött választ a kérdőívre, és nem jött válasz a közösségi importőröktől sem. Egyetlen Srí Lanka-i termelő vagy exportőr sem jelezte kilétét vagy nyújtott be választ a kérdőívre.

5.   A vizsgálati időszak

(9)

A vizsgálati időszak (a továbbiakban: VI) 2003. január 1-jétől2003. december 31-ig tartott. Az adatgyűjtés 2000-től a VI végéig tartó időszakra vonatkozott, és a kereskedelmi szerkezet megváltozásának vizsgálatára irányult.

B.   A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI

1.   Általános szempontok/az együttműködés foka

a)   Srí Lanka

(10)

Egyetlen, csőszerelvényekkel vagy - illesztésekkel foglalkozó termelő vagy exportőr sem tanúsított együttműködést a vizsgálat során. A Srí Lanka-i hatóságok tájékoztatták a Bizottságot, hogy valójában egyetlen Srí Lanka-i vállalkozás sem lett a kezdeményező rendeletben meghatározottaknak megfelelően csőszerelvényekkel vagy – illesztésekkel foglalkozó termelőként bejelentve. Az importőröktől érkezett egyetlen visszajelzés szerint nem importálnak csőszerelvényeket vagy -illesztéseket Srí Lankáról. Egyértelműen jelezték az importőrök és a Srí Lanka-i hatóságok felé, hogy az együttműködés elmulasztása az alaprendelet 18. cikkének alkalmazásához vezethet. E felek figyelmét felhívták az együttműködés elmulasztásának következményeire is.

b)   A KNK

(11)

A vizsgálatban egyetlen kínai termelő vagy exportőr sem tanúsított együttműködést.

(12)

Egyértelműen jelezték e vállalkozásoknak, hogy az együttműködés elmulasztása az alaprendelet 18. cikkének alkalmazásához vezethet. E felek figyelmét is felhívták az együttműködés elmulasztásának következményeire is.

2.   Az érintett termék és a hasonló termék

(13)

Az állítólagos kijátszás által érintett termék a jelenleg az ex 7307 93 11 (7307931194 TARIC-kód), ex 7307 93 19 (7307931994 TARIC-kód), ex 7307 99 30 (7307993094 TARIC-kód) és ex 7307 99 90 (7307999094 TARIC-kód) KN-kód alá tartozó, vasból vagy acélból (kivéve a rozsdamentes acélt) készült, legfeljebb 609,6 mm külső átmérőjű, tompahegesztésre vagy egyéb célokra szánt csőszerelvény vagy – illesztés (az öntöttvas szerelvények, karmantyúk és menetes csőcsatlakozások kivételével).

(14)

A Srí Lanka-i felek részéről tanúsított együttműködés hiányában, továbbá a következő szakaszban leírt, a kereskedelem szerkezetében bekövetkezett változást tekintve és ellenkező bizonyítékok híján arra a következtetésre jutottak, hogy a KNK-ból a Közösségbe exportált csőszerelvények vagy -illesztések, továbbá a Srí Lankáról feladottak ugyanazokkal a fizikai és kémiai jellemzőkkel rendelkeznek, valamint ugyanaz a rendeltetésük. Ezért hasonló termékeknek tekintendők az alaprendelet 1. cikkének (4) bekezdése értelmében.

3.   A kereskedelem szerkezetének megváltozása

(15)

A negyedik preambulumbekezdés szerint, a kereskedelem szerkezetében bekövetkezett változásról azt állították, hogy az a Srí Lankán történő átszállítás következménye.

(16)

Mivel egyetlen Srí Lanka-i vállalkozás sem tanúsított együttműködést a vizsgálat során, a Srí Lankáról a Közösségbe irányuló exportot az alaprendelet 18. cikkének megfelelően a rendelkezésre álló adatok alapján kellett megvizsgálni. Ennélfogva a legmegfelelőbb rendelkezésre álló információnak minősülő Eurostat-adatokat használták fel a Srí Lankáról a Közösségbe irányuló exportárak és -mennyiségek megállapításához.

(17)

A Srí Lankáról származó csőszerelvények vagy -illesztések importja a 2000. évi 0 tonnáról a VI alatt tapasztalt 302 tonnára emelkedett. Srí Lankáról ezek az importok 2002 júliusában indultak meg; abban az időszakban, amikor az előzetes vizsgálat éppen folyamatban volt. A KNK-ból a Közösségbe szállított csőszerelvények vagy – illesztések importja a 2000. évi 44 tonnáról a VI alatt tapasztalt 287 tonnára emelkedett. Mindazonáltal a KNK-ból induló export ezen növekedését az 548/96/EK rendelet értelmében együttesen kell vizsgálni az eredeti vizsgálat (4) által értékelt időszakban elért exportok szintjével. Valójában a VI alatt a kínai export nagysága az eredeti vizsgálat által átfogott időszakban tapasztalt exportvolumen kevesebb mint 10 %-át érte el. A fentiek fényében, továbbá mindenféle ellenkező bizonyíték hiányában megállapították, hogy a Srí Lankáról érkező importok a KNK-ból korábban érkezett importok egy részét pótolták.

(18)

A fenti adatokból arra a következtetésre jutottak, hogy a kereskedelem szerkezetében egyértelmű változás következett be, amely a KNK-ból származó érintett termék importjára vonatkozóan, fennálló intézkedések kivetéséhez vezető megelőző vizsgálattal kezdődött, majd ezen intézkedéseket követően gyorsan alakult ki.

4.   Megfelelő magyarázat vagy gazdasági indok hiánya

(19)

A Srí Lanka-i és KNK-beli felek részéről tanúsított együttműködés, valamint bármely ellenkező bizonyíték hiányában arra a következtetésre jutottak, hogy tekintve az időbeli egybeesést a fennálló intézkedések kivetéséhez vezető megelőző vizsgálat idejével, a kereskedelmi szerkezet megváltozása inkább ered a KNK-ból származó érintett termék importjára kivetett dömpingellenes intézkedések létéből, mint bármely más, az alaprendelet 13. cikke (1) bekezdése szerinti megfelelő magyarázatból vagy gazdasági indokból.

(20)

Ennélfogva megállapították tehát, hogy a KNK-ból származó csőszerelvények vagy -illesztések importjára vonatkozóan fennálló dömpingellenes intézkedések kijátszásán kívül nem lehet más, ésszerű okot találni a kereskedelemben tapasztalt változásra.

5.   A vám javító hatásainak a hasonló termékek árával és/vagy mennyiségével megvalósuló aláásása

(21)

A kereskedelmi folyamatok fent elvégzett elemzése alapján úgy találták, hogy a Közösség importjának szerkezetében bekövetkezett változás kapcsolódott ahhoz a tényhez, hogy dömpingellenes intézkedések állnak fenn. A Srí Lankáról származóként bejelentett importok 2002 júniusáig nem jelentek meg a Közösség piacán. Az említett időpontot követően a Srí Lankáról származóként bejelentett importok jelentősen, a VI alatt tapasztalt 302 tonna eléréséig növekedtek. Ez a mennyiség a megelőző vizsgálat VI-a alatt tapasztalt közösségi fogyasztás 0,6 %-át teszi ki. Figyelmet kell fordítani arra a tényre, hogy az érintett termék Közösségbe irányuló importja rendkívül megosztott a számos különböző exportáló ország között. Különösen a VI-ra vonatkozóan, Srí Lanka teljesítette az érintett termék Közösségbe érkező teljes importvolumenének 2,5 %-át, míg az említett év legnagyobb exportáló országa (a Szlovák Köztársaság) 12 %-ot szállított. Ráadásul Srí Lanka az érintett termék Közösségbe szállító tizenkettedik legnagyobb importőre a harminchat exportáló országot tartalmazó listán.

(22)

A Srí Lankáról feladott termékek árára tekintettel, továbbá az együttműködés és bármiféle ellenkező bizonyíték híján az Eurostat-adatok feltárták, hogy a VI alatt a Srí Lankáról érkező importok átlagos exportárai alacsonyabbak voltak, mint i. a megelőző vizsgálat alatt a KNK-ra megállapított átlagos exportárak; és ii. a közösségi ipar árai. Megállapították, hogy a Srí Lankáról érkező import árai több mint 12 %-kal voltak alacsonyabbak a VI alatti kínai exportáraknál.

(23)

A fentiek alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a kereskedelmi folyamatok változása együttesen a Srí Lankáról érkező exportok különösen alacsony áraival aláássa a dömpingellenes intézkedések ellensúlyozó hatásait a hasonló termékek mennyiségei és árai tekintetében.

6.   Bizonyíték a dömpingre az ugyanolyan vagy hasonló termékekre előzőleg megállapított normál értékhez viszonyítva

(24)

Annak megállapítása érdekében, hogy található-e bizonyíték a dömping fennállására a VI alatt Srí Lankáról a Közösségbe szállított érintett termék tekintetében, az alaprendelet 18. cikkének megfelelően az Eurostat adataira alapozott exportárakat alkalmazták.

(25)

Az alaprendelet 13. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy bizonyítani kell a dömpinget az ugyanolyan vagy hasonló termékekre előzőleg megállapított normál értékhez viszonyítva. A megelőző vizsgálat során a normál érték megállapítása céljából Thaiföldet találták a KNK-nak megfelelő analóg piacgazdaságú országnak.

(26)

A normál érték és az exportár megfelelő összehasonlítása érdekében kiigazítások formájában megfelelő ráhagyással számoltak azon eltéréseknél, amelyek hatással vannak az árakra és az árak összehasonlíthatóságára. Ezeket a kiigazításokat a szállítás és biztosítás tekintetében az alaprendelet 2. cikke (10) bekezdésével összhangban számították ki. Egyéb információ hiányában ezekre a tényezőkre vonatkozóan a kérelemben szereplő adatokat használták fel.

(27)

Az alaprendelet 2. cikke (11) és (12) bekezdésének megfelelően összehasonlították a megelőző vizsgálatban megállapított súlyozott átlagú normál értéket az ennek a vizsgálatnak a VI-a folyamán tapasztalható exportárak súlyozott átlagával – amelyet a Közösség határa szerinti CIF-ár százalékában fejeztek ki, vám nélkül –, amely összehasonlítás dömpinget mutatott ki a Srí Lankáról feladott csőszerelvények vagy -illesztések behozatala esetén. A Közösség határa szerinti CIF-ár százalékában kifejezett, vám megfizetése nélküli dömpingkülönbözet 34,3 % volt.

C.   INTÉZKEDÉSEK

(28)

Figyelembe véve az alaprendelet 13. cikkének (1) bekezdése értelmében a kijátszásra vonatkozó fenti megállapításokat, a KNK-ból származó érintett termékek importjára vonatkozóan fennálló dömpingellenes intézkedéseket ki kell terjeszteni ugyanezen termék Srí Lankáról való importjára (függetlenül attól, hogy Srí Lanka-i származásúnak nyilvánították-e).

(29)

A kiterjesztett vám megegyezik az eredeti rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében megállapítottal.

(30)

Az alaprendelet 13. cikkének (3) bekezdésével és 14. cikkének (5) bekezdésével összhangban – amely előírja, hogy a nyilvántartásba vétel napjától kezdődően alkalmazhatók a kiterjesztett intézkedések a nyilvántartott import esetén – a dömpingellenes vámot be kell szedni a Srí Lankáról feladott csőszerelvények vagy -illesztések azon importja esetén, amely a kezdeményező rendelet 2. cikke által kötelezővé tett nyilvántartás ideje alatt érkezett a Közösségbe.

(31)

A kijátszás a Közösségen kívül valósul meg. Az alaprendelet 13. cikkének célja, hogy a szabályozást kijátszó gyakorlatokat anélkül vegye számba, hogy érintené azokat a piaci szereplőket, akik bizonyítani tudják, hogy ilyen kijátszásban nem vettek részt, ugyanakkor nem tartalmaz különleges rendelkezést az azon termelőket érintő eljárást illetően, akik bizonyítani tudnák, hogy ilyen kijátszásban nem vettek részt. Ezért szükségesnek tűnik, hogy azon termelők számára, akik a VI alatt exportra szánt terméket még nem értékesítették, és nem állnak kapcsolatban egyetlen olyan exportőrrel vagy termelővel sem, akik a kiterjesztett dömpingellenes vám hatálya alá tartoznak, bevezessék annak a lehetőségét, hogy az importokra kivetett intézkedések alóli mentességüket kérelmezhessék. Az érintett termelőket, akik a kiterjesztett dömpingellenes vám alóli mentességre vonatkozó kérelmet kívánnak benyújtani, egy kérdőív kitöltésére fogják felkérni, amely alapján a Bizottság el tudja dönteni, hogy a mentesség jogos lenne-e. Az ilyen mentességet például az érintett termék piaci helyzetének, a termelési kapacitásnak és a kapacitás hasznosításának, a beszerzésnek és értékesítésnek, a megfelelő magyarázatot vagy gazdasági indokot nélkülöző gyakorlatok valószínűségének, valamint a dömpingre vonatkozó bizonyítékoknak az értékelését követően adhatják meg. A Bizottság rendszerint helyszíni ellenőrző vizsgálatot is lefolytat. A kérelmet a Bizottságnak kell benyújtani, az összes lényeges adat megadásával, különös tekintettel a vállalat tevékenységében bekövetkezett változásokra, amelyek a termeléshez és az értékesítéshez kapcsolódnak.

(32)

Az importőrök továbbá részesülhetnek a nyilvántartásba vétel és az intézkedések alóli mentességben, amennyiben importjaik azoktól az exportőröktől származnak, akik ilyen mentességet kaptak, és megfelelnek az alaprendelet 13. cikke (4) bekezdésében foglaltaknak.

(33)

A mentesség megadása esetén a Bizottság a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően javasolja a rendelet megfelelő módosítását. Következésképpen minden engedélyezett mentességet felül fognak vizsgálni, hogy biztosítsák az abban meghatározott feltéteknek való megfelelőségét.

(34)

Az érdekelt feleket tájékoztatták azon lényeges tényekről és megállapításokról, amelyek alapján a Tanács a hatályos végleges dömpingellenes vámot ki kívánta terjeszteni, továbbá lehetőséget kaptak észrevételeik megtételére. Nem érkezett az említett következtetések megváltoztatására vonatkozó észrevétel,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 964/2003/EK rendelettel az ex 7307 93 11 (7307931199 TARIC-kód), ex 7307 93 19 (7307931999 TARIC-kód), ex 7307 99 30 (7307993098 TARIC-kód) és ex 7307 99 90 (7307999098 TARIC-kód) KN-kód alá tartozó, a Kínai Népköztársaságból származó, vasból vagy acélból (kivéve a rozsdamentes acélt) készült, legfeljebb 609,6 mm külső átmérőjű, tompahegesztésre vagy egyéb célokra szánt csőszerelvények vagy -illesztések (az öntöttvas szerelvények, karmantyúk és menetes csőcsatlakozások kivételével) behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámot ki kell terjeszteni a jelenleg az ex 7307 93 11 (7307931194 TARIC-kód), ex 7307 93 19 (7307931994 TARIC-kód), ex 7307 99 30 (7307993094 TARIC-kód) és ex 7307 99 90 (7307999094 TARIC-kód) KN-kód alá tartozó, Srí Lankáról feladott (függetlenül attól, hogy Srí Lanka-i származásúnak nyilvánították-e), vasból vagy acélból (kivéve a rozsdamentes acélt) készült, legfeljebb 609,6 mm külső átmérőjű, tompahegesztésre vagy egyéb célokra szánt csőszerelvények vagy -illesztések (az öntöttvas szerelvények, karmantyúk és menetes csőcsatlakozások kivételével) behozatalára.

(2)   Az (1) bekezdés szerint kiterjesztett vámot a 395/2004/EK rendelet 2. cikkének és a 384/96/EK rendelet 13. cikke (3) bekezdésének és 14. cikke (5) bekezdésének megfelelően nyilvántartott behozatal tekintetében kell beszedni.

(3)   A hatályos vámrendelkezéseket alkalmazni kell.

2. cikk

(1)   Az 1. cikk által kiterjesztett vám alóli mentességre vonatkozó kérelmeket a Közösség egyik hivatalos nyelvén, a kérelmező képviseletével meghatalmazott személy aláírásával ellátva kell írásban benyújtani. A kérelmet a következő címre kell küldeni:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate B

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

(2)   A tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően a Bizottság határozatban rendelkezhet az e rendelet 1. cikke által kiterjesztett vám alóli mentességről azon importok esetén, amelyekről bebizonyosodott, hogy a 964/2003/EK rendelet által kivetett dömpingellenes vámot nem játsszák ki.

3. cikk

A vámhatóságokat a Tanács utasítja, hogy a folytatott behozataloknak a 395/2004/EK rendelet 2. cikke alapján végzett nyilvántartásba vételét szüntessék meg.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. R. BOT


(1)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 461/2004/EK rendelettel (HL L 77., 2004.3.13., 12. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 139., 2003.6.6., 1. o. A legutóbb az 1496/2004/EK rendelettel (HL L 275., 2004.8.25., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 65., 2004.3.3., 7. o.

(4)  HL L 84., 1996.4.3., 1. o. A legutóbb a 778/2003/EK rendelettel (HL L 114., 2003.5.8., 1. o.) módosított rendelet.


Top